Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Φιλοσοφία Έρευνας

Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Φιλοσοφία Έρευνας

Στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ασχολούμαστε συστηματικά με θέματα της ναυτιλίας και των μεταφορών με στόχο να προσφέρουμε εφαρμοσμένες λύσεις και να βοηθήσουμε τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να έχουν θετική επιρροή στην οικονομία και την κοινωνία. Μεταξύ των θεματικών περιοχών της έρευνας μας περιλαμβάνονται οι κάτωθι:

 • Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Λειτουργική Διαχείριση
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Οικονομική Ανάλυση
 • Δίκαιο
 • Οργάνωση & Διοίκηση Λιμένων
 • Λιμενική Πολιτική
 • Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών Σταθμών
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Πληροφοριακά συστήματα & Τεχνολογία
 • Γεωχημική Ωκεανογραφία