Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΜΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ2011
  • Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η Επίδρασή τους στην Αγορά Καυσίμων και στα Ναύλα των Δεξαμενόπλοιων
  • Υπεύθυνος: ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