Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Ερευνητικά Έργα

Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Ερευνητικά Έργα

Συμμετοχή συνεργάτη του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία στην υποστήριξη της ΟΛΘ ΑΕ για την υλοποίηση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου Port IoT for Environmental Leverage – PIXEL (Project Grant Agreement Nr 769355 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020-MG–2016-2017/H2020-MG-2017). Αναθέτουσα ΑρχήΟργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ


New Agriculture for a New Generation – Sectoral Study on the potential of Agrologistics in Greece. Sectoral study in the context of a Rutgers University grant, funded by the Stavros Niarchos Foundation.


The Environment, Health and Food Safety Impact of Microplastics. 2019-2022. Approved by The International Union of Pure and Applied Chemistry, (IUPAC).

Participants:

 • Prof Fani Sakellariadou, University of Piraeus, Greece
 • US EPA-OECA-OCEFT-NEIC
 • University of Canterbury, New Zealand
 • University of North Carolina, USA
 • City University of London,UK
 • Middlesex University London, UK
 • Russian Academy of Sciences, Russia
 • CSIRO Land & Water, Australia
 • National Tsing Hua University, Taiwan/China
 • University of Bari “Aldo Moro”, Italy
 • Seoul National University, Korea
 • Ain Shams University, Egypt
 • TAHAL Consulting Eng. Ltd., Tel Aviv, Israel
 • Middlesex University London, UK
 • University of Nigeria Nsukka, Nigeria
 • University of Milano-Bicocca

Seabed mining and Blue growth: Exploring the potential of the marine mineral deposits as a sustainable source of Rare Earth Elements (MaREE) 2019-2021. Approved by The International Union of Pure and Applied Chemistry, (IUPAC)

Task Group Chair: Fani Sakellariadou

Participants:

 • S. Geological Survey, Pacific Coastal & Marine Science Center, Santa Cruz, CA, U.S.A.
 • Marine Geology Div., Geological Survey of Spain.
 • Dept of Economic Geology Geochemistry, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
 • Dept of Mineral Resources, Geological Survey οf Sweden, Upsala, Sweden.
 • Geosciences Centre – Dep. Geobiology, Georg-August Universität Göttingen, Germany

Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3

Στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, οι πολιτικές καινοτομίας για την γαλάζια ανάπτυξη χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό, με πιο προηγμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές να αναζητούν μια κοινή προσέγγιση βασισμένη στις στρατηγικές καινοτομίας τους για τη βελτίωση της ανάπτυξης του γαλάζιου τομέα στις επικράτειες τους.

Οι περιφέρειες και οι χώρες που μοιράζονται κοινό υδάτινο χώρο (θάλασσες και ποτάμια) χρειάζονται συντονισμένες γαλάζιες αναπτυξιακές πολιτικές για να σχεδιάσουν μελλοντικές πρωτοβουλίες καινοτομίας σε τομείς όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, η ενεργειακή συνδεσιμότητα, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού κ.ά.

Ο στόχος του έργου BLUEAIR (πλήρες όνομα Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3) είναι η ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων των περιοχών ADRION (περιοχή Αδριατικής-Ιονίου) στον καθορισμό μιας κοινής πολιτικής έξυπνης εξειδίκευσης (S3) στη γαλάζια ανάπτυξη και τη συμμόρφωση των τοπικών πρωτοβουλιών με τη στρατηγική EUSAIR. Στόχος επίσης είναι η ανάπτυξη μιας μακρο-περιφερειακής στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση (S3) της γαλάζιας ανάπτυξης και η δημιουργία μιας αποκλειστικής κοινότητας καινοτομίας. Μια συντονισμένη προσέγγιση θα βελτιώσει τη διοικητική ικανότητα, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη για τις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο καθώς και για ολόκληρη την περιοχή ADRION.

Η βελτίωση των ικανοτήτων σε θέματα καινοτομίας στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, ο προσδιορισμός τομέων μακρο-περιφερειακού ενδιαφέροντος, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων για διακρατική συνεργασία, η υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ενιαίας μακρο-περιφερειακής γαλάζιας στρατηγικής S3 για την περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, είναι στόχοι προς επίτευξη για τον προσδιορισμό ενός κοινού στρατηγικού οράματος με την ενεργοποίηση εργαλείων, πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων και αποτελεσματικών πρακτικών και Διαδικασιών Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

Ο κύριος στόχος του έργου BLUE AIR είναι η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των χωρών και περιφερειών ADRION στον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την εφαρμογή των πολιτικών S3 για την γαλάζια ανάπτυξη σε μακρο-περιφερειακό επίπεδο.

Κύρια αποτελέσματα του έργου:

 • Ίδρυση της κοινότητας καινοτομίας BLUEAIR
 • Αύξηση της γνώσης των παραγόντων καινοτομίας της μακρο-περιφέρειας στην γαλάζια ανάπτυξη S3
 • Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου εργαλείων για το S3
 • Προώθηση της καινοτομίας στη μακρο-περιφερειακή στρατηγική S3
 • Δημιουργία σχεδίου δράσης για την επένδυση στην καινοτομία και τη βελτίωση της γαλάζιας ανάπτυξης

Εταίροι του έργου:

 • Area Science Park, IT
 • Croatian Chamber of Commerce
 • Technology Park Ljubljana, SLO
 • Municipality of Izola, SLO
 • University of Piraeus Research Center, GR
 • Central Macedonia Region, GR
 • State Agency for Scientific Research and Innovation, AL
 • Technopolis Innovation and Entrepreneurship Center, Montenegro
 • Chamber of Commerce of Montenegro
 • University of Belgrade
 • Chamber of Commerce of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Διάρκεια Έργου:  01.12.2020 – 31.05.2023
Σύνολο Προϋπολογισμού Έργου: € 2.440.000
Συγχρηματοδότηση Ε.Ε.:  € 2.074.000
Υπεύθυνος Επιστημονικός Συνεργάτης: Καθηγήτρια Μαρία Μποϊλέ

Μάθετε περισσότερα για το έργο


Sectoral Study on the potential of Agrologistics in Greece’   Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω του Προγράμματος «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» (2019 – 2020)

https://www.generationag.org/sxetika-me-emas/bibliothhkh/kladikes-meletes

Στόχος της παρούσας μελέτης σχετικά με τις δυνατότητες του κλάδου των Agrologistics στην Ελλάδα είναι: (α) να εξετάσει το επίπεδο ανάπτυξης του τομέα στη χώρα τώρα και στο μέλλον β) να αξιολογήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός δικτύου κέντρων Agrologistics στη χώρα με έμφαση στην ανάπτυξη ενός τέτοιου κέντρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (γ) να εντοπίσει κενά δεξιοτήτων και ελλείψεις στο χώρο των αγροτικών επιχειρήσεων, να αξιολογήσει την ελκυστικότητα του τομέα σε νέους επαγγελματίες και να διατυπώσει προτάσεις για την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.

https://gr.usembassy.gov/dcm-david-burgers-remarks-at-agrologistics-in-greece-challenges-and-opportunities/


Συμμετοχή συνεργάτη της ΟΛΘ Α.Ε. στην υλοποίηση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου ‘Port IoT for environmental Leverage – PIXEL’ (Project Grant Agreement Nr 769355 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα HORIZON 2020-MG-2016-2017/H2020-MG-2017). Χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. εταίρου στο Πρόγραμμα PIXEL (2019-2020)

https://www.thpa.gr/index.php/en/various-news/112-company-en-gb/growth

Υποστήριξη της ΟΛΘ Α.Ε. στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν σε: (α) ανάπτυξη περιβαλλοντικού δείκτη λιμένων, (β) πειραματικές δοκιμές – ενσωμάτωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση, (γ) σχέδιο αξιολόγησης και περαιτέρω ανάπτυξης, και (δ) εκμετάλλευση, διάδοση και επικοινωνία, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο έργο Port IoT for environmental Leverage – PIXEL. Το PIXEL ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ λιμένων, πόλεων και συστημάτων μεταφορών με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση πόρων, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και το μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με όραμα το λιμάνι του μέλλοντος.


Study on the Capacity for Greening of European Sea Ports’ European Commission MOVE-OP-2020-000017-MOVE/D3/FV2020-779 (2021-2023)

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7546

Η μελέτη θα εντοπίσει (α) τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τα λιμάνια, (β) τη νομοθεσία και τις πολιτικές που τα διέπουν, και (γ) τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα λιμάνια στην επίτευξη ‘πράσινων’ στόχων. Θα παρουσιάσει καλές πρακτικές σε ότι αφορά στις πολιτικές και τα κίνητρα που βοηθούν στην επίτευξη ‘πράσινων’ στόχων στα λιμάνια, καθώς και καλές πρακτικές που αφορούν στην οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με ‘πράσινους’ στόχους. Η μελέτη θα υποστηρίξει την ανταλλαγή γνώσεων και τη διατύπωση καλών πρακτικών και εργαλείων που μπορούν τα λιμάνια να υιοθετήσουν και να προσαρμόσουν στο δικό τους περιβάλλον και ιδιαιτερότητες. Η μελέτη περιλαμβάνει εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα μέτρα και τις πρακτικές για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραγόντων και τα εμπόδια για την επίτευξή τους. Περιλαμβάνει επίσης επικοινωνία και συνεργασία με εκπροσώπους Κρατών Μελών, με εκπροσώπους του κλάδου και με ενδιαφερόμενους φορείς.

https://white-research.eu/white-research-participates-in-eu-project-to-investigate-the-greening-of-seaports/


‘Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3 – BLUEAIR’ Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020. (2020-2023)

https://blueair.adrioninterreg.eu/

Στις Περιφέρειες Αδριατικής και Ιονίου, οι πολιτικές καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό, με κάποιες Περιφέρειες να ηγούνται και κάποιες να έπονται στην αναζήτηση μιας κοινής προσέγγισης στις στρατηγικές καινοτομίας τους, βασισμένης στη γνώση, για την ενίσχυση των Τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας στην επικράτειά τους. Μέσω της ανάπτυξης μιας Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της δημιουργίας μιας Κοινότητας Καινοτομίας, το έργο BLUEAIR στοχεύει στην ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων των περιοχών Αδριατικής και Ιονίου, στον καθορισμό μιας κοινής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και στην ευθυγράμμιση των τοπικών πρωτοβουλιών με τη Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR).


World Ports Tracker (2022-  ). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θάνος Πάλλης (με T.E. Notteboom). International Association of Ports and Harbors (IAPH).


Εκτίμηση του κοινωνικού οικονομικού αντίκτυπου της κρουαζιέρας για τη Θεσσαλονίκη (2022-2023). Χρηματοδότηση: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης.


Οικονομικές και Θαλάσσιες σχέσεις Ελλάδας-Παναμά (2022). ). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θάνος Πάλλης. Το Δικτυο- για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη


Μεταφορές και Εμπόριο: Συνδεσιμότητα στην εποχή της Πανδημίας (2020-21). Trade Logistics Branch, Division on Technology & Logistics United Nations Committee on Trade and Development (UNCTAD), United Nations. ). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θάνος Πάλλης. https://unctad.org/project/transport-and-trade-connectivity-age-pandemics


Αποτίμηση της τετραετούς λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (2021). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θάνος Πάλλης.  Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, Ελλάδα.


Διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης για τους τουριστικούς λιμένες  (2021). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θάνος Πάλλης (με Γ. Βαγγέλα). ΔιαΝέοσις, Ελλάδα.


Βαρόμετρο για τις οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 στη λιμενική βιομηχανία (2019-2020). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θάνος Πάλλης (με T.E. Notteboom). International Association of Ports and Harbors (IAPH).


Ευφυής Ερευνητική Υποδομή για  τη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Plus (ENIRISST+) (2020-21). European Commission.


Μεταρρύθμιση του Λιμενικού Συστήματος της Κολομβίας (2020). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θάνος Πάλλης (με Gordon Wilmsmeier). Ministry of Transport, Colombia.


Supporting maritime spatial Planning in the Eastern Mediterranean (SUPREME), Co-funded by the EC – DG Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) Call for Proposal, Duration (in months): 24 months, January 2017 – December 2018. http://www.msp-supreme.eu


Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Αποφάσεων του Κύκλου Ζωής του Πλοίου (OptiShip), Co-funded by the European Commission and the Hellenic Programme of Structural Funds, Διάρκεια: 18 μήνες (01/06/2022 – 30/11/2023) https://optiship.eu/node/11


«Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠαΠει) – “Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στο κλάδο της Ναυτιλίας μέσα από μελέτες ανά περίπτωση“, 2023, Φορέας: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Συγγραφέας: Πολέμης Διονύσιος


Ναυλώσεις, 2023, Φορέας: ΓΣΕΕ, Συγγραφέας: Πολέμης Διονύσιος


Υπολογισμός Δαπανών Τουριστών Κρουαζιέρας στο Λιμένα Πειραιώς, 2022, Φορέας: ΟΛΠ Α.Ε, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πολέμης Διονύσιος


Υπάλληλος Ναυτιλιακού Πρακτορείου, 2022, Φορέας: ΓΣΕΕ, Εμπειρογνώμονας: Πολέμης Διονύσιος


Υπάλληλος Ναυτιλιακής Επιχείρησης, 2022, Φορέας: ΓΣΕΕ, Συγγραφέας: Πολέμης Διονύσιος


International Maritime Employers Committee & University of Piraeus, Seafarers Well Being on board vessels with International Flags, 2019-2020, Φορέας: International Manning Employers Commission, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πολέμης Διονύσιος


Πρόγραμμα Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2019-2020, Φορέας: ΕΣΠΑ 2018, Συμμετέχων: Πολέμης Διονύσιος


E.U Universities & University of Piraeus Remedial Education & Online Teaching, 2015, Φορέας: E.U Countries, Συμμετέχων: Πολέμης Διονύσιος