Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
ΔΠΜΣ στη Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία

Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Mεταπτυχιακές Σπουδές > ΔΠΜΣ στη Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management).

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ: https://dinet.unipi.gr/