Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Σακελλαριάδου Φανή
 • Iδιότητα: Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωχημεία στην Ωκεανογραφία
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 605/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 210 4142531, +30 210 4142563
 • E-mail: fsakelar[at]unipi[dot]gr
 • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Current Position

 • Professor in Geochemical Oceanography, Dept of Maritime Studies, University of Piraeus, Greece.
 • Director of the Oceanography and Marine Geochemistry Laboratory, Dept of Maritime Studies, University of Piraeus, Greece.
 • Director of the MSc course “Sustainability and Quality in Marine Industry”, Dept of Maritime Studies, University of Piraeus, Greece.
 • Titular Member and Project Coordinator at Division VI, Chemistry and the Environment of the International Union of Pure and Applied Chemistry, a member of the International Council of Scientific Unions.
 • Chairwoman of the Scientific Supervisory Board of the Zanneio Experimental High School, Piraeus, Greece.

Academic Studies

 1. Ph.D. in Marine Geochemistry (Applied Geochemistry Research Group, Royal School of Mines, Imperial College, University of London, U.K., 1983-1987).
 2. MPhil in Oceanography (University of Athens, GR., 1981-1984).
 3. Diploma of Imperial College (D.I.C.) in Organic Synthesis, (Imperial College, University of London, U.K., 1981-1983).
 4. BSC in Chemistry (Dept of Chemistry, University of Athens, GR., 1976-1981).

Σε προπτυχιακούς φοιτητές:

 1. Ωκεανογραφία
 2.  Ρύπανση και Ναυτιλία/Shipping Pollution
 3. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας ΖώνηςIntegrated Coastal Zone Management

Στο μεταπτυχιακό MSc Sustainability and Quality in Marine Industry

 1. Integrated Coastal Zone Management- Marine Spatial Planning
 2. Sectors of Blue Growth I
 3. Sectors of Blue Growth I
 4. Shipping pollution

Στο μεταπτυχιακό Ναυτιλία

 1. Περιβάλλον και Ναυτιλία
 2. Γαλάζια Ανάπτυξη

Main research interests

 • Geochemical studies in marine sediments and more specifically about heavy metals, dissolved organic carbon and humic material (using mainly ICP-MS, FT-IR spectroscopy, Uv-Vis spectroscopy, fluorescence spectroscopy).
 • Marine placer deposits.
 • Sea-bed mining.
 • Pollutant studies in harbor sediments.
 • Micro-plastics in the marine environment.
 • Sustainable development/management of the coastal zone.
 • Environmental impacts of shipping.
 • Marine geospatial planning.
 • Blue growth.
 • Steyl I, Sakellariadou F & Bray S, 2013. “Quantification of Pollution levels in harbour Sediments –a GeoSpatial Perspective”, Tahoka Press, p. 122.
 • Σακελλαριάδου Φ, 2007. Ωκεανογραφία 354 σελ, Εδόσεις Σταμούλης , ISBN: 978-960-351-695-8.
 1. Pournara A and Sakellariadou F, 2023. Impacts of the shipbuilding industry on the ecosystem services and the challenges for a sustainable blue economy: case study of a coastal ecosystem in the Eastern Mediterranean. ICED2023 (4th International Conference on Environmental Design), 20-22 October 2023, Athens, Gr.
 2. Sakellariadou F, Hassellöv I.-M., Wooldridge C.F., and Kitsiou D, 2023. Reducing ports’ contribution to climate change. 25th International Transport and Air Pollution and 3rd Shipping and Environment Conference, 25-28 September, Gothenburg, Sweden.
 3. Sakellariadou F 2023 The seabed mining as an emerging sector of the sustainable blue economy concept. GOLDSCHMIDT 2023, 9-14 July, Lyon, France.
 4. Sakellariadou F, Hassellöv I.-M., Wooldridge C.F., and Kitsiou D, 2023. Mega ports and climate change. 18th International Conference on Chemistry and the Environment, 11-15 June 2023, Venice, Italy.
 5. Sakellariadou F and Pournara A. 2023. The implementation of sustainable blue economy in a coastal industrial area. OCEANS 2023, 5-8 June 2023, Limerick, Ireland.
 6. Σακελλαριάδου  Φ, 2023. Βιώσιμη γαλάζια οικονομία στον κόλπο της Ελευσίνας. 3Ο Επιστημονικό Συνέδριο με Θέμα «Διοίκηση, Οργάνωση & Ανάπτυξη των Λιμένων».  30-31/3 & 1/4/2023, Ελευσίνα.
 7. Sakellariadou F 2023. Microplastic Pollution in the Marine Environment. Separations, 10, 109, 4-5. https://www.mdpi.com/2297-8739/10/2/109, doi:10.3390/separations10020109.
 8.  Trifona IM and Sakellariadou F, 2023 Microplastic Pollution in Athens Riviera, Greece. Separations, 10, 109, 82. https://www.mdpi.com/2297-8739/10/2/109, doi:10.3390/separations10020109
 9. Sakellariadou F 2022. Microplastic pollution in the marine environment (invited talk). APCE & CECE & ITP 2022 Angkor Wat, Nov. 6-10, 2022.
 10. Trifona IM and Sakellariadou F, 2022. Microplastic pollution in Athens Riviera, Gr. APCE & CECE & ITP 2022 Angkor Wat, Nov. 6-10, 2022.
 11. Pournara A and Sakellariadou F, 2022. Development of the IES protocol for Sustainable Blue Economy in the coastal zone. 1st International Conference on Sustainable Chemical and Environmental Engineering. 31/8-4/11 2022, Ρέθυμνο, Κρήτη.
