Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Οριστικά αποτελέσματα για την Επιλογή Εντεταλμένου Διδάσκοντα στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 20240219/29.02.2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0ΤΦ469Β7Τ-8ΛΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς” και κωδικό MIS 6005132

Ανοιχτές Διαλέξεις μαθήματος “Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τις Μεταφορές και τους Λιμένες : Πέμπτη 28 Μαρτίου (διάλεξη) & Παρασκευή 29 Μαρτίου (άσκηση προσομοίωσης)

21/03/2024
Στο πλαίσιο του μαθήματος “Eυρωπαϊκες κές Πολιτικές για τις Μεταφορές και τους Λιμένες", θα πραγματοποιηθούν, την προσεχή εβδομάδα δυο ιδιαίτερα χρήσιμες και ενδιαφέρουσες συναντήσεις, - με την συμμετοχή της ,κας Μανουέλας Μαυρουδή,, Yπεύθυνης Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2023-24

21/03/2024
Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Earinou_2023_24.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 24 Μαΐου 2024*. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