Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κατά την πενταετία 2017 – 2022

2022


 • Giampouranis DK, Golias M, Theofanis S, Boile M. Berth Allocation at Passenger Terminals Using Auctions. Journal of Marine Science and Engineering. 2022; 10(8):1010. https://doi.org/10.3390/jmse10081010
 • Pallis A.A., Wilmsmeier G. and Satta G. (2022). “Preparing cruise lines, ports, and destinations for the next day of cruising”, Research in Transportation Business and Management, Vol. 45, 100912, https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2022.100912
 • Papachristou A.A. Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2022). “Cruise home-port selection criteria”, Research in Transportation Business and Management, Vol 45, 100584,   https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100584
 • Knatz, G., Notteboom T. & Pallis A.A. (2022). “Container Terminal Automation: Revealing Distinctive Terminal Characteristics and Operating Parameters”, Maritime Economics and Logistics, Vol. 24, No 3, pp. 537-565. https://doi.org/10.1057/s41278-022-00240-y
 • Brooks M.R., Knatz, G. Pallis A.A. and Wilmsmeier G. (2022). “Transparency in port governance: setting a research agenda”, Journal of Shipping and Trade, Vol. 7, No 1, https://doi.org/10.1186/s41072-021-00103-4.
 • Vlachos, I., Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2022) “Determinants and stressors of seafarers’ job satisfaction: evidence from a global survey”, Maritime Policy & Management, DOI: 10.1080/03088839.2022.2118884.
 • Chlomoudis I. C., Konstantinou A., Kostagiolas P. and Pallis L. P. (2022), “Information needs and information-seeking behaviour of maritime students: a systematic literature review using the PRISMA method“, Library Management, Emerald Publishing Limited, 2022/4/5.
 • Chlomoudis I. C., Pallis L. P. and Platias Ch. (2022), “Environmental Mainstreaming in Greek TEN-T Ports”, Sustainability, Vol. 14, No. 3, 1634.
 • Chlomoudis I. C., and Styliadis, T. (2022), “Innovation and Patenting within Containerized Liner Shipping”, Sustainability, Vol. 14 No. 2, pp. 892.
 • Kostaris, K., και Andrikopoulos, A. (2022), “Herding behavior in shareholder activism brokers”, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol. 13, No. 2, pp. 261-276. https://doi.org/10.1504/IJBAAF.2022.126158
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., και Sigalas, C. (2022), “Net asset value discounts and premiums in maritime shipping industry”, European Financial Management, Vol. 28, No. 2, pp. 510-544. https://doi.org/10.1111/eufm.12313
 • Karatzimas S., Naoum V.C. and Narbón-Perpiñá I. (2022), “Municipal cost behavior during financial crisis and financial sustainability periods: Evidence from Spain”, International Public Management Journal, Vol. 25 No. 6, pp. 862-882. https://doi.org/10.1080/10967494.2021.1947924
 • Ballas A., Naoum, V.C. and Vlismas O. (2022), “The Effect of Strategy on Asymmetric Cost Behavior of SG&A Expenses”. European Accounting Review, Vol. 31 No. 2, pp. 409-447. https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1813601
 • Chasiotis, I., Konstantios, D. and Naoum, V. (2022), Asymmetries in the capital structure speed of adjustment: The idiosyncratic case of the maritime industry, Cogent Economics & Finance, Vol. 10 No. 1 https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2066764
 • Polemis D., E.F. Darousos., M. Boviatsis, (2022), “A Theoretical Analysis of Contemporary Vessel Navigational Systems: Assessing the Future Role of the Human Element for Unmanned Vessels”, TRANSNAV International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol.16, N.4, pp 637- 646.
 • Boviatsis M., A. Alexopoulos., D. Polemis, (2022), “An Assessment of the Most Sustainable Marine Fuel Based on the Present Regulatory Framework and Future Trends” Journal of Shipping and Ocean Engineering, Vol. 12, pp 43-52.
 • Boviatsis M., A. Alexopoulos., D. Polemis, (2022) “Evaluation of the Impact of the Present Ship Recycling Regulations by Assessing the Most Prominent Shipbreaking Countries in the Shipping Industry”, Journal of Shipping and Ocean Engineering, Vol. 12, pp 61-68.
 • Boviatsis M., D. Polemis., V. Tselentis (2022), “Implementing the Ballast Water Management Convention in Shipping Practice: Emerging Threats, Operational Issues and Solutions”, Journal of Shipping and Ocean Engineering, Vol. 12, pp 53-60.

2021


 • Sdoukopoulos E., Boile M., (2021) “Strengthening the Collaborative Environment in Port- Hinterland Corridor Management Inititatices: A Value System Approach” Sustainability 13 (16), 9212 https://doi.org/10.3390/su13169212
 • Brooks M.R., Knatz, G. Pallis A.A. and Wilmsmeier G. (2021). “Visibility and Verifiability in Port Governance Transparency Exploring Stakeholder Expectations”, WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 20, No 4, pp. 435-455, https://doi.org/10.1007/s13437-021-00250-2
 • Notteboom T. Pallis A.A. and Rodrigue J-P. (2021). “Disruptions and Resilience in Container Shipping, Ports and Supply chains: The COVID-19 pandemic vs. the 2008-2009 Financial Crisis”, Maritime Economics and Logistics. Vol. 23, No 2, pp. 179-210, https://doi.org/10.1057/s41278-020-00180-5
 • Chaos, S.R., Pallis A.A., Marchán S.S., Roca D.P. and Conejo A.S.A. (2021). “Economies of Scale in Cruise Shipping,” Maritime Economics and Logistics, Vol. 23, pp. 674-696. https://doi.org/10.1057/s41278-020-00158-3
 • Pallis A.A. and Papachristou A.A. (2021). “European Cruise ports: Challenges since the pre-pandemic era”, Transport Reviews, Vol. 41, No 3, pp. 352-373. https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1857884
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2021) “Examining the impact of market orientation on service quality in shipping companies: the role of risk propensity”, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 13 No. 1, pp. 106-122. https://doi.org/10.1108/IJQSS-01-2020-0012
 • Pelagidis, T. and Karaoulanis, I. (2021), “Capesize market behavior: Explaining volatility and expectations”, Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol. 37, No. 1.
 • Pelagidis, T. (2021), “COVID-19 Pandemic and Energy Shifts in South-East Mediterranean. A Possible Correlation?”, (with A. Stratakis), Regional Science Inquiry, XIII(1).
 • Pelagidis, T. (2021), “The Taxation of Labour in the Developed Countries. Insights by the World Economic forum Executive Opinion Survey (with M. Mitsopoulos), CATO Journal, Vol.41(3).
 • Karaoulanis, I. and Pelagidis, T. (2021), “Panamax Markets Behaviour: Explaining Volatility and Expectations” (with J. Karaoulanis), Journal of Shipping and Trade, Vol. 6, No. 15.
 • Pelagidis, T. (2021), “Labor Taxation and Investment. The Impact on Employment”, (with M. Mitsopoulos), Regional Science Inquiry, XIII(2).
 • Styliadis, T. and Chlomoudis I. C. (2021) “Analyzing the evolution of concentration within containerized transport chains through a circuitist approach: The role of innovations in accelerating the circuits of liner and container terminal operators”, The Asian Journal of Shipping and Logistics, 2021 Nov 1.
 • Angelopoulos J., Vitsounis Th., Persefoni and Chlomoudis I. C., (2021) “Reflecting Economic Activity through Ports: The Case of Australia”, Maritime Transport Research Journal, on May 10, 2021.
 • Andrikopoulos, A., Kostaris, K., and Zounta, S. (2021)Acknowledgement networks in accounting scholarship: A note”, Accounting, Economics and Law: A Convivium, https://doi.org/10.1515/ael-2020-0162
 • Dourtmes, S., και Andrikopoulos, A. (2021), “The impact of social banking on economic development”, East-West Journal of Economics and Business, Vol. 24, No. 1-2, pp. 103-123.
 • Vadasi, C., Bekiaris, M., και Andrikopoulos, A. (2021), “Internal Audit Function Quality and Corporate Governance: The Case of Greece”, Multinational Finance Journal, Vol. 25 No. (1-2), pp. 1-61.
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., Merikas, A., και Sigalas, C. (2021), “Related party transactions and principal-principal conflicts in public companies: Evidence from the maritime shipping industry”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 145, 102171, https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102171 .
 • Chasiotis, I., Konstantios, D. and Naoum, V. (2021), “Dividend Dynamics in the Shipping Industry: A Panel Data Analysis of Partial Adjustment Models”. Theoretical Economics Letters, Vol. 11, pp. 995-1001. 10.4236/tel.2021.115063
 • Chasiotis, I., Giaka, M. , Konstantios, D. and Naoum, V. (2021),” Financing Investment under Uncertainty: The Case of Payout Reductions in Globally Listed Maritime Firms”, Theoretical Economics Letters, Vol. 11, pp. 1157-1164. 10.4236/tel.2021.116073 
 • Naoum, V.C. and Papanastasopoulos G. (2021), “The implications of cash flows for future earnings and stock returns within profit and loss firms”. International Journal of Finance and Economics, Vol. 26 Νο. 2, pp. 2927-2945. https://doi.org/10.1002/ijfe.1943

2020


 • Sdoukopoulos E., Boile M. (2020) “Port-hinterland concept evolution: A critical review”, Journal of Transport Geography, Vol. 86, Issue C. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102775
 • Pelagidis, T. and Haralambides, H. (2020), “What Shipping can Tell us about Europe’s Covid-19 Induced Japanification”, World Economics Journal, Vol. 21, No. 3.
 • Pelagidis, T. and Kostika, E. (2020), “Statistical Data Collection Challenges amid COVID-19 Pandemic”, World Economics Journal, Vol. 21, No. 4.
 • Stratakis, A. and Pelagidis, T. (2020), “The Importance of Southeast Mediterranean Natural Gas Reserves to EU’s Energy Security: A Geopolitical and Economic Approach”, Regional Science Inquiry, XII(2).
 • Papageorgiou, Μ K Kanellopoulou, I Karapanagiotidis, A Papachatzi, O Christopoulou, T Kostopoulou, E Beriatos, S Sakellariou, A Sfougaris, D Kallioras, E Tzannatos, E Mente, S Kyvelou, M-N Duquenne. (2020), “Maritime Spatial Planning (MSP) implementation challenges in Greece”, Euro-Mediterranean Journal of Environmental Integration, Vol. 5, Issue IKEEART-2021-749.
 • Chlomoudis I. C., “The dynamics of short sea shipping: new practices and trends.” Maritime Economics & Logistics, (2020): 1-2. – ideas.repec.org.
 • Tampakoudis, I., Andrikopoulos, A., Nerantzidis, M., και Kiosses, N. (2020), «Does boardroom gender diversity affect shareholder wealth? Evidence from bank mergers and acquisitions», International Journal of Finance and Economics, Vol. 27, No. 3, 3315-3344, https://doi.org/10.1002/ijfe.2323 .
 • Andrikopoulos, A. (2020), «Delineating social finance», International Review of Financial Analysis, 70, 101519, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101519 .
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., Merikas, A., και Tsionas, M. (2020), «The dynamics of fleet size and shipping profitability: The role of steel scrap prices», Maritime Policy and Management, Vol. 47 No. 8, pp. 985-1009, https://doi.org/10.1080/03088839.2020.1735007 .
 • Andrikopoulos, A., Bekiaris, M., και Kostaris, K. (2020), “Stars in a small world: Social networks in auditing research”, Scientometrics, Vol. 122, No. 1, pp. 625-643, https://doi.org/10.1007/s11192-019-03272-z .
 • Vadasi, C., Bekiaris, M., και Andrikopoulos, A. (2020),Corporate governance and internal audit: an institutional theory perspective”, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 20 No. 1, pp. 175-190, https://doi.org/10.1108/CG-07-2019-0215.
 • Balios, D., Eriotis N., Naoum, V.C., Vasiliou D. (2020), “Sticky behaviour of selling, general, and administrative costs and earnings management practices: an international comparative perspective”, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Vol. 12 Issue: 3-4. 10.1504/IJMFA.2020.10034640

