Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
ΠΜΣ “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”

Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Mεταπτυχιακές Σπουδές > ΠΜΣ “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”

Χαιρετισμός Διευθυντή

Χαιρετισμός Διευθυντή


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική γνώση και έρευνα υψηλής ποιότητας


Σύγχρονη διεπιστημονική και πολυεπιστημονική θεώρηση των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων ως μοχλός της εθνικής οικονομίας και εδαφικής συνοχής, αλλά και ως πρότυπο ανάπτυξης με πολυσύνθετα χαρακτηριστικά. Διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας μέσω του Εργαστηρίου Ολοκληρωμένης Λιμενικής Οικονομίας και Διοίκησης και του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία – Εστίαση έρευνας στις ανάγκες που ορίζουν οι σύγχρονες πρακτικές της λιμενικής βιομηχανίας

Θεωρητική γνώση και έρευνα υψηλής ποιότητας
Αυξημένη ανάγκη για εξειδίκευση

Αυξημένη ανάγκη για εξειδίκευση


Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ προβλέπεται να έχουν αποκτήσει εκτεταμένη και σε βάθος γνώση της θεωρίας που τους βοηθά να επεξεργάζονται δημιουργικά τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν στον κλάδο, και να έχουν εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές, εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στον κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές καριέρας


Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» θα είναι σε θέση να στελεχώσουν επιτυχώς, θέσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του λιμενικού κλάδου και του κλάδου της παράκτιας οικονομίας, του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένη κατάρτιση στους κλάδους αυτούς.

Προοπτικές καριέρας
Χαιρετισμός Διευθυντή

Χαιρετισμός Διευθυντή


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Θεωρητική γνώση και έρευνα υψηλής ποιότητας

Θεωρητική γνώση και έρευνα υψηλής ποιότητας


Σύγχρονη διεπιστημονική και πολυεπιστημονική θεώρηση των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων ως μοχλός της εθνικής οικονομίας και εδαφικής συνοχής, αλλά και ως πρότυπο ανάπτυξης με πολυσύνθετα χαρακτηριστικά. Διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας μέσω του Εργαστηρίου Ολοκληρωμένης Λιμενικής Οικονομίας και Διοίκησης και του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία – Εστίαση έρευνας στις ανάγκες που ορίζουν οι σύγχρονες πρακτικές της λιμενικής βιομηχανίας

Αυξημένη ανάγκη για εξειδίκευση

Αυξημένη ανάγκη για εξειδίκευση


Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ προβλέπεται να έχουν αποκτήσει εκτεταμένη και σε βάθος γνώση της θεωρίας που τους βοηθά να επεξεργάζονται δημιουργικά τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν στον κλάδο, και να έχουν εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές, εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στον κλάδο.

Προοπτικές καριέρας

Προοπτικές καριέρας


Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» θα είναι σε θέση να στελεχώσουν επιτυχώς, θέσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του λιμενικού κλάδου και του κλάδου της παράκτιας οικονομίας, του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένη κατάρτιση στους κλάδους αυτούς.