Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 • A.M.: ΥΔΝ1404
 • Πατρώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ
 • Θέμα: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.
 • Υπεύθυνος: ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • Συμβ. Επιτροπή: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ο υποψήφιος διδάκτορας Στρατάκης Αντώνιος εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2004-2009) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2009-2011) από το οποίο αποφοίτησε με Άριστα. Η διδακτορική του διατριβή εστιάζεται στα ενεργειακά ζητήματα της ΝΑ Μεσογείου και τον ρόλο της ναυτιλίας.

Κατά την διάρκεια εκπόνισης της διδακτορικής του διατριβής, η ερευνητική του δραστηριότητα του έχει ως εξής:

 • “The South-East Energy Corridor Connecting Greece and Cyprus; How Feasible, how Viable?”(with T. Pelagidis), London School of Economics “8th Biennial Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece and Cyprus” (2017)
 • “Energy Shifts in the South-East Mediterranean Region; Is it Viable a Potential Energy Corridor that Connects Greece and Cyprus Reserves?” (with T. Pelagidis), “3rd HAEE Conference Energy Transition: European and Global Perspectives” (2018)
 • “The South-East Energy Corridor Connecting Greece and Cyprus; How Feasible, how Viable?” (with T. Pelagidis), Eastern Mediterranean Geopolitical Review Journal, Volume 3, p.16-33 (2018)
 • “The Competitive Advantage of the Forthcoming Mediterranean Energy Hub and its Implementation Alternatives: the EastMed Pipeline or an LNG Terminals Network??” (with T. Pelagidis), “4th HAEE Annual Symposium Energy Transition IV: SE Europe and Beyond ” (2019)
 • “The Viability of a Mediterranean Energy Hub and the Interests of European Union and Russia: Common or Conflicted?” (with T. Pelagidis), Special Issue on Cyprus –Russia relations of Journal of MGIMO University of Moscow, 69-91 (2019)
 • Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα για την συγγραφή του –υπό την αιγίδα του ΣΕΒ – βιβλίου «Πτυχές Εκβιομηχάνισης 1945-2010: Μια ιστορία» του Α.Π. Κεφαλά (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης) και συγγραφή του κεφαλαίου για την ιστορία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, σελ. 273-334 (2019)