Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
  • A.M.: ΥΔΝ1910
  • Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Θέμα: Συγκριτική ανάλυση των εθνικοτήτων των πληρωμάτων και του λειτουργικού κόστους των ναυτιλιακών εταιρειών, εστιάζοντας στη δυνατότητα χρήσεως διαφορετικού τύπου σημαιών.
  • Υπεύθυνος: ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