2019


 • Anagnostopoulou, A., Spyrou, E., Mitrakos, D. & Boile, M. (2019) An advanced solution for efficient logistics management at both company and network level, Transportation Planning and Technology, Volume 42, Issue 4 DOI: 10.1080/03081060.2019.1600240
 • Sdoukopoulos E., Boile M., Tromaras A., Anastasiadis N. (2019) Energy Efficiency in European ports: State-of-practice and insights on the way forward. Sustainability. Volume 11, Issue 18, 4952.  https://doi.org/10.3390/su11184952
 • Anagnostopoulou A., Papargyri E., Boile M. (2019) Innovative Scheme for Efficient Freight Movement and Sustainable Emissions Management. Transport and Telecommunication Journal. Vol. 20 Issue 3 pp 242-250. https://doi.org/10.2478/ttj-2019-0020
 • Pallis A.A., Arapi K.P. and Papachristou A.A. (2019). “Models of Cruise Ports Governance”, Maritime Policy and Management, Vol. 46, No. 5, pp. 630-651. https://doi.org/10.1080/03088839.2019.1590657
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2019) “Exploring the links between talent philosophies and talent management in service organizations”, Industrial and Commercial Training, Vol. 51, No. 4, pp. 277-286. https://doi.org/10.1108/ICT-03-2019-0026
 • Vaggelas G.K. and Pallis A.A. (2019). Configuration and Prospects of the Piraeus shipping cluster”, Spoudai Quarterly Economic Journal, 69, pp. 3-17, https://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/view/2717/2677
 • Pelagidis, T. (2019), “The Importance of Making Things. Manufacturing Matters” (with M. Mitsopoulos), Industrial Relations, 74/1, 2019.
 • Pelagidis, T. (2019), “The Meaning of ‘More Europe”, European View (with M.  Mitsopoulos), Vol. 18, n.1. 2019.
 • Stratakis, A. M., and Pelagidis, T. (2019), “The Viability of a Mediterranean Energy Hub and the Interests of European Union and Russia; Common or Conflicted”, MGIMO Journal of Law and Administration, Vol. 15, No. 4, pp. 69-91
 • Pelagidis, T. and Panagiotopoulos, G. (2019), “Forward Freight Agreements and Market Transparency in the Capesize Sector”, Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol.35, No. 3, 2019.
 • Pelagidis, T. (2019), “Davos 2019 in the Uncharted Waters of Digital Globalization” World Economics, Vol. 20, No. 1, 2019.
 • Pelagidis, T. and Tsahali, E. (2019), “BDI’s Correlation with Leading Economic Indicators”, Regional Science Inquiry, XI(1), June 2019.
 • Pelagidis, T. and Haralambides, H. (2019), “BRI and China’s European Ambitions”, World Economics, Vol. 20(3) 2019.
 • Chlomoudis I. C. and Styliadis Th. (2019), “Concentration of container flows in the port phase: the case of the U.S West and East Coast port ranges”, Issues in Business Management and Economics Vol.7, No. 1, pp. 1-13.
 • Andrikopoulos, A., Georgakopoulos, A., Merika, A., και Merikas, A. (2019), «Corporate governance in the shipping industry: board interlocks and agency conflicts», Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vo. 19, No. 4, pp. 613-630, https://doi.org/10.1108/CG-07-2018-0224
 • Merika, A., Merikas, A., Tsionas, Μ., και Andrikopoulos, A. (2019), «Exploring vessel-price dynamics: The case of the dry-bulk market», Maritime Policy and Management, Vol. 46, No. 3, pp. 309-329, https://doi.org/10.1080/03088839.2018.1562246 .
 • Karakasnaki, M., Psomas, E. and Bouranta, N. (2019) “The interrelationships among organizational culture and service quality under different levels of competitive intensity: an application in the shipping industry”, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 11 No. 2, pp. 217-234. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-10-2017-0096/full/html

2018


 • Parola, F., Pallis, A.A., Risitano, M. & Ferretti, M. (2018). “Marketing strategies of port authorities: A multi-dimensional theorization”, Transportation Research Policy and Practice Part A, Vol. 111, pp. 199-212.  https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.03.012
 • Pallis, A.A., Parola, F., Satta G. & Notteboom T. (2018). “Private Entry and Emerging Partnerships in Cruise Terminal Operations in the Meditteranean Sea”, Maritime Economics and Logistics, Vol. 20, No 1, pp. 1-28. https://doi.org/10.1057/s41278-017-0091-7
 • Karakasnaki, M., Vlachopoulos, P., Pantouvakis, A. and Bouranta, N. (2018) “ISM Code implementation: an investigation of safety issues in the shipping industry”, WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 17, pp. 461-474. https://doi.org/10.1007/s13437-018-0153-4
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2018) “The human talent and its role on ISM Code effectiveness and competitiveness in the shipping industry”, Maritime Policy and Management, Vol. 45, No. 5, pp. 649-664. https://doi.org/10.1080/03088839.2018.1454989
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2018), “The role of Agility and Organizational Learning Culture in forming Long Lasting relations in Shipping”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 10, No. 2, pp. 160-180. https://doi.org/10.1504/IJSTL.2018.090096
 • Konstantinidis, G., and Pelagidis, T. (2018), “Efficiency Measurement of 6 Major Container Ports in the West Africa Region”, Regional Science Inquiry, X(2).
 • Pelagidis, T. (2018), “Free Trade, Protectionism, and the Global Economy”, World Economics, Vol. 19, No. 2.
 • Pelagidis, T. (2018), “The Ten-Year Anniversary Crash”, World Economics, 19(3).
 • Pelagidis, T. (2018), “An Economic Comparison of Greece and Italy”? World Economics, 19(4).
 • Stratakis, A., and Pelagidis, T. (2018), “The South-East Energy Corridor Connecting Greece and Cyprus; How Feasible, how Viable?”, Eastern Mediterranean Geopolitical Review vol. 3.
 • Mitsopoulos, M., and Pelagidis, T. (2018), “The Lessons Quebec Offers to Greece and Europe”, Managerial and Decision Economics, Dec. 2018.
 • Chortareas, G., and Pelagidis, T. (2018), “How Europe should Overcome the Coming Deadlock”, Economists’ Voice, Vol.15, Dec. 2018.
 • Margaritou, M.D., Tzannatos, E. (2018), “A multi-criteria optimization approach for solar energy and wind power technologies in shipping”, FME Transactions, 46:3.
 • Andrikopoulos, A., και Trichas, G. (2018), “Publication patterns and coauthorship in the Journal of Corporate Finance”, Journal of Corporate Finance, Vol. 51, pp. 98-108, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.05.008.
 • Karlis T., D. Polemis (2018), “Cruise Homeport Competition in the Mediterranean”, Tourism Management, 68, p. 168-176.
 • Karlis T., D. Polemis (2018) “Chinese Outward FDI in the Terminal Concession of the port of Piraeus”, Case Studies of Transport Policy 6 (1), p. 17-24.

2017


 • Notteboom T. Parola, F., Satta G. and Pallis, A.A. (2017). “The relationship between port choice and terminal involvement of alliance members in container shipping”, Journal of Transport Geography, Vol. 64, No C, pp. 158-173. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.09.002
 • Brooks M.R., Cullinane K.P.B. and Pallis, A.A. (2017). “Revisiting Port Governance and Port Reform: A Multi-country Examination”, Research in Transportation Business and Management, Vol. 22, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2017.02.005
 • Pallis, A.A. and Vaggelas G.K. (2017). “Port governance: A Greek Prototype”, Research in Transportation Business and Management, Vol 22, pp. 49-57. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2016.12.003
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2017), “Role of the human talent in total quality management–performance relationship: an investigation in the transport sector”, Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 28, No. 9-10, pp. 959-973. https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1303873
 • Mitsopoulos, M., and Pelagidis, T. (2017) “Constitutional Design and Corruption”, European Journal of Law and Economics, vol. 44/1.
 • Saranti, A., Pelagidis, T., and Mitsopoulos, M. (2017). “Efficiency in the Tax-Auditing. A Case Study of the Greek SDOE (Economic Crime Unit)”, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, June 2017.
 • Palaiologos, Y., and Pelagidis, T. (2017). “How to Damage an Already Fragile Economy. The Rise and fall of Populism in Greece”, Georgetown Journal of International Affairs, August 2017.
 • Pelagidis, T. (2017) “The Uncovered Interest Parity Puzzle. Evidence from four Major Currencies” (with A. Petsas), Regional Science Inquiry, June 2017.
 • Pantazis, A., and Pelagidis, T. (2017). FINANCIAL INDICATORS AFFECTING STOCK PERFORMANCE. THE CASE OF CAPITAL PRODUCT PARTNERS, Regional Science Inquiry, Dec. 2017.
 • Chlomoudis I. C., Pallis L. P., and Tzannatos S. E., (2017) “Tangible Assets Threats and Hazards: Risk Assessment and Management in the Port Domain”, Journal of Traffic and Transportation Engineering, Vol. 5, No. 5, (Serial Number 19).
 • Angelopoulos, J. and Chlomoudis, I. C. (2017) “A Generalized Dynamic Factor Model for the US Port Sector.”, SPOUDAI-Journal of Economics and Business 67.1 January-March 2017, pp. 22-37.
 • Cohen S., Karatzimas S. and Naoum V.C. (2017), “The Sticky Cost Phenomenon at the Local Government Level: Empirical Evidence from Greece”. Journal of Applied Accounting Research, Vol. 18 Issue: 4, pp.445-463. https://doi.org/10.1108/JAAR-03-2015-0019
 • Venieris, G., Cohen, S., Vlismas, O., Naoum, V.C. and S. Karatzimas (2017), “The requirements of different user groups on an online accounting platform”, Journal for International Business and Entrepreneurship Development, Vol. 10 No. 1.  https://doi.org/10.1504/JIBED.2017.082751