Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Χαιρετισμός Διευθυντή

Μέχρι σήμερα, οι παράκτιες θαλάσσιες περιοχές, η λιμενική βιομηχανία μικρού και μεσαίου μεγέθους και ο νησιωτικός χώρος αντιμετωπίσθηκαν, τουλάχιστον, περιορισμένα, ως πεδίο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου, της Κρήτης και του Ιονίου, έχει διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χαρακτήρα ταυτόχρονα.

Στην Ελλάδα το 25% του ΑΕΠ, προέρχεται από δραστηριότητες που σχετίζονται με ναυτιλία, τουρισμό και το στοιχείο της «θάλασσας». Τα νησιά και ο παράκτιος χώρος της Ελλάδας, είναι το θεμέλιο της ελληνικής οικονομίας.

Για τούτο η εκπαίδευση και εξειδίκευση στελεχών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, στα θέματα αυτά, έχει μεγάλη σημασία και αξία και για τους εργαζόμενους αλλά και για την εθνική οικονομία.

Αντικείμενα και γνωστικά πεδία που αφορούν στην Λιμενική Πολιτική, στους Θαλάσσιους Λιμένες, στην Ακτοπλοΐα και τις Νησιωτικές Μεταφορές, στις Νέες Τεχνολογίες και Πληροφορική στη Θαλάσσια Οικονομία, στα “Γαλάζια” επαγγέλματα που αφορούν στην απασχόληση και στις επενδύσεις στη Γαλάζια Οικονομία είναι η βάση μιας εντατικής εκπαίδευσης που έχει ανάγκη ιδιαιτέρως η χώρα μας.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το ΠΜΣ “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία” λειτουργεί για πρώτη χρονιά, φέτος το 2021 (ΦΕΚ 5995 τ.Β 31/12/2020) και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της Κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα, της Έρευνας και των Αναγκών της Αγοράς.

Επιδιώκουμε να απαντήσουμε συνολικά στις ανάγκες αυτές της κοινωνίας μας, για εξειδίκευση και εκπαίδευση ανώτατου επιπέδου σε αντικείμενα περί την Λιμενική Βιομηχανία και ευρύτερα την Θαλάσσια Οικονομία.

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά έχει σωρευμένη εμπειρία στη λειτουργία αξιόπιστων και ανταγωνιστικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το 1988, συνεργάζεται αποτελεσματικά με αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα στην χώρα, την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. και έχει αξιολογηθεί από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, σε καλή και αναγνωρίσιμη θέση κατάταξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ΠΜΣ “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία” σχεδιάστηκε με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για στελέχη του Δημόσιου αλλά και Ιδιωτικού τομέα στην νέα σύγχρονη αυτή βιομηχανία, των λιμενικών υπηρεσιών και της διαχείρισης των δυνατοτήτων που η θαλάσσια οικονομία προσφέρει στις παράκτιες περιοχές.

Καθηγητής Χλωμούδης Κωνσταντίνος
Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς