Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: Τσελέντης Βασίλειος – Στυλιανός
  • Iδιότητα: Καθηγητής
  • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 504/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο: +30 210 4142522
  • E-mail: tselenti@unipi.gr