 12. Sakellariadou F, Hein JR, Gonzalez FJ, 2022. Seabed mineral deposits as a sustainable resource for rare earth elements. International Sedimentalogical Congress (IAS), August 22-26, 2022, Beijing China (invited talk).
 13. Pournara A and Sakellariadou F, 2022. Development of a Protocol for a Sustainable Blue Economy in the Coastal Zone: Case Study and Preliminary Results in a Coastal Industrial Area in the Eastern Mediterranean. Sustainability, 14, 10323. https://doi.org/10.3390/su141610323
 14. Sakellariadou F and Kontogoulidou C., 2022. Remote Student Monitoring Framework for Securing Exams. International Conference hss-22: Humanities and Social Sciences key levers for Post-Covid Recovery. 4 July 2022. El Jadida Morocco.
 15. Sakellariadou F, Gonzalez F J, Hein J R, Rincón-Tomás B, Arvanitidis N and Kuhn T, 2022. Seabed mining and blue growth: exploring the potential of marine mineral deposits as a sustainable source of rare earth elements (MaREEs) (IUPAC Technical Report) Pure and Applied Chemistry, vol. 94, no. 3, 2022, pp. 329-351, https://doi.org/10.1515/pac-2021-0325
 16. Terzano R, Rascio I, Allegretta I, Porfido C, Spagnuolo M, Yaghoubi Khanghahi M, Crecchioa C, Sakellariadou F, Gattullo CE, 2021. Fire effects on the distribution and bioavailability of potentially toxic elements (PTE) in agricultural soils. Chemosphere 281:130752. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.130752
 17. Sakellariadou F, Antivachis D, 2021. An approach to study the impacts of a wildfire on the land uses of a coastal urban-rural area. Special Symposium on “Environmental Chemistry and Sustainability: The Environmental Impact of Fires” 48th IUPAC World Chemistry Congress, August 13-20, 2021.
 18. Terzano R, Rascio I, Allegretta I, Porfido C, Spagnuolo M, Khanghah M, Crecchio C, Sakellariadou F, Gattullo E, 2021. The impact of fire on the distribution and bioavailability of potentially toxic elements (PTE) in soil. Special Symposium on “Environmental Chemistry and Sustainability: The Environmental Impact of Fires” 48th IUPAC World Chemistry Congress, August 13-20, 2021.
 19. Sakellariadou F, 2021. Metal Demand and Deep-Sea Mining. Ad Oceanogr & Marine Biol. 2(3): 2021. AOMB.MS.ID.000541. DOI: 10.33552/AOMB.2021.02.000541
 20. Sakellariadou F, 2020. A study of the post fire effects on dissolved organic matter in a coastal residential area. The 20th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP, 26-27/10, Αθήνα.
 21. Sakellariadou F and Antivachis D, 2019. Assessment of the effect of a devastating fire on terrestrial soil and coastal marine sediment in East Attica, Greece. The 47th IUPAC World Chemistry Congress, 5-12 July, Paris, Fr.
 22. Sakellariadou F and Papavasileiou K, 2018. Placer mineral concentrations in the N.E Aegean continental shelf and its economic perspectives. The Geological Society, GSL Marine Minerals: A New Resource for the 21st Century. 31 Oct. – 1 Nov. 2018, London, U.K.
 23. Σακελλαριάδου  Φ και Αντιβάχη Δ, 2018. Optical properties of DOM in Koumoundourou Lake. Πρακτικά 12ο Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 30/5-3/6, Κέρκυρα.
 24. Σακελλαριάδου  Φ και Σαρρής Γ, 2018. Future and complexities of arctic shipping. Πρακτικά 12ο Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 30/5-3/6, Κέρκυρα.
 25. Κωστοπούλου Ε και Σακελλαριάδου  Φ, 2018. Integrating coastal spatial planning into DPSIR frameworks towards a more sustainable management of a coastal area. Πρακτικά 12ο Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 30/5-3/6, Κέρκυρα.
 26. Sakellariadou F and Antivachis D, 2018. Spectroscopic studies of dissolved organic matter in a heavily modified Mediterranean and ancient coastal lake. Environ Earth Sci 77: 272. https://doi.org/10.1007/s12665-018-7446-y
 27. Sakellariadou F and Antivachis D, 2018. ICOMGG Geochemical evaluation of metal content and fluorescent characterization of Dissolved Organic Matter in lake sediments. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Marine and Environmental Sciences, 12(3), 20th International Conference on Oceanography, Marine Geology and Geochemistry, 22 – 23/3 2018, Singapore, http://waset.org/pdf/books/?id=86326&pageNumber=124
 28. Sakellariadou F, 2017. Geospatial quantification of pollutant loads in Piraeus port and the surrounding area, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, No 1/2017, 177-182.
 29. Σακελλαριάδου  Φ, 2017. Προσκεκλημένη εισαγωγική ομιλία στην ειδική ενότητα «Οι νότιες ακτές της Αττικής, δύο μήνες μετά το ναυάγιο του πλοίου Αγία Ζώνη ΙΙ», 7ο Εθνικό Συνέδριο «Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών»”, 22/11/2017, Αθήνα.
 30. Kostopoulou E and Sakellariadou F, 2017. The relation of coastal spatial planning and blue growth and the resolution of the arising conflicts in a coastal area. Developments in Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources (2-Volume set): Proceedings of the 17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM 2017), October 9-11, 2017, Lisbon, Portugal. (Volume 2, Marine Environment). CRC Press, ISBN 9780815379935.
 31. Sakellariadou F and Antivachis D, 2017. Environmental quality evaluation of a lake. MESAEP, 4-6 October 2017, Rome, Italy.
