Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Χλωμούδης Κωνσταντίνος
 • Iδιότητα: Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση – Πολιτικές Διαχείρισης Λιμένων
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 608/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 210 4142548
 • E-mail: chlom[at]unipi[dot]gr
 • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Dr. Constantinos Chlomoudis is Professor at the Department of Maritime Studies of the University of Piraeus teaching port and maritime transport courses. His research activities have been centred towards the issues of Port Administration and Organisation as well as overall issues maritime transport organization of Ports. His book “European Port Policy: Towards a Long Term Strategy” has been acclaimed as a ground breaking book on European Port Policy and has been translated in various languages. He is an influencing expert in Port Strategy and Management with more than 70 papers having appeared in leading shipping and maritime journals including Maritime Policy & Management, European Transport \ Trasporti Europei, European Journal of Transport and Infrastructure Research, World Transport Policy and Practice, IAME, etc. Dr. Chlomoudis’ professional activities include consulting for leading organizations and companies as well as C-level managerial positions.

Στο Προπτυχιακό

 • Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
 • Λιμενικός Σχεδιασμός & Οργάνωση
 • Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία
 • Διασφάλιση Ποιότητας στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Στο Μεταπτυχιακό

 • “Οργάνωση & Διοίκηση Λιμένων”
 • “Λιμάνια & Χωροταξικός Σχεδιασμός (Θαλάσσιος & Χερσαίος)”
 • “Διαχείιση Λιμένων & Τερματικών”
 • “Οργάνωση & Διοίκηση Λιμένων- Το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα”
 • “Οικονομική & Διοίκηση Λιμένων”

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Θέματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις στην υποδομή των μεταφορών
 • Συνδυασμένες μεταφορές
 • Εφαρμογή συστημάτων διανομής στις μεταφορές (logistics).
 •  Εφαρμογή και επιδράσεις νέων μεθόδων της παραγωγικής δραστηριότητας στην  Διοίκηση και Οργάνωση των Λιμένων
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μεταφορές (με έμφαση στο σχεδιασμό της Λιμενικής βιομηχανίας)
 • Χαρακτηριστικά και μορφές οργάνωσης ανταγωνιστικών λιμανιών
 • Λιμενικός σχεδιασμός και βασικό λιμενικό σχέδιο
 • Παροχή Υπηρεσιών Δημοσίου συμφέροντος στις μεταφορές
 • Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις από την εξέλιξη της παραγωγής στην λιμενική βιομηχανία.
 • Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων.
 • Ειδικές σιδηροδρομικές διαδρομές
 • “Τάσεις και Εξελίξεις στη Λιμενική Βιομηχανία: Λιμενικές Επιχειρήσεις & Συστήματα στην Εποχή της Οργάνωσης & Λειτουργίας Ανταγωνιστικών Λιμανιών, του Χλωμούδη Κωνσταντίνου, ISBN 978-960-02-2613-3, Εκδόσεις Παπαζήση 2012.
 • «Διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές: Η σημασία των Υπηρεσιών Πληροφόρησης στις νέες προκλήσεις για τη Θαλάσσια Οικονομία», (2011), Π. Κωσταγιόλας & Κ. Χλωμούδης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2011.
 • “Μεταφορές: Αρτηρίες Ζωής για τα Νησιά» (σε συνεργασία), Εκδόσεις Παπαζήση ISBN: 978-960-02-2070-4, Αθήνα 2007
 • «Λιμενικός Σχεδιασμός στη Σύγχρονη Λιμενική Βιομηχανία»,Εκδόσεις J&JHellas, ISBN: 960-8461-49-9, Πειραιάς 2006.
 • European Port Policy: Towards a Long Term Strategy“. (Chlomoudis, C.I. and Pallis A.A), Cheltenham: Edward Elgar, ISBN 1843760932. Series Editor: K. Button. Economics- Management and Policy, Cambridge, UK-Northampton, USA  2002. Δημοσιευμένο και στα Ιαπωνικά: Chlomoudis, C.I. andPallisA.A.  European Port Policy (in Japanese). Tokyo: National Institute for Land and Infrastructure Management, Japanese Government, 2006.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων“, Εκδόσεις  J&J ΕΛΛΑΣ, ISBN: 960-8461-17-0, Πειραιάς 2001. «Port Management and Organisation” J & J Hellas, ISBN 960 8461 17 0, Piraeus Greece 2001.http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=141930
 • Προς μια Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική“, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Πάλλης Α.Α. και Χλωμούδης Κ.Ι. (2001). Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική: Η Λιμενική Βιομηχανία στην Προοπτική της Αειφόρου Αναπτυξης. Αθήνα 2001, ISBN 960 393 663 4.
 • “Συνεργασία και Συμπλοιοκτησία στην Ελληνική Φορτηγό Ναυτιλία: (Η περίοδος του μεσοπολέμου).” Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1996. https://e-loans.nbg.gr/webaccess/nbg/hanbg/editions/editions1/20.html
 1. Constantinos I. Chlomoudis, Anastasia Konstantinou, Petros Kostagiolas, Petros L. Pallis, (2022), “Information needs and information-seeking behaviour of maritime students: a systematic literature review using the PRISMA method“, Library Management, Emerald Publishing Limited, 2022/4/5
 2. Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis & Charalampos Platias, (2022), “Environmental Mainstreaming in Greek TEN-T Ports”, Discover Sustainability 14, 1634(3), January 2022
 3. Chlomoudis, C. & Styliadis, T., (2022), “Innovation and Patenting within Containerized Liner Shipping”, “Sustainability”, 14(2):892, January 2022.
 4. Styliadis, T., & Chlomoudis, C. (2021). Analyzing the evolution of concentration within containerized transport chains through a circuitist approach: The role of innovations in accelerating the circuits of liner and container terminal operators. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 2021 Nov.
 5. Jason Angelopoulos, Vitsounis Th. Persefoni, Chlomoudis C., (2021),“Reflecting Economic Activity through Ports: The Case of Australia” Maritime Transport Research Journal, on May 10, 2021.
 6. Chlomoudis, Constantinos. “The dynamics of short sea shipping: new practices and trends.” (2020): 1-2. – Maritime Economics & Logistics, 2020 – ideas.repec.org.
 7. Constantinos I Chlomoudis, Theodore Styliadis, (2019), “Concentration of container flows in the port phase: the case of the U.S West and East Coast port ranges”, Issues in Business Management and Economics Vol.7 (1), pp. 1-13 January, 2019.
 8. Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos (2017), “Tangible Assets Threats and Hazards: Risk Assessment and Management in the Port Domain”, Journal of Traffic and Transportation Engineering, Volume 5, Number 5, Sep.-Oct. 2017 (Serial Number 19).
 9. Angelopoulos, Jason, and Costas I. Chlomoudis (2017), “A Generalized Dynamic Factor Model for the US Port Sector.”SPOUDAI-Journal of Economics and Business 67.1 January-March 2017 (2017): 22-37.
 10. Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos , (2016), “Port Risk Assessment Methodology for Human Accidents in Container terminals: Evidence from the Port of Piraeus-Greece”, International Journal for Traffic and Transport Engineering (IJTTE) 6(4):368-377 · December 2016.
 11. Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos , (2016), “A Risk Assessment Methodology in Container Terminals: The Case Study of the Port Container Terminal of Thessalonica, Greece”, Journal of Traffic and Transportation Engineering 4 (2016) 251-258,
  http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5812c32518b82.pdf
 12. J. Angelopoulos, C. I. Chlomoudis,· Okan Duru (2016), “Spectral Dynamics of Dry Cargo Shipping Markets. Theory of Long Waves – Fact or Artifact?”, International Journal of Transport Economics (Rivista Internazionale di Economia dei Transporti) / 43(3):227-246 · July 2016.
 13. Angelopoulos J., Chlomoudis C., Dalvadani E., (2014), ‘International Dock Work Conventions in the Era of Post-Globalization’ “SPOUDAI”, in vol 64(2014) Issue 1-2.
 14. Chlomoudis I. C., Lampridis D. C., Pallis L. P. (2013), “Quality Assurance: Providing Tools for Managing Risk in Ports”, International Journal of Maritime, Trade and Economic Issues, vol. 1, Issue (1), 2013.
 15. J. Angelopoulos, C.Chlomoudis, P. Christofas, S. Papadimitriou, (2013), “Cost Assessment of Sea and Air Transport PSO Services: The Case of Greece”, International Journal of Maritime, Trade & Economic Issues, pp. 3-49, Volume I, Issue (2), 2013.
 16. Constantinos I. Chlomoudis, Petros A. Kostagiolas, (2013), “Integrating Information Services for Managing Regulations in International Maritime Transportation”, “SPOUDAI”, Vol 63, No 3 (2013), http://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/view/85
 17. Constantinos I. Chlomoudis, Petros A. Kostagiolas and Petros L. Pallis, (2012), “An Analysis of Formal Risk Assessments for Safety and Security in Ports: Empirical Evidence from Container Terminals in Greece”, Journal of Shipping and Ocean Engineering, Volume 2, Number 1, January 2012 (Serial Number 4), p 45-54. http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/3/20/2012/2012032080998401.pdf
 18. Chlomoudis, I. C. & Kostagiolas P.A. & Papadimitriou S. & Tzannatos E S. (2011) “A European perspective for public service obligations development in island transport services”, Maritime Economy & Logistics, Volume 13, Issue 3 (September 2011).
 19. Chlomoudis, C. & Kostagiolas P.A. & Labridis, C. (2011) “Quality and safety systems for the port industry: empirical evidence for the main Greek ports” European Transport Research Review, 2011, Volume 3, Number 2, Pages 85-93, DOI 10.1007/s12544-010-0043-0, http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=1594332&download=1&checkval=b8c168d919b604fd9108380e2fc8800b ή . http://www.springerlink.com/content/t855554t63224167/fulltext.pdf
 20. Chlomoudis, I. C. & Kostagiolas P.A., (2010), “An Internationalized Approach to European Perpspective for the Safety and Security in Port Industry”, European Research Studies Volume XIII, Issue (2) p. 105-112, 2010.
 21. A. Pantouvakis, Chomoudis, I. C and Dimas A, (2010), “Marketing strategies in port industry: An exploratory study and a research agenda”, American Journal of Economics and Business Administration, Volume 2, Issue 1, pages/rec.N 64-72, 2010, http://www.scipub.org/fulltext/ajeba/ajeba2164-72.pdf
 22. C. I. Chlomoudis, P. Kostagiolas, A. Merikas, (2009), “The Significance of Intangible Assets for the Management of New Port Services Industry” International Journal of Trade in Services, (IJTS) 1(1):43-51, Serials Publications
 23. Pantouvakis, C. Chlomoudis, A. Dimas, (2008), “Testing the SERVQUAL scale in the passenger port industry: a confirmatory study”, Maritime Policy & Management, Volume http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713694970~db=all~tab=issueslist~branches=35 – v3535, Issue 5 October 2008 , pages 449 – 467.
 24. C I Chlomoudis, P L Pallis, S Papadimitriou, E S Tzannatos (2007), “The liberalisation of maritime transport and the Island regions in EU. Evidence from Greece”, European Transport \ Trasporti Europei 37. 15 December.
 25. Chlomoudis, C.I. and Pallis A.A. (2005), “The EU Port Policy in a historical perspective”, European Research Studies, 8(1), 21-42. http://www.ersj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=132
 26. C I Chlomoudis, V A Karalis, A A Pallis (2003), “Port Reorganisation and the Worlds of Production Theory”, European Journal of Transport and Infrastructure Research, Vol. 3, No 1, pp. 77-94, 2003. http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpio/0310003.html ή http://www.ejtir.tudelft.nl/issues/2003_01/pdf/2003_01_05.pdf
 27. C I Chlomoudis, A A Pallis (2002), “Trends in Investments in Port Infrastructure in the Mediterranean Countries: Convergence or Divergence to EU Policies?”, Spoudai Quartelry Economic Journal Vol 52, No 1, pp. 65-82. 2002..
 28. C I Chlomoudis, A A Pallis (1999), “The Need for a New Philosophy of Port Management and Organisation: Effective Responses to Contemporary Challenges”, European Research Studies, Vol. 2, No 2, pp. 91-103, 1999.
 29. C I Chlomoudis, A A Pallis (1997), “Investments in Transport Infrastructure in Greece: Have the EU Initiatives promoted their Balanced and Rational Distribution?”, World Transport Policy and Practice, Vol. 3, No 4, p. 23-29, 1997.
 30. Ε Σαμπράκος, Κ I Χλωμούδης (1997), “Η υποδομή των μεταφορών στην Ελλάδα και ο ρόλος τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση”, Review of Decentralization local Government and Regional Development, “Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης”, τεύχ. 7, Αθήνα 1997.
 31. Tz Harlafti, C I Chlomoudis (1993), ”Greek Shipping Offices in London in the Interwar Period”, International Journal of Maritime History, Vol. No 1, pp 1-40, June 1993.