Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Απόφοιτοι και Σταδιοδρομίες

Αρχική Σελίδα > Καριέρα > Απόφοιτοι και Σταδιοδρομίες

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της ναυτιλιακής βιομηχανίας με τις οποίες συνεργάζεται από την ίδρυσή του. Αυτό το εκτεταμένο δίκτυο προσφέρει προοπτικές σταδιοδρομίας στους αποφοίτους του Τμήματος σε διάφορους κλάδους συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, των παρακάτω:

 • Ναυτιλιακές εταιρίες διαχείρισης πλοίων
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Πετρέλευση
 • Προμήθειες
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Off-shore
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Συνδυασμένες μεταφορές / Logistics
 • 3PL
 • Δημόσιοι οργανισμοί
 • Κυβερνητικοί οργανισμοί
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
 • Λιμάνια και λιμενικές επιχειρήσεις
 • Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
 • Νηογνώμονες και άλλοι φορείς ρυθμιστικού χαρακτήρα
 • Εκπαιδευτικές μονάδες προς την Θαλάσσια Οικονομία