Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Διδάσκοντες

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΪΛΕ

Καθηγήτρια Διαχείρισης Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων Συνδυασμένων Μεταφορών

Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Καθηγητής Ναυτιλιακής Οικονομικής και Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καθηγητής Σχεδιασμού Συστημάτων Μεταφορών

AΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΔΑΛΗ

Καθηγήτρια Οικονομικής και Πολιτικής των Λιμένων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ

Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης

ΦΑΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ

Καθηγήτρια Γεωχημικής Ωκεανογραφίας

ΕΡΝΕΣΤΟΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΑΝΝΑΤΟΣ

Καθηγητής Θαλάσσιας Τεχνολογίας

BAΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

Καθηγητής Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ

Καθηγητής Θαλάσσιας Οικολογίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ

Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Λιμένων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ

Αναπ. Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Περιβάλλοντος

AΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ

Αναπ. Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ

Επικ. Καθηγητής Ναυτικού Δικαίου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Επικ. Καθηγητής Ναυτιλιακής Οικονομικής και Πολιτικής

IΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΗΣ

Επικ. Καθηγητής Λήψης Αποφάσεων Διοίκησης Πλοίων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ANΔΡΟΝΙΚΗ ΓΚΑΤΖΟΛΗ

Επιστημονικός Συνεργάτης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Επικ. Καθηγητής Πληροφορικής στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΗΣ

Επικ. Καθηγητής Λογιστικής-Χρηματοδότησης στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

MAΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΝΑΚΗ

Επικ. Καθηγήτρια Ποιότητας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Senior Relationship Manager in Shipping Finance Division, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επιχειρησιακή Ερευνήτρια / Οικονομολόγος, Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης