Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Eξειδίκευση

Οι αυξανόμενες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας των οικονομικών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια παράκτια περιοχή και ο λιμενικός κλάδος ως αποτέλεσμα των τάσεων εξελίξεων στους τομείς της Οικονομίας, Διοίκησης, Τεχνολογίας και Θεσμικού και Νομικού Πλαισίου διαμορφώνουν νέα δεδομένα στα οποία καλούνται οι φοιτητές και αυριανά στελέχη να δώσουν λύσεις και προοπτικές.

Είναι λοιπόν σαφές ότι χρειάζονται στελέχη που κατανοούν την πολυπλοκότητα και την διεπιστημονικότητα της Διοίκησης και Διαχείρισης Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, όπως και δραστηριοτήτων της θαλάσσιας παράκτιας περιοχής και γνωρίζουν σε βάθος τους τομείς που απαρτίζουν τη λιμενική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου και του νομικού, κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις λιμενικές λειτουργίες.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ προβλέπεται να έχουν αποκτήσει εκτεταμένη και σε βάθος γνώση της θεωρίας που τους βοηθά να επεξεργάζονται δημιουργικά τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν στον κλάδο, και να έχουν εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές, εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στον κλάδο.