Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Πολιτική Υποστήριξης Ερευνητικού Έργου

Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Πολιτική Υποστήριξης Ερευνητικού Έργου

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών υποστηρίζει το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ με πολλούς τρόπους:

  • Χορηγεί επιστημονικές άδειες στα μέλη ΔΕΠ για την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου και την ανάπτυξη δικτύου επιστημονικών συνεργασιών.
  • Στο πλαίσιο της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, υποστηρίζεται οικονομικά η ποιότητα και η ποσότητα του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ.
  • Χρηματοδοτεί από Τμηματικούς πόρους (ΠΜΣ) τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και
  • Χρηματοδοτεί τις συνδρομές σε βάσεις δεδομένων που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πεδίο της ναυτιλίας και της θαλάσσιας οικονομίας.