Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Η Ζωή στο Πανεπιστήμιο

Αρχική Σελίδα > Tμήμα > Η Ζωή στο Πανεπιστήμιο

Απόλαυσε τις σπουδές σου ενώ αποκτάς εμπειρίες μέσω δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη, στις ζωντανές πόλεις του Πειραιά και της Αθήνας και στον κόσμο.

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών προσφέρει ασταμάτητα εκπαιδευτικές υπηρεσίες που κινητοποιούν και προκαλούν τους φοιτητές μέσω συναρπαστικών ευκαιριών. Τα προγράμματα σπουδών και οι κοινωνικές δραστηριότητες σχεδιάζονται ώστε να ενθαρρύνουν τους φοιτητές στην ενεργό μάθηση, να δώσουν το έναυσμα για ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και να ωφεληθούν από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κουλτούρα μας. Στοχεύουμε στη δημιουργία ανεξάρτητων σπουδαστών και σκεπτόμενων ηγετών με δέσμευση και ενθουσιασμό για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων.

Είμαστε ένα Τμήμα ίσων ευκαιριών που υποδέχεται φοιτητές διαφορετικών προελεύσεων δημιουργώντας έτσι μία δυναμική κοινωνία. Παρέχουμε υποστήριξη για εύκολη προσαρμογή στη ζωή του Πανεπιστημίου, και ως αντάλλαγμα αναμένουμε από τους φοιτητές να ενθαρρύνουν ένα περιβάλλον ανοικτό σε όλους. Το προσωπικό και οι φοιτητές αναμένεται να συμπεριφέρονται με αμερόληπτο τρόπο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον και την τοπική κοινωνία. Το Τμήμα συμμερίζεται τις αξίες της ειλικρίνειας και του ανοικτού πνεύματος κατά την αλληλεπίδραση των μελών του και προωθεί μία θετική κουλτούρα στην Πανεπιστημιούπολη που υποστηρίζει και βοηθά όλα τα μέλη της.

Το Τμήμα συνεχώς παρέχει δυνατότητες στους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά εργασίας και να ασκήσουν επιρροή στον κόσμο. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ενισχύουν τις ικανότητές τους εκμεταλλευόμενοι τις διαθέσιμες ευκαιρίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο ή μέσω της συμμετοχής τους σε έξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Οι ευκαιρίες αυτές αφορούν διεθνείς σπουδές και πρακτική άσκηση όπως επίσης και τη συμμετοχή των φοιτητών σε φοιτητικές ενώσεις και εθελοντικές δράσεις.