Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Διευθυντής

Ο Άγγελος Μ. Παντουβάκης είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με MΒΑ και Διδακτορικό (PhD) στην Ποιότητα και το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών από το JUDGE BUSINESS SCHOOL του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE σε θέματα ποιότητας και διοίκησης μεταφορικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια ως στέλεχος και σύμβουλος πολυεθνικών επιχειρήσεων (Hay, Delloitte, κλπ) ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος/ Διοικητής ή Γενικός Διευθυντής σε πολλούς οργανισμούς και τραπεζικά Ιδρύματα (ΕΛΚΕΠΑ, Ιονική Τράπεζα της Ελλάδας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Παραγωγικών Επενδύσεων, Γενικά Νοσοκομεία «ΕΛΠΙΣ», «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και Γενικό Κρατικό Νίκαιας-Πειραιά).

Παράλληλα έχει διατελέσει Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ ή/και Γενικός διευθυντής εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών (ΒΕΤΕΡΙΝ, της Αρτοβιομηχανίας «ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ») και σε πολλές μικρότερες τεχνικές ή ναυτιλιακές εταιρείες.

Είναι Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διοίκηση και συμβουλευτική δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών σε θέματα Ποιότητας και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Sustainability, Ανασχεδιασμού διαδικασιών και προσανατολισμού στον πελάτη ενώ έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων (43 Scopus) σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει τύχει αναγνώρισης για το έργο του (h index 18 Scopus, και 24 Scholar) με σειρά βραβεύσεων (4 από Emerald, Springer κλπ) και σχετικών διακρίσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες : www.pantouvakis.com

Θέση

 • Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα
 • Κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Διευθυντής Εργαστηρίου Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Πληροφορικής

Διδακτική & Επαγγελματική Εμπειρία

 • 09/2017 – 08/2021 Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα.
 • 09/2013 – 08/2017 Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα.
 • 09/2009 – 08/2013 Λέκτορας Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα.
 • 05/2007 – 09/2009 Λέκτορας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα.
 • 04/2007 – 09/2010 Διευθυντής, Attica Seas Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα.
 • 10/2006 – 09/2014 Ιδρυτής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αττική Γή, Αθήνα, Ελλάδα.
 • 06/2003 – 08/2021 Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Καραμολέγκος Α.Ε., Κορωπί, Ελλάδα.
 • 09/2000 – 05/2006 Διευθυντής Νοσοκομείου, Γενικό Νοσοκομείο Νικαίας, Νίκαια, Πειραιάς.
 • 11/2003 – 10/2004 Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος, VETERIN Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα.
 • 11/2001-11/2003 Διευθυντής Νοσοκομείου, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ΕΛΠΙΣ”, Αθήνα, Ελλάδα.
 • 04/2000-11/2001 Γενικός Διευθυντής, Manga Trust, Αθήνα, Ελλάδα.
 • 07/1999-05/2000 Πρόεδρος, Asset Options Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα.
 • 01/1998-12/1999 Διευθύνων Σύμβουλος, Εταιρεία: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, Αθήνα, Ελλάδα
 • 06/1994 – 01/1998 Διευθυντής Ενότητας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, Αθήνα, Ελλάδα
 • 1989-1994 Διευθύνων Σύμβουλος, PLEGMA Consultants, Αθήνα, Ελλάδα.

Εκπαίδευση

 • 1993 – 1997 Bachelor’s Degree, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ελλάδα.
 • 1993 – 1997 Master of Business Administration (MBA), University of Nottingham / Nottingham Business School/ U.K.
 • 1981 -1986 Διδακτορικό (Ph.D.) University of Cambridge, Judge Business School / Queens’ College / U.K.
 • Τίτλος Διατριβής: Quantitative Applications of Management and marketing at the service industries.

Δημοσιεύσεις

 • Karakasnaki, M., Pantouvakis, A. and Vlachos, I. (2023), “Maritime social sustainability: Conceptualization and scale development “, Transportation Research Part D: Transport and the Environment, Vol. 121, 103804. (ABS 3, Scopus, IF: 7.041).
 • Pantouvakis, A., Vlachos, I. and Polemis, D. (2023), “The impact of maritime service quality on employee satisfaction by seafarers rank: evidence from a global survey grounded on ERG theory “, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJQRM-12-2022-0354 (Scopus, Cite score 2022: 5.1)
 • Pantouvakis, A. and Gerou, A. (2023), “The role of onboard experiences cape and social interaction in the formation of ferry passengers’ emotions “, WMU Journal of Maritime Affairs, https://doi.org/10.1007/s13437-022-00297-9 (Scopus, Cite Score: 3.7)
 • Pantouvakis, A. and Gerou, A. (2022), “The Theoretical and Practical Evolution of Customer Journey and Its Significance in Services Sustainability “, Vol. 14, 9610. https://doi.org/10.3390/su14159610. (Scopus, Impact Factor: 3.889)
 • Vlachos, I., Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2022), “Determinants and stressors of seafarers’ job satisfaction: evidence from a global survey “, Maritime Policy & Management, DOI: 10.1080/03088839.2022.2118884. (Scopus, Impact Factor: 3.167)
 • Pantouvakis, A. and Vlachos, I. (2020), “Talent and leadership effects on sustainable performance in the maritime industry “, Transportation Research Part D, Vol. 86, 102440. (ABS, Scopus, Impact Factor: 7,041)
 • Karakasnaki, M., Vlachopoulos, P., Pantouvakis, A. and Bouranta, N. (2018), “ISM Code implementation: an investigation of safety issues in the shipping industry”, WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 17, pp. 461-474. (Scopus, Cite Score: 3,7)
 • Tsafarakis, S., Kokotas, S. and Pantouvakis, A. (2018), “A multiple criteria approach for airline passenger satisfaction measurement and service quality improvement”, Journal of Air Transport Management, Vol. 68, pp. 61-75. (ABS, Scopus, SSCI, IF=5,418)
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2018), “The role of Agility and Organizational Learning Culture in forming Long Lasting relations in Shipping”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 10, No. 2, pp. 160-180. (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,493)
 • Pantouvakis, A., Vlachos, I. and Zervopoulos, P. D. (2017), “Market orientation for sustainable performance and the inverted-U moderation of firm size: Evidence from the Greek shipping industry”, Journal of Cleaner Production, Vol. 165, pp. 705-720. (Scopus, IF=11,072)

Για περισσότερες λεπτομέρειες : Δημοσιεύσεις Καθ. Άγγελος Παντουβάκης

Βραβεύσεις – Συμμετοχή σε Επιτροπές – Grants- Μέλος Επιτροπών

 • Χρηματοδότηση Έρευνας – Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – 2023 (Χορήγηση χρηματοδότησης για την υλοποίησης της έρευνας “Sustainable Blue Economy and Sustainable Business Models in the Coastal Zone: The case of the Attica Region in Greece” από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) μέσω της δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)».
 • 2% of the World Scientists for 2022 by Stanford University and Elsevier
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών περιοδικών (Journal Of Service Theory and Practice; European Journal of Marketing; Total Quality Management and Business Excellence Journal; Maritime Policy and Management; Managing Service Quality; Journal of Quality and Reliability Management; Journal of Strategic Marketing; International Journal of Quality and Services Sciences; International Journal of Hospitality Management; Benchmarking: An International Journal; Spanish Journal of Psychology; Total Quality Management Journal; International Journal of Quality and Services Sciences; Asian Journal of Shipping and Logistics; Services Industries Journal.)
 • Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος «MSc in Shipping Management» του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Blue Awards του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής- 2022
 • Βραβείο για τη συνεισφορά του στην επιχειρηματική κοινότητα του Πειραιά από το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά -2022
 • Best Paper Award 2021, «The Role of Shipping Companies’ Organizational Culture and Cultural Intelligence When Selecting Manning Agencies», WMU Journal of Maritime Affairs.
 • Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Αποδοχή του βραβείου «Lloyd’s List Award – 2019 Education or Training Award» εκ μέρους του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες : https://pantouvakis.com/poios-eimai/diakriseis-vraveia/