Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Ανδρικόπουλος Ανδρέας
 • Iδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Λoγιστική Χρηματοδότηση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 606/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 2104142520
 • E-mail: apa[at]unipi[dot]gr

Ο Ανδρέας Ανδρικόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) του Πανεπιστημίου Warwick. Έχει διατελέσει Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του ΠΜΣ Executive MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει διδάξει χρηματοοικονομική στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του κολλεγίου Deree. Το επιστημονικό του έργο στη ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, τη χρηματοοικονομική διοίκηση, τη λογιστική, την εταιρική διακυβέρνηση, την επιστημολογία και την επιστημομετρία της χρηματοοικονομικής έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ιστοσελίδα ερευνητικού έργου

https://scholar.google.com/citations?user=gHxjGNMAAAAJ&hl=en&oi=sra

Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Προπτυχιακό)

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση (Προπτυχιακό)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Προπτυχιακό)

Shipping Financial Management (MSc Shipping Management)

Marine Governance (MSc Sustainability and Quality in Marine Industry)

Συστήματα Διοίκησης στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις (ΠΜΣ Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία)

 • Χρηματοοικονομική. 2022. Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα. ISBN 9786185036881
 • Κοινωνική Χρηματοοικονομική. 2019. Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα. ISBN 9786185036409. Το βιβλίο μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Routledge υπό τον τίτλο The essentials of social finance.
 • Κρίση και Ρεαλισμός. 2015. Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα. (σε συνεργασία με Χ. Ναστόπουλο). ISBN 9786185036164.

Τετάρτη 10-12 (ΓΛ 606)

Πέμπτη 12-2 (ΓΛ 606)

