Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Aξιολόγηση Φοιτητών

Αρχική Σελίδα > Διασφάλιση Ποιότητας > Aξιολόγηση Φοιτητών

Έτος

Μ.Ο Αξιολόγησης

Αριθμός Φοιτητών

2008

4.14

122

2009

3.80

1054

2010

4.02

643

2011

3.95

1711

2012

3.86

1818

2013

3.85

1556

2014

3.72

1792

2015

3.81

1801

2016

3.78

2310

2017

4.03

2306

2018

3.92

2461

2019

3.82

2340

2020

4.00

2207

Έτος

2008

Μ.O. Αξιολόγησης

4.14

Αριθμός Φοιτητών

122

Έτος

2009

Μ.O. Αξιολόγησης

3.80

Αριθμός Φοιτητών

1054

Έτος

2010

Μ.O. Αξιολόγησης

4.02

Αριθμός Φοιτητών

643

Έτος

2011

Μ.O. Αξιολόγησης

3.95

Αριθμός Φοιτητών

1711

Έτος

2012

Μ.O. Αξιολόγησης

3.86

Αριθμός Φοιτητών

1818

Έτος

2013

Μ.O. Αξιολόγησης

3.85

Αριθμός Φοιτητών

1556

Έτος

2014

Μ.O. Αξιολόγησης

3.72

Αριθμός Φοιτητών

1791

Έτος

2015

Μ.O. Αξιολόγησης

3.81

Αριθμός Φοιτητών

1801

Έτος

2016

Μ.O. Αξιολόγησης

3.78

Αριθμός Φοιτητών

2310

Έτος

2017

Μ.O. Αξιολόγησης

4.03

Αριθμός Φοιτητών

2306

Έτος

2018

Μ.O. Αξιολόγησης

3.92

Αριθμός Φοιτητών

2461

Έτος

2019

Μ.O. Αξιολόγησης

3.82

Αριθμός Φοιτητών

2340