Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Στόχος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping), παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Οικονομικής, και της Οργάνωσης και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Λιμένων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Στόχος του Προγράμματος είναι:

• Να παράσχει προηγμένη διεπιστημονική γνώση σε διασυνδεδεμένα αντικείμενα που αφορούν τη Ναυτιλιακή και Λιμενική Βιομηχανία τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.
• Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στους Τομείς της Ναυτιλίας.
• Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Βιομηχανίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Να καλύψει τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου.