Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Βιβλία

 

 • Theotokas Ioannis (2018), Management of Shipping Enterprises, Routledge, London, 310 p.
 • Θεοτοκάς Γιάννης (2019), Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2η εμπλουτισμένη έκδοση, Αθήνα, 635 σελ.
 • Theotokas Ioannis. – Harlaftis Gelina (2009), Leadership in World Shipping, Palgrave Macmillan, 346 p.
 • Θεοτοκάς Γιάννης – Χαρλαύτη Τζελίνα (2010), Έλληνες Εφοπλιστές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις. Οργάνωση, Διοίκηση και Στρατηγική, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2η έκδοση, Αθήνα, 495 σελ. (1η έκδοση, 2007).
 • Χαρλαύτη Τζελίνα, Θανοπούλου Ελένη, Θεοτοκάς Ιωάννης, (2009), Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, Γραφείο Οικονομικών Μελετών, Μελέτες, Αρ. 10, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 246 σελ.
 • Θεοτοκάς Γιάννης, Λεκάκου Μαρία, Πάλλης Θάνος, Συριόπουλος Θεόδωρος, Τσαμουργκέλης Γιάννης (2008), Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα. Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 270 σελ.
 • Θεοτοκάς Γιάννης – Χαρλαύτη Τζελίνα (2004), Ευπόμπη. Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 1945-2000, Οργάνωση, Διοίκηση και Στρατηγικές, Εκδόσεις Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα,  447 σελ.
Villa, J. C., Boile, M., & Theofanis, S. (2020). International Trade and Transportation Infrastructure Development: Experiences in North America and the European Union. Elsevier.
Notteboom T., Pallis A. and Rodrigue J-P. (2022). Port Economics, Management and Policy. New York & London: Routledge. (web companion)
Brooks M.R. and Pallis, A.A. (ed.) (2012). Classics in Port Economics and Management, Cheltenham: Edward Elgar.
Πάλλης Α.Α. & Μπίσιας Η.Γ. (2011). Επιλέγω Ναυτιλία. Αθήνα: Gutenberg.
Θεοδωρόπουλος Σ., Λεκάκου M.B. and Πάλλης Α.Α. (2006). Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία, Αθήνα: Τυπωθήτω
Chlomoudis, C.I. and Pallis Α.Α. (2002) European Port Policy: Towards a Long Term Strategy, (in Greek; English; Japanese), Cheltenham: Edward Elgar.
Pallis A.A. (2002). The Common EU Maritime Transport Policy: Policy Europeanisation in the 1990s, Aldershot: Ashgate.
 • Pelagidis, Τ. and Mitsopoulos, M. (January 2018), Who’s to Blame for Greece? How Austerity and Populism are Destroying a Country with High Potential, 2nd revised edition with three (3) more cpts. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68336-2
 • Pantelidis, P. Kokores, I. Pelagidis, T. and Yiannelis, D. (2021), Money, Trade and Finance: Recent trends and Methodological Issues, (eds), MacMillan.
 • Pelagidis, Τ. and Mitsopoulos, M. (Spring 2021), Who’s to Blame for Greece? Life after Bankruptcy. Between Recovery and Substandard Growth (with M. Mitsopoulos), 3nd revised edition with eight (8) more cpts.
Ανδρικόπουλος, Α. (2022), Χρηματοοικονομική: Μια επισκόπηση, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.
νδρικόπουλος, Α. (2019), Κοινωνική Χρηματοοικονομική, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα. Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2021 από τις εκδόσεις Routledge στην αγγλική γλώσσα, με τίτλο “The essentials of Social Finance”.
Ανδρικόπουλος, Α., και Ναστόπουλος, Χ. (2015), Κρίση και Ρεαλισμός. Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.
 • Σγουρινάκης Ν., Μιχελινάκης Β., Βλησμάς Ο. και Ναούμ, Β. Χ. (2015), Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Ερμηνευτική προσέγγιση και παραδείγματα, Οικονομική Βιβλιοθήκη.
 • Πολέμης Διονύσιος (Επιμέλεια), Διεθνής Χρηματοδοτική Διοίκηση, Συγγραφείς: Alan C. Shapiro & Peter Moles, Broken Hill Publishers Ltd, Edition I, 2018.