Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Στόχος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής, της Διαχείρισης και Λειτουργίας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, της Διαχείρισης Λιμενικής Εφοδιαστικής και  της Παράκτιας Οικονομίας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

  • Να παράσχει προηγμένη διεπιστημονική γνώση σε διασυνδεδεμένα αντικείμενα που αφορούν την παγκόσμια και την εγχώρια Λιμενική Βιομηχανία.
  • Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στους Τομείς Οργάνωσης, Διαχείρισης και Λειτουργίας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων και της Παράκτιας Οικονομίας.
  • Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, τη σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική λειτουργία των λιμένων της χώρας, αλλά και των πόρων που χρησιμοποιούνται στις παράκτιες οικονομικές δραστηριότητες.
  • Να καλύψει τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου.