Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
E-Learning

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών προσφέρει την ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν ή να επεκτείνουν τη γνώση και κατανόησή τους σε ναυτιλιακά ζητήματα μέσω διαδικτυακών προγραμμάτων. Αυτά τα προγράμματα προσφέρονται για συγκεκριμένα θέματα και σχεδιάζονται από το διδακτικό προσωπικό για νέα ναυτιλιακά στελέχη και στελέχη μεσαίου επιπέδου.

https://emaritime.unipi.gr/el/