 32. Sakellariadou, F, 2017. Fluoroscopic characterization of the aqueous extracts of DOM in a coastal, urban lake. 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Palm Cove, Cairns, 25-29 Sept 2017.
 33. Sakellariadou F, 2017. Humification Index values of the dissolved organic matter extracted from sediment samples collected from the shoreline of Koumoundourou lake. PANGAEA https://doi.org/10.1594/PANGAEA.880168
 34. Sakellariadou F, 2016. Geochemical study of the mobile metal/metalloid fraction and the fluorescent properties of dissolved organic matter present in marine sediments from the Messiniakos gulf at the southern part of Greece. Regional Studies in Marine Science. Reference RSMA132, DOI INFORMATION: 10.1016/j.rsma.2016.05.002, available online: 12 May 2016.
 35. Σακελλαριάδου Φ, 2016. Η χρήση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην αξιολόγηση μοντέλου λιμενικής διαχείρισης. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Λιμενικών Έργων, 28/11-1/12/ 2016, Αθήνα.
 36. Σακελλαριάδου Φ, 2016. Θαλασσέπολις και Γαλάζια Ανάπτυξη. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λιμενικών Έργων. 28/11-1/12/ 2016, Αθήνα.
 37. Sakellariadou F, 2016. Geochemical investigations in ports. 12th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS). 31/10—2/11 2016, Tehran, Iran.
 38. Sakellariadou F, 2016. Geospatial assessment of the pollutant load trend in a coastal marine area. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 3-8/7, 2016, Μύκονος.
 39. Sakellariadou F, 2015. Geospatial quantification of pollutant loads in ports. 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. MESAEP, September 26-30, Κρήτη.
 40. Sakellariadou F, 2015. Maritime pollutants in shipping and commercial European ports based on relevant physical and biogeochemical environmental parameters. Pure Appl. Chem. 2015; 87(11-12): 1151–1166) (IUPAC Technical Report. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pac-2014-0804/html
 41. Sakellariadou F, and Kostopoulou E, 2015. Marine ecotourism from the perspective of blue growth. 7th iCOnEc Conference Competitiveness and Stability in the Knowledge-based Economy, March 20-21, Craiova, Romania.
 42. Sakellariadou F, 2014. Geochemical and Statistical Studies in Regard to Placer Mineral Exploration in the Continental Shelf. BIT’s 3rd Annual World Congress of Ocean-2014 (WCO-2014), Dalian, China, 16-18 October.
 43. Sakellariadou F, 2014.The concept of marine ecotourism: Case study in a Mediterranean island. The International Journal of Climate Change: Impacts and Responses. Volume 5, 2014, www.on-climate.com, ISSN 1835-7156
 44. Sakellariadou F, 2014.The concept of marine ecotourism: Case study in a Mediterranean island. Sixth International Conference on Climate Change: Impacts and Responses and the Climate Change: Impacts and Responses knowledge community, University of Iceland, Reykjavik, 27-28 June 2014.
 45. Sakellariadou F, 2014. Task Group Chair. Management of maritime pollutants in shipping and commercial European ports based on relevant physical and biogeochemical environmental parameters. Chemistry International, vol. 36, issue 2 (Mar 2014), pp. 20-2, ISSN 1365-2192.
 46. Steyl I, Sakellariadou F & Bray S, 2013. “Quantification of Pollution levels in harbour Sediments –a GeoSpatial Perspective”, Tahoka Press, 122 p.
 47. Sakellariadou F, 2013. Current technologies for the marine biofouling control. ΙCABE, 2-4 October, New York, USA.
 48. Sakellariadou F, 2013. Application of geochemical and statistical approach to assess metal contamination in marine sediments. Goldschmidt 2013, 25-30 August 2013, Florence, Italy, Mineralogical magazine, vol. 77, n. 5, p. 2116.
 49. Sakellariadou F, 2013. The use of multivariate and geostatistical analysis for the evaluation of quality of coastal marine environment. CIESM 2013, 28 October – 1 November 2013, Marseille, France.
 50. Sakellariadou F, 2013. Evaluation of anthropogenic pollution in harbour areas. International Journal of Maritime, Trade & Economic Issues (IJMTEI), vol. 0(1), pages 59-66.
 51. Sakellariadou F, 2012. Management of Maritime Pollutants in European Ports. Chemistry International, IUPAC, vol.34, No 1.
 52. Sakellariadou F, 2012. Evaluation of anthropogenic pollution in harbor areas. International Conference on Applied Business and Economics, ICABE 2012, 11-13 October 2012, Nicosia, Cyprus.
 53. Σακελλαριάδου Φ, 2012. Εργαλεία γεωχωρικής εκτίμησης των ρυπαντικών φορτίων σε λιμένες και λιμένες καθώς και των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων THALATTA 2012, 22-23/9/ 2012, Σαντορίνη.
 54. Sakellariadou F, 2012. Spectroscopic studies on sedimentary organic material. Goldschmidt 2012, 24-30 June 2012, Montreal, Canada.
 55. Sakellariadou F, 2012. Studies of the DOM aqueous extracts from coastal marine sediments. European Geosciences Union, General Assembly 2012, 22-27 April 2012. Vienna, Austria.
 56. Σακελλαριάδου Φ, 2012. Το ανθρακικό αποτύπωμα πλοίου που ταξιδεύει από Αθήνα προς Βενετία. Πρακτικά 10ο Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 7-11 /5/2012, Αθήνα.
 57. Sakellariadou F, 2012. Heavy metal and dissolved organic matter studies in Piraeus port sediments. International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO), vol. 6(1), pp. 27-43.
