Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Γεγονότα και Στοιχεία

Αρχική Σελίδα > Tμήμα > Γεγονότα και Στοιχεία

Προπτυχιακοί φοιτητές (1989 – 2018)

0
Απόφοιτοι
Έλληνες
90%
Άλλες εθνικότητες
10%

Φοιτητές άλλων εθνικοτήτων από 26 χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας

Μεταπτυχιακοί φοιτητές (2004 – 2018)

0
Απόφοιτοι

Διδακτορικοί φοιτητές (1992 – 2018)

0

Αναλογία Ανδρών/Γυναικών
(Προπτυχιακό επίπεδο)

1990-2018

Άνδρες
47%
Γυναίκες
53%

Αναλογία Ανδρών/Γυναικών
(Μεταπτυχιακό επίπεδο)

2004-2018

Άνδρες
44%
Γυναίκες
56%

Αναλογία Ανδρών/Γυναικών
(Διδακτορικό επίπεδο)

1992-2018

Άνδρες
73%
Γυναίκες
27%

Απόφοιτοι (στατιστικά στοιχεία σταδιοδρομίας)

0 %

απασχολούνται στο χώρο της ναυτιλίας σε διάστημα 6 μηνών μετά την αποφοίτησή τους

0 %

απασχολούνται στο χώρο της ναυτιλίας σε διάστημα περίπου 1 έτους μετά την αποφοίτησή τους

0 %

συνεχίζουν τις σπουδές τους ή απασχολούνται σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους