Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Τζαννάτος Ερνέστος
 • Iδιότητα: Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσια Τεχνολογία
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 603/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 210 4142558
 • E-mail: et[at]unipi[dot]gr

Γενικά

Ο Καθηγητής Ερνέστος Τζαννάτος είναι πτυχιούχος (B.Sc.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγικής του University of Portsmouth – Η.Β. (1982) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc.) στη Ναυτική Μηχανολογία από το University College London – Η.Β. (1983). Oλοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή (Ph.D.) στη ερευνητική περιοχή της Στροβιλομηχανικής στο Cranfield University – Η.Β (1986).

Κατά την διετία 1986-1988 εργάστηκε ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στο Imperial College London – H.B. στην ερευνητική περιοχή της στροβιλο-υπερπλήρωσης ναυτικών ντηζελομηχανών και το 1989-90 ως Επισκέπτης Καθηγητής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Από το 1991 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σήμερα θεραπεύει από την βαθμίδα του Καθηγητή το γνωστικό αντικείμενο της Θαλάσσιας Τεχνολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην διαχείριση της ναυτιλιακής τεχνολογίας για την προώθηση της παραγωγικότητας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στη ναυτιλία, με ενδεικτικές ερευνητικές αναφορές στη αλληλεπίδραση ανθρώπου-τεχνολογίας, στα “καθαρά” καύσιμα και εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στις καυσαέριες εκπομπές και στην ανάλυση, αξιόλογηση και τεχνο-οικονομικό έλεγχο των ατυχηματικών κινδύνων. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος, κύριος ερευνητής και ερευνητικό μέλος σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες.

O Καθ. Ερνέστος Τζαννάτος είναι Fellow του Βρετανικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας (IMarEST) και Μέλος του Βρετανικού Συμβουλίου Μηχανικών (CEng) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Αναλυτικά

Σπουδές   

 • Ph.D. Turbomachinery,  Cranfield University – U.K. , 1983-86
 • M.Sc. Marine Eng/ng , University College London – U.K. , 1982-83
 • B.Sc. (Hons) Mech. Eng/ng, University of Portsmouth – U.K. , 1978-82

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Λέκτορας, Επ. Καθηγ., Αν. Καθηγ., Καθηγητής, 10/91 –
 • Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Επισκ. Καθηγητής, 9/89 – 8/90
 • Imperial College London , Post-Doc R.A. , 7/86 – 8/88
 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα – Τεχνολογία Πλοίου; Συστήματα Πλοίου; Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου.
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα – Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου; Αξιοπιστία Συστημάτων & Διαχείριση Κινδύνου

Έρευνα (2010 – ):

 • e-Mar (e-Maritime strategic framework and pilot implementation), EU/FP7, 01/2012–12/2014.
 • ADVANCE (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities), EU/ΙΕΕ, 06/2011–05/2014.
 • TransportLearning, EU/IEE, 05/2011–01/2014.
 • MOS4MOS (Monitoring and Operation Services for Motorways of the Seas), EU/TEN-T, 02/2011-01/2012.
 • PROPS (Promotional Platform for Shortsea Shipping and Intermodality), EU/FP7, 07/2008–06/2011.
 • SKEMA (Sustainable Knowledge platform for the European MAritime and logistics industry.industry), EU/FP7, 06/2008-06/2011.
 • Ανάδειξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΕ-ΕΚΤ με Εθνική Συμμετοχή, (2011-2013), Συμμετοχή: Επιστημονικός Συντονιστής (2011-2013).

Διδακτικά Συγγράμματα (2010 – ):

 • “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Ναυτιλία”, Τόμος II, με Κόκοτο, Δ., Λιναρδάτο, Δ. και Νικητάκο, Ν., Εκδόσεις Σταμούλης ΑΕ, σελ. 377, ISBN9789603517801, Αθήνα, Σεπτ. 2011.
 • “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Ναυτιλία”, Τόμος I, με Κόκοτο, Δ., Λιναρδάτο, Δ. και Νικητάκο, Ν., Εκδόσεις Σταμούλης ΑΕ, σελ. 340, ISBN9789603518068, Αθήνα, Φεβρ. 2010.

Μονογραφίες (2010 – ):

Δημοσιεύσεις (2010 – ):

 • Chlomoudis, C., Pallis, P., Tzannatos. E. 2017. “A Risk Assessment Methodology for Human Accidents in Container Terminals: Evidence from the Port of Piraeus, Greece”, International Journal of Traffic and Transport Engineering, 6:4 (in press).
 • Dragović, B., Tzannatos, E., Park, N.K. 2017. “Simulation modelling in ports and container terminals: literature overview and analysis by research field, application area and tool”, Flex Serv Manuf J, 29:1, 4-34, DOI10.1007/s10696016-9239-5.
 • Zolotas, Y., Kalafati, M., Tzannatos, E., Rassias, D. 2017. “Psychometric Assessment: A Case Study of Greek Merchant Marine Officers using the MMPI-II”, in Maritime Psychology: Research in Organizational & Health Behavior at Sea, MacLachlan, M. (Ed.), Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-45430-6.
 • Chlomoudis, C., Pallis, P., Tzannatos. E. 2016. “A Risk Assessment Methodology in Container Terminals: The Case Study of the Port Container Terminal of Thessalonica, Greece”, Journal of Traffic and Transportation Engineering, 4:5, 251-258, DOI:10.17265/2328-2142/2016.05.004.
 • Tzannatos, E., Tselentis, B. and Corres, A. 2016. An inland waterway freight service in comparison to land-based alternatives in south-eastern Europe: Energy efficiency and air quality performance, Transport, (IF: 1.081), 31:1, 119-126.
 • Dragovic, B., Tzannatos, E., Tselentis, B., Mestrovic, R., Skuric, M. 2016. “Ship emissions and their externalities in cruise ports”, Transportation Research Part D, (IF: 3.206), http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2015.11.007.
 • Kilic, A. and Tzannatos, E. 2014. Ship Emissions and their Externalities at the Container Terminal of Piraeus – Greece”, International Journal of Environmental Research, 8:4, 1329-1340.
 • Tzannatos, E., Papadimitriou, S. and Koliousis, Y. 2015. A techno-economic analysis of oil Vs natural gas operation for Greek island ferries, International Journal of Sustainable Transportation, (IF: 1.447), 9:4, 272-281.
 • Tzannatos, E. and Stournaras, L. 2014. “EEDI analysis of Ro-Pax and passenger ships in Greece”, Maritime Policy & Management, (IF: 0.816), published online: 07/04/2014, http://dx.doi.org/10.1080/03088839.2014.905722
 • Tzannatos, E., Papadimitriou, S. and Katsouli, A. 2013. The cost of modal shift: a short sea shipping service compared to its road alternative in Greece, European Transport \ Trasporti Europei n. 55.
 • Tzannatos, E. and Nikitakos, N. 2013. Natural gas as a fuel alternative for sustainable domestic passenger shipping in Greece”, International Journal of Sustainable Energy, (IF: 1.323), 32:6, 724-734.
 • Tzannatos, E. and Xirouchakis, A. 2013. Techno-economic assessment of hull mounted sonar for oil-spill risk control, Journal of Navigation, (IF: 0.618), 66:4, 625-636.
 • Tzannatos, E. and Papadimitriou, S. 2013. Energy efficiency of domestic passenger shipping in Greece”, Maritime Policy and Management, (IF: 0.816), 40:6, 574-587.
 • Chlomoudis, C., Kostagiolas, P.A., Papadimitriou, S. and Tzannatos, E. 2011. A European perspective on public service obligations for island transport services”, Maritime Economics and Logistics, (IF: 0.833), 13:3, 342-354.
 • Tzannatos, E. 2011. Ship generated exhaust emissions and their externalities for Greece, The International Journal of Ocean and Climate Systems2:1, 65-74.
 • Tzannatos, E. 2010. Costs and benefits of reducing SO2 emissions from shipping in the Greek seas, Maritime Economics and Logistics, (IF: 0.833), 12:3, 280-294.
 • Tzannatos, E. 2010. Cost assessment of ship emission reduction methods at berth: The case of the Port of Piraeus – Greece, Maritime Policy & Management, (IF: 0.816), 37:4, 427-445, 2010.
 • Tzannatos, E. 2010. Ship emissions and their externalities for Greece, Atmospheric Environment, (IF: 3.110), 44:18, 2194-2202.
 • Tzannatos, E. 2010. Ship emissions and their externalities for the port of Piraeus – Greece, Atmospheric Environment, (IF: 3.110), 44:3, 400-407.
 • Tzannatos, E. 2010. Human Element and Accidents in Greek shipping, Journal of Navigation, (IF: 0.618), 63:1, 119-127.