Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Προγράμματα Μετεκπαίδευσης

Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Προγράμματα Μετεκπαίδευσης

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών προσφέρει τη δυνατότητα σε άτομα και οργανισμούς να επεκτείνουν τη γνώση και την κατανόησή τους σε ναυτιλιακά ζητήματα μέσω των Προγραμμάτων Μετεκπαίδευσης Σεμιναριακού χαρακτήρα (ExEdP). Αυτά τα προγράμματα είτε προσφέρονται για συγκεκριμένα θέματα που σχεδιάζονται από το διδακτικό προσωπικό είτε εξατομικεύονται στις ανάγκες των οργανισμών. Στην πρώτη περίπτωση, τα προγράμματα προσφέρονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα στο έτος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες των οργανισμών.

Τα Προγράμματα Μετεκπαίδευσης Σεμιναριακού χαρακτήρα είναι διαδραστικά και συνδυάζουν διαλέξεις στην τάξη, προσομοιώσεις, παιχνίδια και μελέτες περιπτώσεων δίνοντας έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές πραγματικών καταστάσεων. Σχεδιάζονται για στελέχη μεσαίου επιπέδου και άνω που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε διαφορετικές πτυχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: