Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Έρευνα

Στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ασχολούμαστε με πάθος με πραγματικά ζητήματα της ναυτιλίας και των μεταφορών με στόχο να προσφέρουμε εφαρμοσμένες λύσεις για να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να έχουν επιρροή στην κοινωνία. Μεταξύ των θεματικών περιοχών της έρευνάς μας περιλαμβάνονται οι κάτωθι:

 • Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Γεωχημική Ωκεανογραφία
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Δίκαιο
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Λειτουργική Διαχείριση
 • Οικονομικά
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Πληροφοριακά συστήματα & Τεχνολογία
 • Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών Σταθμών