Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Προπτυχιακό Επίπεδο – Undergraduate Courses offered in English

Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Erasmus > Προπτυχιακό Επίπεδο – Undergraduate Courses offered in English

SPRING SEMESTER

 

COURSE UNIT CODE TEACHING HOURS CREDITS O/Ε
Ship Technological Efficiency ΝΑΑΓΓ40 4 6 E
Ocean Governance and Maritime Industries ΝΑΑΓΓ41 4 6 E
Blue Growth – Integrated Coastal Zone Management ΝΑΑΓΓ42 4 6 E
Shipping Pollution NAAΓΓ43 4 6 E
Entrepreneurship NAAΓΓ44 4 6 E
Risk Management in Shipping and Transport NAAΓΓ45 4 6 E
Intelligent Maritime Systems NAAΓΓ46 4 6 E
Transportation Management and Operations ΝΑΑΓΓ47 4 6 E
Ports and Spatial Planning ΝΑΑΓΓ48 4 6 E
Field Work Studies in Environmental Management of Maritime Operations ΝΑΑΓΓ49 4 6 E
Project Management NAAΓΓ29 4 6 E

 

WINTER SEMESTER

COURSE UNIT CODE TEACHING HOURS CREDITS O/Ε
Ports and Intermodal Transport ΝΑΑΓΓ20 4 6 E
Strategic Management ΝΑΑΓΓ21 4 6 E
Sustainable Management of Marine Resources NAAΓΓ22 4 6 E
Leadership NAAΓΓ23 4 6 E
Managerial Accounting NAAΓΓ24 4 6 E
Decision Making in Maritime Operations NAAΓΓ25 4 6 E
Specific Chartering Issues – Claims NA60 4 6 E
International Business NAAΓΓ27 4 6 E
Special Topics in Quality Certification of Marinas NAAΓΓ31 4 6 E
Commodity Trading NAAΓΓ30 4 6 E
Zero Carbon Shipping NA84 4 6 E
Systems Dynamics NAΑΓΓ26 4 6 E