Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Δομή Προγράμματος

Οδηγός Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2023-2024


Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρώτη Περίοδος Δεύτερη Περίοδος
Ναυτιλιακή Οικονομική (ECTS 4) Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (ECTS 4)
Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές (ECTS 4) Λιμενική Οικονομική και Πολιτική (ECΤS 5)
Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου (ECTS 4) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ECTS 4)
Γεωπολιτική, Ενέργεια και Ναυτιλία (ECTS 3) Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (ECTS 2)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τρίτη Περίοδος Τέταρτη Περίοδος
Ναυτασφαλίσεις (ECTS 4) Ναυλώσεις (ECTS 5)
Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου (ECTS 4) Θαλάσσιος Τουρισμός (ECTS 2)
Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική (ECTS 5) (Επιλογή 2 μαθημάτων)
Ασφάλεια στη Ναυτιλία (ECTS 2) Περιβάλλον στη Ναυτιλία και τις Λιμενικές Υπηρεσίες (ECTS 4)*
Πληροφορική – Εφαρμογές στη Ναυτιλία τα Λιμάνια και τα Logistics (ECTS 4)*
Ναυτικό Δίκαιο και Θεσμοί (ECTS 4)*
Διεθνή Οικονομικά – Θαλάσσιο Εμπόριο (ECTS 4)*

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογή Ειδίκευσης σε θέματα Λιμένων
Πρακτική Άσκηση ως Μάθημα (30 ECTS) Οργάνωση Σχεδιασμός και Διοίκηση Λιμένων (ECΤS 5)
ή Λιμάνια και Χωροταξικός Σχεδιασμός (ECΤS 5)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS) Οργάνωση και Λειτουργία του Τοπικού Ναυτιλιακού και Λιμενικού Cluster (ECΤS 5)
Διαχείριση Λειτουργιών Λιμένων και Τερματικών Σταθμών (ECΤS 5)
Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων και Παράκτιας Περιοχής (ECΤS 4)
Ακτοπλοΐα  και Νησιωτικές Μεταφορές (ECΤS 3)
Τεχνητή Νοημοσύνη στη Ναυτιλία (ECΤS 3)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30