Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Aξιολόγηση Φοιτητών

Αρχική Σελίδα > Διασφάλιση Ποιότητας > Aξιολόγηση Φοιτητών

Έτος

Μ.Ο. Αξιολόγησης του συνόλου του ΠΠΣ

2008

4.14

2009

3.80

2010

4.02

2011

3.95

2012

3.86

2013

3.85

2014

3.72

2015

3.81

2016

3.78

2017

4.03

2018

3.92

2019

3.82

2020

4.00

2021

3.92