Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: Τσελέντης Βασίλειος – Στυλιανός
  • Iδιότητα: Ομότιμος Καθηγητής
  • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • E-mail: tselenti[at]unipi[dot]gr