Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: Δανιήλ Γεώργιος
  • Iδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ναυτασφαλίσεις - Ναυτικό Δίκαιο - Δίκαιο Θαλάσσης
  • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 509/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο: +30 210 4142515
  • E-mail: gdaniil[at]unipi[dot]gr