Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Αρχική Σελίδα > Επίτιμοι Διδάκτορες

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ TMHMA ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Richard Oliver Goss Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Επίτιμος Διδάκτορας
Αθανάσιος Μαρτίνος Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Επίτιμος Διδάκτορας
Δημητριάδης-Ευγενίδης Λεωνίδας Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Επίτιμος Διδάκτορας
Ειρήνη Σαρόγλου Τσάκου Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Επίτιμος Διδάκτορας