Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
ΠΜΣ στη Ναυτιλία
Παροχή προηγμένης γνώσης

Παροχή προηγμένης γνώσης


Στους τομείς της Ναυτιλιακής Οικονομικής και Πολιτικής, της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, των Διεθνών Μεταφορών και της Διοίκησης Ποιότητας στη Ναυτιλία.

Προετοιμασία ικανών στελεχών


Που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και των Μεταφορών

Προετοιμασία ικανών στελεχών
Ανάπτυξη σε βάθος

Ανάπτυξη σε βάθος


Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία» είναι να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στον Τομέα της Ναυτιλίας.

Κάλυψη των αναγκών για εξειδίκευση


Εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου.

Κάλυψη των αναγκών για εξειδίκευση
Παροχή προηγμένης γνώσης

Παροχή προηγμένης γνώσης


Στους τομείς της Ναυτιλιακής Οικονομικής και Πολιτικής, της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, των Διεθνών Μεταφορών και της Διοίκησης Ποιότητας στη Ναυτιλία.

Προετοιμασία ικανών στελεχών

Προετοιμασία ικανών στελεχών


Που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και των Μεταφορών

Ανάπτυξη σε βάθος

Ανάπτυξη σε βάθος


Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία» είναι να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στον Τομέα της Ναυτιλίας.

Κάλυψη των αναγκών για εξειδίκευση

Κάλυψη των αναγκών για εξειδίκευση


Εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου.