Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Καρακασνάκη Μαρία
 • Iδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Ποιότητα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 513/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 210 414 2512
 • E-mail: mariakar[at]unipi[dot]gr

Η Δρ. Μαρία Καρακασνάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο “Ποιότητα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές”. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ έλαβε τον διδακτορικό της τίτλο με ειδίκευση στην Ποιότητα και τη Διοίκηση από το ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα διοίκησης και ποιότητας, συστημάτων διοίκησης ποιότητας και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Προπτυχιακό επίπεδο

 • Leadership
 • Ποιότητα στη Ναυτιλία
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • Quality Management in Maritime Operations
 • Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλεια Λιμένων
 • Karakasnaki, M., Pantouvakis, A. and Vlachos, I. (2023), “Maritime social sustainability: Conceptualization and scale development“, Transportation Research Part D: Transport and the Environment, Vol. 121, 103804.
 • Vlachos, I., Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2022) “Determinants and stressors of seafarers’ job satisfaction: evidence from a global survey”, Maritime Policy & Management, DOI: 10.1080/03088839.2022.2118884.
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2021) “Examining the impact of market orientation on service quality in shipping companies: the role of risk propensity”, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 13 No. 1, pp. 106-122.
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2019) “Exploring the links between talent philosophies and talent management in service organizations”, Industrial and Commercial Training, Vol. 51, No. 4, pp. 277-286.
 • Karakasnaki, M., Psomas, E. and Bouranta, N. (2019) “The interrelationships among organizational culture and service quality under different levels of competitive intensity: an application in the shipping industry”, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 11 No. 2, pp. 217-234.
 • Karakasnaki, M., Vlachopoulos, P., Pantouvakis, A. and Bouranta, N. (2018) “ISM Code implementation: an investigation of safety issues in the shipping industry”, WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 17, pp. 461-474.
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2018) “The human talent and its role on ISM Code effectiveness and competitiveness in the shipping industry”, Maritime Policy and Management, Vol. 45, No. 5, pp. 649-664.
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2018), “The role of Agility and Organizational Learning Culture in forming Long Lasting relations in Shipping”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 10, No. 2, pp. 160-180.
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2017), “Role of the human talent in total quality management–performance relationship: an investigation in the transport sector”, Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 28, No. 9-10, pp. 959-973.
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2016), “An empirical assessment of ISM Code effectiveness on performance: the role of ISO certification”, Maritime Policy and Management, Vol. 43, No. 7, pp. 874-886.

.