Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Καριέρα

Αρχική Σελίδα > Καριέρα

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της ναυτιλιακής βιομηχανίας με τις οποίες συνεργάζεται από την ίδρυσή του. Αυτό το εκτεταμένο δίκτυο προσφέρει προοπτικές σταδιοδρομίας στους αποφοίτους του Τμήματος σε διάφορους κλάδους συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, των παρακάτω:

 • Ναυτιλιακές εταιρίες διαχείρισης πλοίων
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Πετρέλευση
 • Προμήθειες
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Off-shore
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Συνδυασμένες μεταφορές / Logistics
 • 3PL
 • Δημόσιοι οργανισμοί
 • Κυβερνητικοί οργανισμοί
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Περιβαλλοντικές υπηρεσίες