Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Φιλοσοφία Έρευνας

Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Φιλοσοφία Έρευνας

Στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ασχολούμαστε με πάθος με πραγματικά ζητήματα της ναυτιλίας και των μεταφορών με στόχο να προσφέρουμε εφαρμοσμένες λύσεις για να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να έχουν επιρροή στην κοινωνία. Μεταξύ των θεματικών περιοχών της έρευνά μας περιλαμβάνονται οι κάτωθι:

 • Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Δίκαιο
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Λειτουργική Διαχείριση
 • Οικονομικά
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Πληροφοριακά συστήματα & Τεχνολογία
 • Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών Σταθμών