Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Γκιζιάκης Κωνσταντίνος

Αρχική Σελίδα > Ομότιμοι Καθηγητές

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ E-MAIL
Γκιζιάκης Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής kgiziak@unipi.gr
Παζαρζής Μιχαήλ Ομότιμος Καθηγητής mpazarzi@unipi.gr