Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Αιτήσεις

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στον 7ο κύκλο σπουδών (24ο έτος), ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 του επανιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία (M.Sc. in Shipping).

2η Περίοδος Υποβολής υποψηφιοτήτων: 01/05/2024 – 31/05/2024

Υποβολή αιτήσεων :

Α) Ταχυδρομικώς

Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:
Υπόψη Γραμματεία ΠΜΣ στη Ναυτιλία, Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533 (6ος όροφος Γραφείο 609)

Β) Ηλεκτρονικά

Αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
nafadmin@unipi.gr

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συνεχής και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων.

Το πρότυπο συστατικής επιστολής που είναι αναρτημένο είναι προς διευκόλυνση των υποψηφίων και η συστατική επιστολή δεν χρειάζεται να έχει υποχρεωτικά αυτή τη μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος στο τηλέφωνο 210 4142542 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nafadmin@unipi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος στο τηλέφωνο 210 4142542 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nafadmin@unipi.gr