 58. Sakellariadou F, 2011. Application of agglomerative hierarchical clustering on metal content data sets of Piraeus and Lavrio port sediments. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 24-27 September 2011, Ιωάννινα.
 59. Vournazou A-M and Sakellariadou F, 2011. The total cost of the use of antifouling coatings on ships/ hulls: a case study. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 24-27 September 2011, Ιωάννινα.
 60. Sakellariadou F, 2011. Geochemical studies in Piraeus port sediments, Greece. Goldschmidt 2011, 14-19/8/2011, Prague, Mineralogical Magazine, Journal of Mineral Sciences, p.1783.
 61. Sakellariadou F, 2011. Fluorescence spectroscopy studies of dissolved organic matter aqueous extracts from coastal surface sediments of the Messiniakos gulf, SW Peloponnese, Gr. V International Conference on Integrated Management of Coastal Zones, CARICOSTAS 2011, “Integration for the sustainability of coastal ecosystems”, 11-13/5/2011, Santiago, Cuba.
 62. Sakellariadou F, 2010. Fluorescence characterization of organic matter released from surface sediments collected from a traverse at the Messiniakos gulf, SW Peloponnese, Gr. British Sedimentological Research Group, BSRG 2010, abstract volume p. 95, National Oceanography Centre, Southampton, 19-21 December 2010
 63. Sakellariadou F and Senesi N, 2010. Fluorescence characterization of organic matter released from Piraeus port sediments. Ocean Carbon and Biogeochemistry Workshop, Scripps Institution of Oceanography, 19-22 July, La Jolla, CA, USA.
 64. Sakellariadou F and Ηaralambides L, 2010. Cd, Ni and Pb vertical distribution in sediment cores from the Elefsis gulf (Attiki-Greece). Fresenius Environmental Bulletin, vol. 19 (9), 1848-1853.
 65. Sakellariadou F, 2010. Geochemical studies of the environmentally mobile metal fraction in box-cores from the Messiniakos gulf (Greece). Proceedings of the 39th CIESM Congress, 10-14/5/2010, Venice, Italy.
 66. Sakellariadou F, 2010. Climate change and maritime industry. Proceedings of the 39th CIESM Congress, 10-14/5/2010, Venice, Italy.
 67. Haralambides L, Ladakis E and Sakellariadou F, 2010. The distribution of Fe and Mn in sediments from the Elefsis gulf (Greece). Proceedings of the 39th CIESM Congress, 10-14/5/2010, Venice, Italy.
 68. Sakellariadou F, Ladakis M Haralambides L, 2009. Cu, Zn and Sn vertical distribution in sediment cores from the Elefsis Gulf (Attiki, Greece). The 2nd International Conference on Environmental and Computer Science, ICECS 2009, 27-30 December 2009, Dubai.
 69. Sakellariadou F, D’Orazio V, Senesi N, 2009. Fluorescence characterisation of organic matter released from Messiniakos gulf sediments. 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 7-11/10, 2009, Bari, Italy.
 70. Ladakis M, Haralambides L and Sakellariadou F, 2009. Cd, Ni and Pb vertical distribution in sediment cores from the Elefsis Gulf (Attiki, Greece). 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 7-11/10, 2009, Bari, Italy, p.170.
 71. Σακελλαριάδου Φ, 2009. Προκαταρκτικές γεωχημικές μελέτες στα ιζήματα του Μεσσηνιακού κόλπου (ΝΔ Πελοπόννησος). Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 13-16 Μαϊου 2009, 266-271.
 72. Sakellariadou F, 2009. Environmentally sound port management. Proceedings of the Silver Jubilee of the International Port Conference IPC 25 years in Seaports and Maritime Transport “Retrospectives and Perspectives, 8-10 February, Alexandria – Egypt
 73. Σακελλαριάδου Φ, 2008. Περιβαλλοντική διαχείριση μαρινών με οικονομικά οφέλη. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου  «Διαχείριση και βελτίωση παράκτιας ζώνης» που διοργάνωσε το Εργαστήριο Λιμενικής Μηχανικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 23-28 Σεπτεμβρίου, Μυτιλήνη.
 74. Haralambides L and Sakellariadou F, 2008. A pollutant dispersion model for the Piraeus, Lavrio and Rafina ports and the Elefsis gulf. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 17, No 10a, 1607-1614.
 75. Σακελλαριάδου  Φ, 2007. Ωκεανογραφία, 354 σελ. Εκδόσεις Σταμούλης,, ISBN: 978-960-351-695-8, (in Greek).
 76. Haralambides L and Sakellariadou F, 2007. A pollutant dispersion model for the Piraeus, Lavrio and Rafina ports and the Elefsis gulf. Proceedings of the 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 10-14/10/2007, Seville, Spain, p. 268.
 77. Sakellariadou F, 2007. Marine tourism development and sustainability, Case study the Saronicos gulf marinas, Gr. Proceedings of the 38th CIESM Congress, 9-13/4/2007, Istanbul – Turkey, p. 702.
 78. Sakellariadou F, 2007. Study of the nitrate reductase in the Elefsis gulf. Proceedings of the 38th CIESM Congress, 9-13/4/2007, Istanbul – Turkey, p. 390.
 79. Sakellariadou F, 2006. Spectroscopic studies of humic acids from subsurface sediment samples collected across the Aegean Sea. Mediterranean Marine Science, vol. 7, no 2, pp. 11-17, doi.org/10.12681/mms.166
 80. Tapinos S, Paraskevopoulou V, Dassenakis M, Sakellariadou F, 2006. Heavy metal pollution and environmental management problems in the marinas of Saronikos gulf. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 15, no 9A, pp. 1049-1057.
 81. Σακελλαριάδου Φ, 2006. Η συμβολή των πλοίων στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Μελέτες προς τιμήν του καθ. Ναούμ, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιώς, τομ. Β., σελ. 1047-1063.
 82. Χαραλαμπίδης Λ και Σακελλαριάδου Φ, 2006. Γεωχημικές έρευνες σε πυρήνες ιζημάτων από τον κόλπο της Ελευσίνας, Ελλάδα. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη.
 83. Σακελλαριάδου Φ, 2006. Λιμάνια και Βιωσιμότητα. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη.
 84. Sakellariadou F, 2005. Spectroscopic studies of humic acids from subsurface sediment samples collected across the Aegean Sea. Proceedings of the 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 8-12/10/ 2005, Thessaloniki – Greece, p. 117.
 85. Tapinos S, Dassenakis M, and Sakellariadou F, 2005. Heavy metal pollution and managerial problems in the marinas of the Saronicos gulf. Proceedings of the 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP, 8-12/10/ 2005, Thessaloniki – Greece, p. 97.
 86. Sakellariadou F, 2005. The need for an environmental port management Proceedings of the 10th FECS International Conference on Chemistry and the Environment. 4-7/9/2005, Rimini, Italy, p. 76.
 87. Sakellariadou F and Haralambides L, 2004. Metal Partitioning in Rafina port sediments. Proceedings of the 20th International Annual Port Conference, 11-13/1/ 2004, Alexandria – Egypt.
 88. Sakellariadou F and Haralambides L, 2004. Lead, Zinc, Copper and Iron Partitioning Spatial Distribution in Lavrio port sediments. Proceedings of the 37th CIESM Congress, 7-11/6/2004, Barcelona, vol. 37, p. 239.
 89. Sakellariadou F, Ηaralambides L, 2003. Metal partitioning in Rafina and Lavrio Port Sediments. The Cyprus Journal of Science and Technology, published by the Frederick Research Centre, No 4, pp. 109-117.
 90. Ladakis M, Sakellariadou F, Megalofonou P, Dassenakis M, Roussis V, 2003. Metal content in sediments and benthic organisms from the National Marine Park of N. Sporades, in the Aegean Sea. Book of Abstracts of the 38th European Marine Biology Symposium. Aveiro, 8-12/9/2002.
 91. Σακελλαριάδου Φ, 2003. Χαρακτηρισμός χουμικών ενώσεων που απομονώθηκαν από πυρήνες ιζήματος από το Αιγαίο Πέλαγος. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, σελ. 101, Κρήτη.
 92. Χαραλαμπίδης Λ και Σακελλαριάδου Φ,  2003. Γεωχημικές μελέτες στον κόλπο της Ελευσίνας. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, σελ. 314, Κρήτη.
 93. Sakellariadou F, Ηaralambides L, 2002. Geochemical Investigations in Sediments Collected from the Milos Island Bay. Book of Abstracts of the 1st Scientific Conference “Oceanographic Aspects for a Sustainable Mediterranean”, Athens 27-29/9/2002, P25.
 94. Sakellariadou F, 2002. Coastal Sustainable Development. Book of Abstracts of the 8th FECS (Federation of the European Chemical Societies) Conference on Chemistry and the Environment: Chemistry for a Sustainable World, 31/8-4/9/2002, Athens, p. 273.
 95. Σακελλαριάδου Φ,  2002. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε εργασιακούς χώρους. Πρακτικά του 15ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, σελ. 131, Τρίπολη.
 96. Sakellariadou F, Dassenakis M, Michailidou L and Haralambides L, 2001. Metal pollution in Piraeus port, a major Mediterranean port. Fresenius Environmental Bulletin, vol.10, No 1, pp.73-79.
 97. Sakellariadou F, 2001. Metal partitioning in geochemical fractions. Μελέτες προς τιμήν του καθ. Κοδοσάκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιώς, σελ. 889-894.
 98. Sakellariadou F, 2001. Marinas Sustainable Development. Proceedings of the 7th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), Volume C’, 3-6/9/2001, Ermoupolis, Syros Island, Greece, pp.460-465.
 99. Sakellariadou F, Haralambides L and Dassenakis M, 2001. Metals petitioning in Piraeus port sediments. Proceedings of the 36th CIESM Congress, Monaco, 24-28/9/2001, vol. 36, p. 161.
 100. Pardali A and Sakellariadou F, 2000. Economic and environmental impacts from the operation of marinas: the Greek case. International Conference PORTS 2000. 27-29 September, Barcelona Published in Maritime Engineering and Ports II. Brebbia, C.A. and Olivella, J. (eds), pp. 119-129, WIT Press.
 101. Sakellariadou F, 2000. Industrial activity and its effects on air and water quality. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.1, No.3, pp. 247-254.
 102. Sakellariadou F, Haralambides L and Maroulakou M, 2000. Geochemical investigations in sediment samples collected from the ports of Lavrio and Rafina, East Attiki. Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Pollution, 28/8-1/9/2000, Thessaloniki, pp. 741-748.
 103. Παρδάλη A και Σακελλαριάδου Φ, 2000. Αποτελεσματική λιμενική παραγωγή και περιβαλλοντική προστασία. Η περίπτωση του λιμένος Πειραιά. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Λιμενικής Μηχανικής, σελ. 433-438, 20-23 Νοεμβρίου, Αθήνα.
 104. Δασενάκης Μ, Κωστοπούλου Β, Λαδάκης Μ, Βανικιώτη Σ, Σακελλαριάδου Φ, Αγγελίδης Μ, 2000. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στις θαλάσσιες επιστήμες και η αγορά εργασίας. Σημερινή κατάσταση και μελλοντικές εφαρμογές. Πρακτικά, σελ. 182-185, Εκπαιδευτική έρευνα, Ερευνητικό Κέντρο για την Ελληνική Εκπαίδευση, 21-23 Σεπτεμβρίου, Αθήνα.
 105. Δασενάκης Μ, Κωστοπούλου Β, Λαδάκης Μ, Βανικιώτη Σ, Σακελλαριάδου Φ, Αγγελίδης Μ, 2000. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στις θαλάσσιες επιστήμες και η αγορά εργασίας. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Μεταπτυχιακές σπουδές στις θαλάσσιες επιστήμες» 30/6-1/7, Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Δημόκριτος.
 106. Σακελλαριάδου Φ, 2000. Αειφόρος ανάπτυξη και παράκτιο περιβάλλον. Ναυτικά Χρονικά, Νο. 28, Ιούνιος, σελ.  94-96.
 107. Sakellariadou F, 2000. Marinas and Sustainable development. Proceedings of the 7th Conference on Environmental Science and Technology, Ermoupoli, Syros.
 108. Δασενάκης Μ, Κωστοπούλου Β, Λαδάκης Μ, Βανικιώτη Σ, Σακελλαριάδου Φ, Αγγελίδης Μ, 2000. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στις θαλάσσιες επιστήμες και η αγορά εργασίας. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Τομ. Ι, σελ. 534-538, 23-26 Μαΐου, Χίος
 109. Σακελλαριάδου Φ, 1999. Μεταφορικά μέσα και ατμοσφαιρική ρύπανση. Πρακτικά 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου για την Οικονομική των Μεταφορών και του Τουρισμού, σελ. 179-190, 20 Μαΐου, Πειραιάς.
 110. Sakellariadou F, 1999. Reception facilities for tankers in major Mediterranean ports and terminals. Proceedings of the 15th International Port Conference on “Port and transport development in the next millennium”, Alexandria, Egypt.
 111. Sakellariadou F, Dassenakis M, Michailidou L and Haralambides L, 1999. Metal pollution in Piraeus port, a major Mediterranean port. Abstract book of the 10th International Symposium of MESAEP on “Environmental pollution and its impacts on life in the Mediterranean region”, 2-6/10/1999, Alicante, Spain, p. 120.
 112. Sakellariadou F, 1998. Atmospheric emission inventory. The pan-European CORINAIR information system. European Research Studies, vol. 1, issue 2, pp. 33-48.
 113. Sakellariadou F, 1998. Port reception facilities. Proceedings of the International Conference “Waste and the Oceans”, EU-Pavillion of EXPO΄98, June, Lisbon, pp. 125-134.
 114. Σακελλαριάδου Φ, 1998. Παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας. Μελέτες προς τιμήν του καθ. Σαρσέντη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιώς, σελ. 329-342.
 115. Σακελλαριάδου Φ, 1997. Παγασητικός κόλπος: ωκεανογραφική και περιβαλλοντική μελέτη. Μελέτες προς τιμήν του καθ. Μεταξά, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιώς, σελ. 183-192.
 116. Σακελλαριάδου Φ, 1997. Περιβαλλοντικά πρότυπα: ISO 14000. Χημικά Χρονικά, τεύχος 12, τομ.  9, σελ. 325-328.
 117. Sakellariadou F, Dassenakis M, Pantazidou A, 1997. Mediterranean coastal environment towards sustainability. Proceedings of the Thessaloniki International Conference “Environment and society: education and public awareness for sustainability”, organised by UNESCO and the Government of Greece, December, Thessaloniki – Gr, pp. 572-574.
 118. Μαρουλάκου Μ, Σακελλαριάδου Φ, Τσελέντης Β, 1997. Προκαταρκτικά αποτελέσματα για τη συγκέντρωση οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα επιφανειακά ιζήματα των μαρίνων του Σαρωνικού Κόλπου.  Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, σελ. 35-38, Καβάλα.
 119. Χριστόλης Μ, Μπριλλάκη Δ, Κεραμίδα Ε, Τσιλιγιρίδης Γ, Σαμαρας Ζ, Σακελλαριάδου Φ, Μαρκάτος Ν, 1997. Απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, σελ. 450-458, Λέσβος.
 120. Σακελλαριάδου Φ, 1997. Στατιστικές τεχνικές επεξεργασίας πολλαπλών μεταβλητών σε γεωχημικά δεδομένα. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ. 555-570, Πειραιάς.
 121. Senesi N and Sakellariadou F, 1997. Metal ion complexes in untreated and copper-reacted humic acids from marine and coastal sediments. In: Biogeochemistry of Trace Metals, D.C. Adriano, Z.S. Chen, S.S. Yang, and I.K. Iskandar, Eds., Science Reviews, Northwood, 327p.
 122. Σακελλαριάδου Φ, 1996. Κέντρα υποδοχής καταλοίπων. Πρακτικά Διήμερου Συνεδρίου «Ελληνικές Ακτές και Θάλασσες στο 2000», 28-29 Φεβρουαρίου 1996 σελ. 225-239.
 123. Μαρουλάκου Μ, Lascourreges J, Spunar J, Σακελλαριάδου Φ, Donard O και Τσελέντης Β, 1996. Θαλάσσιο περιβάλλον και ναυτιλία: Εκτίμηση οργανοκασσιτερικής ρύπανσης. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου «Ελληνικές ακτές και θάλασσες το 2000», σελ. 181-194.
 124. Sakellariadou F, 1996. CORINAIR 1990. Summary Report 1, European Environment Agency, European Topic Centre on Air Emissions, Copenhagen, p.98. Participation as national expert of Greece to the CORINAIR project and the production of the final report.
 125. Sakellariadou F, Senesi N and D΄Orazio V, 1995. The chemical nature of organic matter isolated from marine sediments. Proceedings of the International Conference “Chemistry and the Mediterranean Sea”, MEDITERRANEANCHEM, Taranto, Italy.
 126. Barracha F, Bocola W, Mc Gettingan M, Joerss K-E, Kilde N, Lieben P, McInnes G, Miguelanez AO, Rosier M, Sakellariadou F, Uhel R, Keerbergen A van, Veldt C, Weber T, 1995. Corinair. Technical Annexes. Vol. 1: Nomenclature and Software. Office for Official Publications of the Commission of the European Communities. EUR-12586(v.1). Brussels. 126p.
 127. Barracha F, Bocola W, Mc Gettingan M, Joerss K-E, Kilde N, Lieben P, McInnes G, Miguelanez AO, Rosier M, Sakellariadou F, Uhel R, Keerbergen A van, Veldt C, Weber T, 1995. Corinair. Technical Annexes. Vol. 2: Default Emission Factors Handbook. Office for Official Publications of the Commission of the European Communities. EUR-12586(v.2). Brussels. 327p   https://orbit.dtu.dk/en/publications/corinair-technical-annexes-vol-2-default-emission-factors-handboo
 128. Barracha F, Bocola W, Mc Gettingan M, Joerss K-E, Kilde N, Lieben P, McInnes G, Miguelanez AO, Rosier M, Sakellariadou, F, Uhel R, Keerbergen A. van, Veldt C, Weber T, 1995. Corinair. Inventaire des émissions de dioxyde de soufre, d’ oxydes d’ azote et de composés organiques volatils dans la Communauté Européenne en 1985. Office for Official Publications of the Commission of the European Communities. EUR-13232. Brussels. 205p.
 129.  Χριστόλης M, Κεραμίδα E, Μπριλλάκη Δ, Φραγκιουδάκης Κ, Σαμαράς Ζ, Τσιλιγκιρίδης Γ και Σακελλαριάδου Φ, 1995. Απογραφή Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου κατά το Έτος 1990, Τόμος 1, Κλιματική Αλλαγή: Το Ελληνικό Πρόγραμμα για τον Περιορισμό των Εκπομπών TCO2 και Άλλων Αερίων του Θερμοκηπίου, Τελική Έκθεση προς το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, 1995
 130.  Tselentis VS, Sakellariadou F, Lascourreges JF and Donard OFX, 1994. Organotins in sediments from grrek coastal areas. Proceedings of the International Conference “Environmental and biological aspects on main group organometals”, ICEBAMO 94, Universites de Bordeaux I&II, France.
 131.  Sakellariadou F, Tselentis VS and Tzannatos E, 1994. Dissolved/dispersed petroleum hydrocarbon content in Greek seas. Proceedings of the International Symposium “Pollution of the Μediterranean Sea”, WTSAC, Nicosia, Cyprus, pp. 151-155.
 132.  Tzannatos E, Tselentis VS and Sakellariadou F, 1994. River transportation – impact on the environment. Proceedings of the International Conference “Shipping and transportation in river” ICST, Zhenjiang, Jiangsu, China, pp. 31-43.
 133.  Senesi N and Sakellariadou F, 1994. Structural and functional chemical properties of marine and coastal sedimentary humic acids. 4th Nodic Symposium on Humic Substances and Humex project Seminar, June 1993, Loen, Noeway. Published in: Environment International, vol. 20, No 1, pp. 3-9. DOI: 10.1016/0160-4120(94)90061-2
 134.  Sakellariadou F, 1994. Bulk geochemistry, element partitioning and humic acids content of two sediment cores collected from the Samothraki plateau and the Ierissos gulf (North Aegean Sea), respectively. 6th International Meeting of the International Humic Substances Society, September 1992, Monopoli, Italy. Published in: Humic substances in the global environment and implications on human health, Senesi N and Miano TM (eds), pp. 869-876, Elsevier Science B.V.
 135.  Σακελλαριάδου Φ, 1994. Μελέτη της δράσης της νιτρικής ρεδουκτάσης στα ανοξικά νερά του κόλπου της Ελευσίνας. Μελέτες προς τιμήν του καθ. Σταυρόπουλου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιώς, σελ. 326-332.
 136.  Σακελλαριάδου Φ και Μάντζος Λ, 1994. Απογραφή ατμοσφαιρικών ρυπαντών. Μελέτες προς τιμήν του καθ. Σταυρόπουλου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιώς, σελ. 333-341.
 137.  Σακελλαριάδου Φ, 1994. Ατμοσφαιρική ρύπανση από την οδική μεταφορά. Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Οικονομικών των Μεταφορών: Οικονομικές επιπτώσεις από την κυκλοφορία και τη στάθμευση στην περιοχή της πόλης και του λιμανιού του Πειραιά, σελ. 119-131, Πειραιάς.
 138.  Sakellariadou F, 1994. Atmospheric pollution emissions inventory for Greece, CORINAIR 1990, EU Publications. CEC-DGXI, Contract No: B4-3209-31/92/007121.
 139.  Senesi N, Sakellariadou F, 1993. Trace metal ion binding by humic acids in marine and coastal sediments. Proceedings of the 2nd International Conference “Biogeochemistry of Trace Εlements”, September, Taipei, Taiwan, R.O.C.: 36.
 140. Σακελλαριάδου Φ, 1993. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επιμέρους κατανομής στοιχείων σε γεωχημικά κλάσματα και της στατιστικής επεξεργασίας γεωχημικών δεδομένων ιζημάτων της ευρύτερης περιοχής του Στρυμονικού κόλπου. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, σελ. 268-271, Ρόδος.
 141. Αναστασάκης Γ, Σακελλαριάδου Φ, Φίλιππας Δ, 1993. Γεωβιοχημικοί κύκλοι περιεκτικοτήτων ανθρακικών στα άνω τεταρτογενή ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, σελ. 93-96, Ρόδος.
 142. Sakellariadou F, 1990. The partitioning of the major and trace elements in the geochemical fractions of sediments collected from the Ierissos gulf and the adjacent area. Proceedings of the 5th Scientific Conference of the Greek Geological Society, vol. XXV, issue 2, pp. 113-125, 24-27 May, Thessaloniki, Gr,
 143. Verduyn G, Vankeerbergen A, Van Rompaey MR, Suhr B, Kild, A, Joerss E, Bouscaren R, Fontelle J-P, Grispos E, Sakellariadou F, Eamonn MR, Boccola W, Weber T, Veldt C, Barracha F, Vasconcelos I, Rodriguez Picazo A, Ortiz Migelanez A, Innes G, Cornaert M-H, Lieben P, Lubkert B, 1990. The CORINAIR project: an EC air pollutant emission inventory Risø International Conference, Roskilde, DANEMARK (22/05/1989). Published in Developments in environmental modelling (Dev. environ. model.) vol. 15, pp.  5-38, Elsevier.
 144. Moorby SA, Cronan DS, Perissoratis C and Sakellariadou F, 1989. A statistical Analysis of Geochemical Data in Regard to Placer Mineral Exploration in the Northern Aegean Sea. Marine Mining, vol. 8, issue 4, pp. 439-456.
 145. Senesi N, Sakellariadou F, 1989. Structural, chemical and functional characterization of humic acids from coastal river, Brachishwater Lake and marine sediments. Proceedings of the 9th International Symposium “Environmental Biogeochemistry”, 3-8 Sept, Moscow, SSSR, McKnight, D.M., G.L. Feder.
 146. Perissoratis C, Moorby SA, Angelopoulos I, Cronan DS, Papavasiliou C, Konispoliatis N, Sakellariadou F and Mitropoulos D, 1988. Mineral concentrations in the recent sediments off eastern Macedonia, N. Greece. Geological and geochemical considerations. In: Boissonas J and Omenelto P (eds), Mineral Deposits within the European Community, Special Publication No 6 of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits. Springer-Verlag, pp. 530-552.
 147. Sakellariadou F, 1988. Synthesis of (+) 4-0-p-Nitrobenzoyl-3-N-Trifluoroacetyl-4-Demethoxy-Daunomycin. Chimika Chronika, New Series, 17, pp 1-7.
 148. Perissoratis C, Moorby SA, Papavasiliou C, Cronan DS, Angelopoulos I, Sakellariadou F and Mitropoulos D, 1987. The geology and geochemistry of the surficial sediments off Thraki, N. Greece. Marine Geology, vol. 74, no 3-4, pp. 209-224.DOI: 10.1016/0025-3227(87)90051-X   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002532278790051X?via%3Dihub
 149. Senesi N and Sakellariadou F, 1987. Characterization of humic acids and their paramagnetic metal ion complexes isolated from marine and beach sediment. Proceedings of the 4th International Symposium “Interaction between sediments and water”, February, Melbourne.
 150. Sakellariadou F, 1986. The geochemistry and the partitioning of various metals in selective chemical fractions of sediments collected from the Samothraki plateau (N. Greece). Proceedings of the International Symposium “Chemicals in the environment”, July, Lisbon, Lester JN, Perry R, Sterritt RM (eds), pp. 578-586.
 151. Moorby SA, Cronan, DS, Sakellariadou F, Perissoratis C, 1985. Geochemistry of sediments from the continental shelf of NE Greece. Fortschritte der Mineralogie, vol. 63, p. 153, Suppl. 1.
 152. Sakellariadou F, 1985. Geochemical investigations in sediment cores from Ierissos gulf, N. Aegean Sea. Proceedings of the International Conference “Heavy metals in the environment”, Athens, Lekkas, T.D. (Ed), vol 2, pp. 435-437.
 153. Σκούλλος ΜΙ, Καμπανί Σ, Σακελλαριάδου Φ και Δασσενάκης Μ, 1984. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της συγκέντρωσης μετάλλων στον κόλπο της Ελευσίνας. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, σελ. 339-344, Αθήνα.
 154. Σκούλλος ΜΙ, Σακελλαριάδου Φ, Δασσενάκης Μ, 1983. Χημικός έλεγχος των θρεπτικών συστατικών. Ανασκόπηση της αναλυτικής μεθοδολογίας. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, σελ. 530-536, Αθήνα.
 155. Σακελλαριάδου Φ, Μπαχάς Λ, Σκούλλος ΜΙ, 1982. Παρουσία, μεταφορά και ανακύκλωση θρεπτικών αλάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Χημικά Χρονικά, Γενική έκδοση, τομ. 47, σελ. 174-181.
 1. Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών, https://emaritime.unipi.gr/el/product/diaxeirisi-paraktion/
 2. Πρόληψη και Διαχείριση της Θαλάσσιας Ρύπανσης, https://emaritime.unipi.gr/el/product/thalassia-ripansi/