Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
ΓΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αρχική Σελίδα > Εντεταλμένοι Διδάσκοντες

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ E-MAIL
ΓΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Εντεταλμένη διδάσκουσα anais-gerou[at]hotmail[dot]com
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Εντεταλμένος διδάσκων ikaraoulanis[at]unipi[dot]gr
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Εντεταλμένη διδάσκουσα mkouts[at]unipi[dot]gr
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Εντεταλμένος διδάσκων pjstav[at]unipi[dot]gr
ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Εντεταλμένος διδάσκων theostil[at]unipi[dot]gr