Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: Τσελεπίδης Αναστάσιος
  • Iδιότητα: Καθηγητής
  • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 505/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο: +30 210 4142536
  • E-mail: tselepi@unipi.gr