Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
MSc Life

MSc Life

MSc in Shipping Management Program offers several educational visits to top international organizations (IMO, Baltic Exchange etc.), well-known shipping companies (NYK, Capital Ship management, Marmaras Navigation etc.) and universities, offering students the chance to meet first-hand the maritime industry and successful professionals. A great example of this is our educational trip to London, where students have the opportunity to live an extraordinary experience.  We also organize social events, to link professional to social life, and create a bond between the academic and the professional world.

MSc in Shipping Management Events