Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ1905
  • Πατρώνυμο: ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  • Θέμα: VOLATILITY MODELING IN SHIPPING: THE CASE OF OLD AND NEWLY ESTABLISHED SPOT MARKETS
  • Υπεύθυνος: ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ Μ., ΤΣΟΥΚΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