Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Χαιρετισμός Προέδρου

Αρχική Σελίδα > Tμήμα > Χαιρετισμός Προέδρου

Με τις θαλάσσιες μεταφορές πραγματοποιείται σχεδόν το 90% του διεθνούς εμπορίου ενώ παράλληλα η χώρα μας περηφανεύεται για την παγκόσμια πρωτιά διαρκείας που έχει η ελληνόκτητη ναυτιλία.

Αυτή η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι απαιτήσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία αυξάνουν συνεχώς τις ανάγκες για εξειδικευμένα και καταρτισμένα στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων τραπεζών, ναυπηγεία, λιμενικούς οργανισμούς, ελληνικούς δημόσιους φορείς καθώς και διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς στο χώρο της ναυτιλίας και των μεταφορών, νηογνώμονες, ναυτασφαλιστές, επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμηθειών πλοίων, επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών κλπ.

Η είσοδος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών στην 4η δεκαετία λειτουργίας του εγγυάται για την ικανότητα του Τμήματος να:

  • Προσφέρει στους φοιτητές την απαιτούμενη διεπιστημονική θεωρητική γνώση (οικονομία, εμπόριο, μεταφορές, περιβάλλον, τεχνολογία, πληροφορική, χρηματοδότηση κα) αλλά και πρακτική κατάρτιση για την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών.
  • Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών, με την παροχή μεταπτυχιακών προγραμμάτων και διδακτορικών σπουδών καθώς και με την συμμετοχή του σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών:

  • Αναπτύσσει διεθνή εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
  • Συνεργάζεται με τις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την εξαιρετική εμπειρία του κλάδου στην κατεύθυνση της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Ανταποκρίνεται επιτυχώς στην πιστοποίηση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών από κρατικούς (ΕΘΑΑΕ) και εξουσιοδοτημένους (LRQA) φορείς.

Ευστράτιος Παπαδημητρίου
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών