Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ1610
  • Πατρώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΣ
  • Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΛΙΜΕΝΑ (PORT STATE CONTROL) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΣΗΜΑΙΑΣ (FLAG STATE) ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
  • Υπεύθυνος: ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ.

O υποψήφιος Διδάκτωρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κωνσταντίνος του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς εκπονεί διδακτορική διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο “Μελέτη και αξιολόγηση της επιρροής της Διεθνούς και Ενωσιακύς νομοθεσίας, των επιθεωρήσεων των πλοίων απο τις Αρχές του Κράτους – Λιμένα (Port State Control) και της συμβολής των Aρχών του Κράτους – Σημαίας (Flag State) στη ναυτική ασφάλεια”.  Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο αντικείμενο της Ναυτικής Επιστήμης. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ως ενεργός επιθεωρητής Κράτους-Λιμένα εστιάζονται σε θέματα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και της διεθνούς και ευρωπαϊκής ναυτιλιακής νομοθεσίας. Έχει δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως εκπρόπωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και της Γραματείας του PARIS MoU. Έχει εκπαιδευτεί από τον EMSA σε θέματα του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) και του Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM).