Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Χλωμούδης Κωνσταντίνος
 • Iδιότητα: Καθηγητής
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 608/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 210 4142548
 • E-mail: chlom@unipi.gr
 • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διδακτορικό δίπλωμα 1991, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Μακεδονίας.
 • Πτυχίο 1984,  Τμήμα Επιστημών Διοικήσεως Επιχειρήσεων, ΑΒΣΘ.

Στο Προπτυχιακό

 • Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
 • Λιμενικός Σχεδιασμός & Οργάνωση
 • Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία
 • Διασφάλιση Ποιότητας στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Στο Μεταπτυχιακό

 • «Οργάνωση & Διοίκηση Λιμένων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Θέματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις στην υποδομή των μεταφορών
 • Συνδυασμένες μεταφορές
 • Εφαρμογή συστημάτων διανομής στις μεταφορές (logistics).
 •  Εφαρμογή και επιδράσεις νέων μεθόδων της παραγωγικής δραστηριότητας στην  Διοίκηση και Οργάνωση των Λιμένων
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μεταφορές (με έμφαση στο σχεδιασμό της Λιμενικής βιομηχανίας)
 • Χαρακτηριστικά και μορφές οργάνωσης ανταγωνιστικών λιμανιών
 • Λιμενικός σχεδιασμός και βασικό λιμενικό σχέδιο
 • Παροχή Υπηρεσιών Δημοσίου συμφέροντος στις μεταφορές
 • Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις από την εξέλιξη της παραγωγής στην λιμενική βιομηχανία.
 • Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων.
 • Ειδικές σιδηροδρομικές διαδρομές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Συλλογικές εκδόσεις

 • Angelopoulos, J., Chlomoudis, C. and Styliadis T. (2017). Effect of global supply chain developments on the governance of port regulation. In Pettit, S. & Beresford, A. (Eds.). Port Management: Cases in Port Geography, Operations and Policy (pp. 62-93). Kogan Page Publishers.
 • Χλωμούδης Κ., (2011), «”Εθνική Λιμενική Πολιτική: Η λιμενική βιομηχανία και η εθνική οικονομία”, στο Δίκαιο λιμένων και λιμενική πολιτική,Συλλογικό έργοΕκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., ISBN: 960-445-760-8.
 • Χλωμούδης Κ. & Τσελέντης Β. (2011), «Πολιτικές για τις Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από τις Θαλάσσιες Μεταφορές» στο Γρηγόρης Τσάλτας και Κων/νος Κατσιμπάρδης, «ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2009: Το Περιβάλλον στη Δίνη Μιας Παγκόσμιας Κρίσης», Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN: 978-960-08-0561-1, Αθήνα 2011.
 • Chlomoudis C. & Kostagiolas P.A. & Papadimitriou S. & Tzannatos E.S. (2010), A stakeholder approach towards the provision of sustainable island transport services, Werner Gronau/ Dolores Sanchez- Bengoa (Ed.): Transport Planning and Challenges in Eastern Mediterranean countries –Barriers and Potential solutions, Studies on Mobility and Transport Research, Verlag: MetaGIS  ISBN 978-3-936438-26-0.
 • Chlomoudis C. & Kostagiolas P.A. & Papadimitriou S. & Tzannatos E.S. (2010), Freight Transport flows in the Eastern Mediterranean: Trends and Coordination Needs, Werner Gronau / Dolores Sanchez- Bengoa (Ed.): Transport Planning and Challenges in Eastern Mediterranean countries –Barriers and Potential solutions, Studies on Mobility and Transport Research, Verlag: MetaGIS ISBN 978-3-936438-26-0].
 • Χλωμούδης Κ. (2009), «Απαιτήσεις και προϋποθέσεις δημιουργίας της Ένωσης για τη Μεσόγειο, στο πεδίο της ανάπτυξης των θαλάσσιων συνδέσεων», στο Γρηγόρης Τσάλτας και Χαράλαμπος Πλατιάς, «Ένωση για τη Μεσόγειο» Πολιτικοί Οραματισμοί και Υδάτινες Ιστορίες, Περιβαλλοντικές Προκλήσεις για το Θαλάσσιο Χώρο», Εκδόσεις Θήτα, ΙΣΒΝ: 978-960-8155-10-7, Αθήνα 2009.
 • Πάλλης Α.Α. και Χλωμούδης Κ.Ι. (2007). Ρύθμιση Λιμένων: Ο ρόλος της «Έξυπνης» Λιμενικής Αρχής. Στο: Θεοδωρόπουλος Σ. “Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής”, ISBN: 978-960-01-1130-9, Gutenberg  Αθήνα 2007.
 • Chlomoudis C.I. and Pallis A.A. (2006). EU Port Policy: A process of inexorable policy integration. In: Hatzioannou M.C. and Harlaftis G. (Eds.) Following the Nereids: Sea routes and maritime business, 16th-20th centuries, Athens: Kerkyra Publications, pp.155-16

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos (2017), “Tangible Assets Threats and Hazards: Risk Assessment and Management in the Port Domain”, Journal of Traffic and Transportation Engineering, Volume 5, Number 5, Sep.-Oct. 2017 (Serial Number 19).
 • Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos , (2016), “Port Risk Assessment Methodology for Human Accidents in Container terminals: Evidence from the Port of Piraeus-Greece”, International Journal for Traffic and Transport Engineering (IJTTE) 6(4):368-377 · December 2016.
 • Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos , (2016), “A Risk Assessment Methodology in Container Terminals: The Case Study of the Port Container Terminal of Thessalonica, Greece”, Journal of Traffic and Transportation Engineering 4 (2016) 251-258,
 • J. Angelopoulos, C. I. Chlomoudis,· Okan Duru (2016), “Spectral Dynamics of Dry Cargo Shipping Markets. Theory of Long Waves – Fact or Artifact?”, International Journal of Transport Economics (Rivista Internazionale di Economia dei Transporti) / 43(3):227-246 · July 2016
 • Angelopoulos J., Chlomoudis C., Dalvadani E., (2014), ‘International Dock Work Conventions in the Era of Post-Globalization’ “SPOUDAI”, in vol 64(2014) Issue 1-2
 • Chlomoudis I. C., Lampridis D. C., Pallis International Journal of Maritime, Trade and Economic Issues,
 • J. Angelopoulos, C. Chlomoudis, P. Christofas, S. Papadimitriou, (2013), “Cost Assessment of Sea and Air Transport PSO Services: The Case of Greece”, International Journal of Maritime, Trade & Economic Issues, pp. 3-49, Volume I, Issue (2), 2013.
 • Constantinos I. Chlomoudis, Petros A. Kostagiolas, (2013), “Integrating Information Services for Managing Regulations in International Maritime Transportation”, “SPOUDAI”,Vol 63, No 3 (2013).
 • Constantinos I. Chlomoudis, Petros A. Kostagiolas and Petros L. Pallis, (2012), “An Analysis of Formal Risk Assessments for Safety and Security in Ports: Empirical Evidencefrom Container Terminals in Greece”, Journal of Shipping and Ocean Engineering, Volume 2, Number 1, January 2012 (Serial Number 4), p 45-54.
 • Chlomoudis, I. C. & Kostagiolas P.A. & Papadimitriou S.& Tzannatos E S. (2011) “A European perspective for public service obligations development in island transport services”,  Marinetime Economy & Logistics, Volume 13, Issue 3 (September 2011).
 • Chlomoudis, C. & Kostagiolas P.A. & Labridis, C. (2011) “Quality and safety systems for the port industry: empirical evidence for the main Greek ports” European Transport Research.
 • Chlomoudis, I. C. & Kostagiolas P.A., (2010), “An Internationalized Approach to European Perpspective for the Safety and Security in Port Industry”, European Research Studies Volume XIII, Issue (2) p. 105-112, 2010.
 • Α. Pantouvakis, Chomoudis, I. C and Dimas A, (2010), “Marketing strategies in port industry: An exploratory study and a research agenda”, American Journal of Economics and Business Administration, Volume 2, Issue 1, pages/rec.N 64-72, 2010.
 • C. I. Chlomoudis, P. Kostagiolas, A. Merikas, (2009), “The Significance of Intangible Assets for the Management of New Port Services Industry” International Journal of Trade in Services, (IJTS) 1(1):43-51, Serials Publications.
 • A. Pantouvakis, C. Chlomoudis, A. Dimas, (2008), “Testing the SERVQUAL scale in the passenger port industry: a confirmatory study”, Maritime Policy & Management.
 • C I Chlomoudis, P L Pallis, S Papadimitriou, E S Tzannatos. 2007), “The liberalisation of maritime transport and the Island regions in EU. Evidence from Greece”, European Transport \ Trasporti Europei 37. 15 December.
 • Chlomoudis, C.I. and Pallis A.A. (2005), “The EU Port Policy in a historical perspective”, European Research Studies, 8(1), 21-42.
 • C I Chlomoudis, V A Karalis, A A Pallis (2003), “Port Reorganisation and the Worlds of Production Theory”, European Journal of Transport and Infrastructure Research, Vol. 3, No 1, pp. 77-94, 2003.
 • C I Chlomoudis, A A Pallis (2002), “Trends in Investments in Port Infrastructure in the Mediterranean Countries: Convergence or Divergence to EU Policies?”, Spoudai Quartelry Economic JournalVol 52, No 1, pp. 65-82. 2002.
 • C I Chlomoudis, A A Pallis (1999), “The Need for a New Philosophy of Port Management and Organisation: Effective Responses to Contemporary Challenges”, European Research Studies,  Vol. 2, No 2, pp. 91-103, 1999.
 • C I Chlomoudis, A A Pallis (1997), “Investments in Transport Infrastructure in Greece: Have the EU Initiatives promoted their Balanced and Rational Distribution?”, World Transport Policy and Practice, Vol. 3, No 4, p. 23-29, 1997.
 • Tz Harlafti, C I Chlomoudis (1993), ”Greek Shipping Offices in London in the Interwar Period”, International Journal of Maritime History, Vol. No 1, pp 1-40, June 1993.

Διεθνή συνέδρια με κρίση και δημοσιευμένα πρακτικά από το 2000 και μετά

 • Jason Angelopoulos, · Persa Paflioti, · Thomas Vitsounis, ·Constantinos Chlomoudis, ·Ioannis Tsamourgelis, (2016) “Reflecting Economic Activity through Ports: The Case of Australia”, Conference: International Association of Maritime Economists Conferance, At Hamburg, Germany, (2016).
 • J. Angelopoulos, C. I. Chlomoudis,· Okan Duru (2015), “Spectral Dynamics of Dry Cargo Shipping Markets Theory of Long Waves – Fact or Artifact?”, Internation Association of Maritime Economists conference, Kuala Lumpur, Malaysia; 08/2015.
 • J. Angelopoulos, C. I. Chlomoudis,·  (2015), “Towards a port services indicator – The case of U.S ports”, Internation Association of Maritime Economists conference, Kuala Lumpur, Malaysia; 08/2015.
 • C. I. Chlomoudis, P. L. Pallis, E. S. Tzannatos, (2015), Port Risk Assessment Methodology in Container Terminals. Evidence from the Port Container Terminal of Piraeus”, Internation Association of Maritime Economists conference, Kuala Lumpur, Malaysia; 08/2015.
 • C. I. Chlomoudis, P. L. Pallis, E. S. Tzannatos, (2015), “A Risk Assessment Methodology in Container Terminals: The Case Study of the Port Container Terminal of Thessalonica, Greece”, European Conference on Shipping, Intermodalism & Ports, Chios, Greece; 06/2015
 • C. I. Chlomoudis, T. Styliadis, (2015), “A Framework For The Institutional Governance Of Regulation And The Regulatory Tool At Hand, In Port Services”, European Conference on Shipping, Intermodalism & Ports, Chios, Greece; 06/2015
 • J. Angelopoulos, C. I. Chlomoudis,·  (2015), “A Generalized Dynamic Factor Model for the U.S. Port Sector”, European Conference on Shipping, Intermodalism & Ports, Chios, Greece; 06/2015,
 • C I Chlomoudis, P A Kostagiolas, P. L. Pallis, (2011), “An Analysis for Formal Risk and Safety Assessments for Ports: Empirical Evidence from Container Terminals in Greece”,ECONSHIP 2011, European Conference on Shipping, Intermodalism & Ports, June 22-24, 2011-Chios, http://www.econship2011.gr/
 • Pantouvakis A, Chlomoudis Ch, Dimas A., and Tziva L., (2010), “Service Quality And Satisfaction InBusiness-To-Business Service Setting. Evidence From The Port Industry, International Association of Maritime Economists, (IAME), “The quest for sustainable shipping and port industries”, 7-9 July 2010 Lisbon, Portugal
 • C. I. Chlomoudis, P. A. Kostagiolas, and P. L. Pallis, (2010), “A study for Risk and Safety Systems Implementation in the Port Industry: A Review of the Literature”. Proceedings of the International Association of Maritime Economists (IAME) Conference 2010, June, Lisbon, Portugal (2010).
 • A. M. Pantouvakis  & C.I. Chlomoudis, The Role of ISO9000 Certification on Ports’ Financial Performance: An Exploratory Preliminary Study from Europe, International Conference IAME 2009, (CD-Rom), Copenhagen the 24th – 26th of June 2009.
 • C. I. Chlomoudis & P. L. Pallis, Defining Factors for the Undertaking of Risk forInvestments in the Port Industry, International Conference IAME, (CD-Rom), April 2-4, 2008, Dalian, China.
 • A. Pantouvakis, L.Thalassinos, C.Chlomoudis, A. Dimas, “On the Development of a Selection Typology for theFerry Passenger”, International Conference IAME, (CD-Rom), April 2-4, 2008, Dalian, China.
 • C. I Chlomoudis., “Port Industry: The Prospect of Implementation of Quality Management”, INTERNATIONAL SHIPPING MANAGEMENT FORUM 2007, organised by the Magazine on Quality ECO-Q, Under the Auspices of the Hellenic Ministry of Mercantile Marine 10-11/5/2007.
 • C I Chlomoudis, C D Lampridis (2006)“A Business Excellence Approach for the Port Industry”, Paper Presented at the International Conference “Shipping in the era of Social Responsibility” In Honour Of The Late Professor Basil Metaxas (1925-1996), Cephalonia, Greece, 14-16 September 2006. http://www.stt.aegean.gr/metaxasconf/publications.htm.
 • C I Chlomoudis, P A Kostagiolas, C D Lampridis (2005) “Prospective employment of quality awards in the seaport industry: Old solution to contemporary questions”, Paper to be presented at the International Conference IAME, (CD-Rom),  Cyprus 23 –25 June 2005.
 • C I Chlomoudis, A A Pallis, (2004),  “The EU Port Policy in a Historical perspective”, IVth International Maritime History Association Conference”. Proceedings of the 4th International Conference of Maritime History(CD-Rom) Corfu, June 2004.
 • C I Chlomoudis, A A Pallis, (2004), “Port Governance and the Smart Port Authority:  Key issues for the Reinforcement of Quality Services in European Ports”, (CD-Rom), 10th World Conference on Transport Research,  Istanbul, 2004.
 • C I Chlomoudis, A A Karageorgou, C Lampridis (2004) “Structure and Characteristics of the Contemporary Port Product in Passenger Port”, International Conference IAME,Proceedings p.1285-1298. Izmir 2004
 • C I Chlomoudis, P Kostagiolas (2003), “A Semi dynamic web based Management Information System in the service of the Regional Health System of the Ionian Islands: A reformation tool” Proceedings International Conference on Communication Technology, Ιούλιος 2003.
 • C I Chlomoudis, A A Pallis, (2002), “European Union Port Policy: The Movement Towards a Long-Term Strategy”. 2nd International Maritime Conference, on Geopolitics of the Sea. Chios, 2002.
 • C I Chlomoudis, A A Pallis, (2002), “Essential Adjustments for the Efficient Operation of the Mediterranean Ports”. International Conference on Seaports in the Mediterranean Sea, Chios, 2002.
 • C I Chlomoudis, V Karalis, A Pallis (2001) “Do Ports Enter into New Worlds of Production? Organisational Adjustments to Offer the New Port Product”. In Proceedings of the 9th World Conference on Transport Research, (CD-Rom) Seoul 2001.
 • C I Chlomoudis, A A Pallis, (2000),   “Services in Commercial Ports: On the need to overcame in practice the “Public Utility – Private Good” Dilemma”. In: Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, International Asssociation of Maritime Economists 2000 Conference,  (CD-Rom),  Naples, September 2000.
 • C I Chlomoudis, A.V. Karalis,  A A Pallis, (2000),   “Transition to a new reality: Theorising the organisational restructuring of ports”. Paper presented at the Special Interest Group on Ports and Maritime Transport International Workshop, Genoa – Italy, 8-10 June 2000. (Internet Publication: http://www.informare.it/news /forum/2000/sig2/chlomoudis.asp). Special Interest Group on Port and Maritime Transport International Workshop
 • “Τάσεις και Εξελίξεις στη Λιμενική Βιομηχανία: Λιμενικές Επιχειρήσεις & Συστήματα στην Εποχή της Οργάνωσης & Λειτουργίας Ανταγωνιστικών Λιμανιών, του Χλωμούδη Κωνσταντίνου, ISBN 978-960-02-2613-3, Εκδόσεις Παπαζήση 2012.
 • «Διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές: Η σημασία των Υπηρεσιών Πληροφόρησης στις νέες προκλήσεις για τη Θαλάσσια Οικονομία», (2011), Π. Κωσταγιόλας & Κ. Χλωμούδης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2011.
 • “Μεταφορές: Αρτηρίες Ζωής για τα Νησιά» (σε συνεργασία), Εκδόσεις Παπαζήση ISBN: 978-960-02-2070-4, Αθήνα 2007
 • «Λιμενικός Σχεδιασμός στη Σύγχρονη Λιμενική Βιομηχανία»,Εκδόσεις J&JHellas, ISBN: 960-8461-49-9, Πειραιάς 2006.
 • European Port Policy: Towards a Long Term Strategy“. (Chlomoudis, C.I. and Pallis A.A), Cheltenham: Edward Elgar, ISBN 1843760932. Series Editor: K. Button. Economics- Management and Policy, Cambridge, UK-Northampton, USA  2002. Δημοσιευμένο και στα Ιαπωνικά: Chlomoudis, C.I. andPallisA.A.  European Port Policy (in Japanese). Tokyo: National Institute for Land and Infrastructure Management, Japanese Government, 2006.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων“, Εκδόσεις  J&J ΕΛΛΑΣ, ISBN: 960-8461-17-0, Πειραιάς 2001. «Port Management and Organisation” J & J Hellas, ISBN 960 8461 17 0, Piraeus Greece 2001.http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=141930
 • Προς μια Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική“, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Πάλλης Α.Α. και Χλωμούδης Κ.Ι. (2001). Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική: Η Λιμενική Βιομηχανία στην Προοπτική της Αειφόρου Αναπτυξης. Αθήνα 2001, ISBN 960 393 663 4.
 • “Συνεργασία και Συμπλοιοκτησία στην Ελληνική Φορτηγό Ναυτιλία: (Η περίοδος του μεσοπολέμου).” Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1996. https://e-loans.nbg.gr/webaccess/nbg/hanbg/editions/editions1/20.html
 1. Constantinos I Chlomoudis, Theodore Styliadis, (2019), “Concentration of container flows in the port phase: the case of the U.S West and East Coast port ranges”, Issues in Business Management and Economics Vol.7 (1), pp. 1-13 January, 2019.
 2. Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos (2017),  “Tangible Assets Threats and Hazards: Risk Assessment and Management in the Port Domain”,  Journal of Traffic and Transportation Engineering, Volume 5, Number 5, Sep.-Oct. 2017 (Serial Number 19).
 3. Angelopoulos, Jason, and Costas I. Chlomoudis (2017), “A Generalized Dynamic Factor Model for the US Port Sector.” SPOUDAI-Journal of Economics and Business 67.1 January-March 2017 (2017): 22-37.
 4. Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos , (2016), “Port Risk Assessment Methodology for Human Accidents in Container terminals: Evidence from the Port of Piraeus-Greece”, International Journal for Traffic and Transport Engineering (IJTTE) 6(4):368-377 · December 2016.
 5. Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos , (2016), “A Risk Assessment Methodology in Container Terminals: The Case Study of the Port Container Terminal of Thessalonica, Greece”, Journal of Traffic and Transportation Engineering 4 (2016) 251-258,
 6. J. Angelopoulos, C. I. Chlomoudis,· Okan Duru (2016),  “Spectral Dynamics of Dry Cargo Shipping Markets. Theory of Long Waves – Fact or Artifact?”, International Journal of Transport Economics (Rivista Internazionale di Economia dei Transporti) / 43(3):227-246 · July 2016
 7. Angelopoulos J., Chlomoudis C., Dalvadani E., (2014), ‘International Dock Work Conventions in the Era of Post-Globalization’ “SPOUDAI”, in vol 64(2014) Issue 1-2
 8. Chlomoudis I. C., Lampridis D. C., Pallis L. P. (2013), “Quality Assurance: Providing Tools for Managing Risk in Ports”, International Journal of Maritime, Trade and Economic Issues, vol. 1, Issue (1), 2013.
 9. Angelopoulos, C.Chlomoudis, P. Christofas, S. Papadimitriou, (2013), “Cost Assessment of Sea and Air Transport PSO Services: The Case of Greece”, International Journal of Maritime, Trade & Economic Issues, pp. 3-49, Volume I, Issue (2), 2013
 10. Constantinos I. Chlomoudis, Petros A. Kostagiolas, (2013), “Integrating Information Services for Managing Regulations in International Maritime Transportation”, “SPOUDAI”, Vol 63, No 3 (2013), http://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/view/85
 11. Constantinos I. Chlomoudis, Petros A. Kostagiolas and Petros L. Pallis, (2012), “An Analysis of Formal Risk Assessments for Safety and Security in Ports: Empirical Evidence from Container Terminals in Greece”, Journal of Shipping and Ocean Engineering, Volume 2, Number 1, January 2012 (Serial Number 4), p 45-54.
 12. Chlomoudis, I. C. & Kostagiolas P.A. & Papadimitriou S. & Tzannatos E S. (2011) “A European perspective for public service obligations development in island transport services”, Maritime Economy & Logistics, Volume 13, Issue 3 (September 2011).
 13. Chlomoudis, C. & Kostagiolas P.A. & Labridis, C. (2011) “Quality and safety systems for the port industry: empirical evidence for the main Greek ports” European Transport Research Review, 2011, Volume 3, Number 2, Pages 85-93, DOI 10.1007/s12544-010-0043-0,
 14. Chlomoudis, I. C. & Kostagiolas P.A., (2010), “An Internationalized Approach to European Perpspective for the Safety and Security in Port Industry”, European Research Studies Volume XIII, Issue (2) p. 105-112, 2010.
 15. A. Pantouvakis, Chomoudis, I. C and Dimas A, (2010), “Marketing strategies in port industry: An exploratory study and a research agenda”, American Journal of Economics and Business Administration, Volume 2, Issue 1, pages/rec.N 64-72, 2010, http://www.scipub.org/fulltext/ajeba/ajeba2164-72.pdf
 16. C. I. Chlomoudis, P. Kostagiolas, A. Merikas, (2009), “The Significance of Intangible Assets for the Management of New Port Services Industry” International Journal of Trade in Services, (IJTS) 1(1):43-51, Serials Publications
 17. Pantouvakis, C. Chlomoudis, A. Dimas, (2008), “Testing the SERVQUAL scale in the passenger port industry: a confirmatory study”, Maritime Policy & Management, Volume http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713694970~db=all~tab=issueslist~branches=35 – v3535, Issue 5 October 2008 , pages 449 – 467.
 18. C I Chlomoudis, P L Pallis, S Papadimitriou, E S Tzannatos (2007), “The liberalisation of maritime transport and the Island regions in EU. Evidence from Greece”, European Transport \ Trasporti Europei 37. 15 December.
 19. Chlomoudis, C.I. and Pallis A.A. (2005), “The EU Port Policy in a historical perspective”, European Research Studies, 8(1), 21-42.
 20. C I Chlomoudis, V A Karalis, A A Pallis (2003), “Port Reorganisation and the Worlds of Production Theory”, European Journal of Transport and Infrastructure Research, Vol. 3, No 1, pp. 77-94, 2003.
 21. C I Chlomoudis, A A Pallis (2002), “Trends in Investments in Port Infrastructure in the Mediterranean Countries: Convergence or Divergence to EU Policies?”, Spoudai Quartelry Economic Journal Vol 52, No 1, pp. 65-82. 2002..
 22. C I Chlomoudis, A A Pallis (1999), “The Need for a New Philosophy of Port Management and Organisation: Effective Responses to Contemporary Challenges”, European Research Studies,  Vol. 2, No 2, pp. 91-103, 1999.
 23. C I Chlomoudis, A A Pallis (1997), “Investments in Transport Infrastructure in Greece: Have the EU Initiatives promoted their Balanced and Rational Distribution?”, World Transport Policy and Practice, Vol. 3, No 4, p. 23-29, 1997.
 24. Ε Σαμπράκος, Κ I Χλωμούδης (1997), “Η υποδομή των μεταφορών στην Ελλάδα και ο ρόλος τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση”, Review of Decentralization local Government and Regional Development, “Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης”, τεύχ. 7, Αθήνα 1997
 25. Tz Harlafti, C I Chlomoudis (1993), ”Greek Shipping Offices in London in the Interwar Period”, International Journal of Maritime History, Vol. No 1, pp 1-40, June 1993.