Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Σαρόγλου Τσάκου
  • Iδιότητα: Επίτιμος Διδάκτορας
  • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