 • Andrikopoulos, A., Merika, A., Penikas, H. 2023. Dividend payments and dividend smoothing in shipping companies. Δεκτό προς δημοσίευση στο Maritime Policy & Management.
 • Kostaris, K., Andrikopoulos, A. 2023. Brokers in beneficial ownership: A network approach. International Review of Financial Analysis 88, 102701.
 • Kostaris, K., Andrikopoulos, A. 2022. Herding behavior in shareholder activism brokers. International Journal of Banking, Accounting and Finance 13(2), 261-276.
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., Sigalas, C. 2022. Net asset value discounts and premiums in maritime shipping industry. European Financial Management 28(2), 510-544.
 • Tampakoudis, I., Andrikopoulos, A., Nerantzidis, M., Kiosses, N. 2022. Does boardroom gender diversity affect shareholder wealth? Evidence from bank mergers and acquisitions. International Journal of Finance and Economics 27(3), 3315-3344.
 • Andrikopoulos, A., Kostaris, K., Zounta, S. 2021. Acknowledgement networks in accounting scholarship: A note. Δεκτό προς δημοσίευση στο Accounting, Economics and Law: A Convivium.
 • Dourtmes, S., Andrikopoulos, A. 2021. The impact of social banking on economic development. East-West Journal of Economics and Business. 24 (1-2), 103-123.
 • Vadasi, C., Bekiaris, M., Andrikopoulos, A. 2021. Internal Audit Function Quality and Corporate Governance: The Case of Greece. Multinational Finance Journal, 25(1-2), 1-61.
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., Merikas, A., Sigalas, C. 2021. Related party transactions and principal-principal conflicts in public companies: Evidence from the maritime shipping industry. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 145, 102171.
 • Andrikopoulos, A. 2020. Delineating social finance. International Review of Financial Analysis, 70, 101519.
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., Merikas, A., Tsionas, M. 2020. The dynamics of fleet size and shipping profitability: The role of steel scrap prices. Maritime Policy and Management, 47(8), 985-1009.
 • Andrikopoulos, A., Bekiaris, M., Kostaris, K. 2020. Stars in a small world: Social networks in auditing research. Scientometrics, 122(1), 625-643.
 • Vadasi, C., Bekiaris, M., Andrikopoulos, A. 2020. Corporate governance and internal audit: an institutional theory perspective. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society 20(1), 175-190.
 • Andrikopoulos, A., Georgakopoulos, A., Merika, A., Merikas, A. 2019. Corporate governance in the shipping industry: board interlocks and agency conflicts. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society 19(4), 613-630.
 • Merika, A., Merikas, A., Tsionas, Μ., Andrikopoulos, A. 2019. Exploring vessel-price dynamics: The case of the dry-bulk market. Maritime Policy and Management 46(3), 309-329.
 • Andrikopoulos, A., Trichas, G. 2018. Publication patterns and coauthorship in the Journal of Corporate Finance. Journal of Corporate Finance 51, 98-108.
 • Andrikopoulos, A., Samitas, A., Lolou, A. 2017. Social networks in banking: A note on coauthorship in banking research. International Journal of Banking, Accounting and Finance 8(2), 204-216.
 • Andrikopoulos, A., Kostaris, K. 2017. Collaboration networks in accounting research. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 28(1), 1-9.
 • Andrikopoulos, A., Samitas, A., Kostaris, K. 2016. Four decades of the Journal of Econometrics. Coauthorship patterns and networks. Journal of Econometrics, 46(1), 23-32.
 • Andrikopoulos, A., Economou, L. 2016. Coauthorship and subauthorship patterns in financial economics. International Review of Financial Analysis, 46, 12-19.
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., Merikas, A. 2016. Financial disclosure in the travel and leisure industry. International Journal of Tourism Research, 18, 612-619.
 • Andrikopoulos, A., Bekiaris, M., Vadasi, C, Zounta, S. 2016. International collaboration in auditing research: A note. International Journal of Auditing, 20(1), 66-71.
 • Andrikopoulos, A. 2015. Truth and financial economics: A review and assessment. International Review of Financial Analysis, 39, 186-195.
 • Andrikopoulos, A., Economou, L. 2015. Editorial board interlocks in financial economics. International Review of Financial Analysis, 37, 51-62.
 • Ζαρίφης, Ε., Ανδρικόπουλος, Α. 2015. Διανοητικό κεφάλαιο: μια περιπτωσιολογική μελέτη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Αστρολάβος, 23.
 • Andrikopoulos, A., Angelidis, T., Skintzi, V. 2014. Illiquidity, return and risk in G7 stock markets: interdependencies and spillovers. International Review of Financial Analysis, 35, 118-127.
 • Andrikopoulos, A., Samitas, A., Kougepsakis, K. 2014. Volatility transmission across currencies and stock markets: GIIPS in crisis. Applied Financial Economics 24, 1261-1283.
 • Andrikopoulos, A., Samitas., A., Bekiaris, M. 2014. Corporate Social Responsibility Reporting in Financial Institutions: evidence from Euronext. Research in International Business and Finance 32, 27-35.
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., Triantafyllou, A., Merikas, A. 2013. Internet disclosure and corporate performance: a case study of the international shipping industry. Transportation Research: Part A 47, 141-152.
 • Andrikopoulos, A. 2013a. Financial economics: an essay on objects and methods of science. Cambridge Journal of Economics 37(1), 35-55.
 • Andrikopoulos, A. 2013b. On the quadratic approximation to the value of American options: an alternative. IUP Journal of Financial Risk Management 12, 39-49.
 • Andrikopoulos, A., Kriklani, N. 2013. On the financial determinants of environmental reporting: the case of Denmark. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 20, 55-64.
 • Andrikopoulos, A. 2012a. Realism in quantitative finance: a note. Quantitative Finance 12, 847-848.
 • Andrikopoulos, A. 2012b. The capital structure choice and the consumption tax. European Research Studies Journal 15, 3-22.
 • Andrikopoulos, A. 2010a. Accounting for intellectual capital: On the elusive path from theory to practice. Knowledge and Process Management 17, 180-187.
 • Andrikopoulos, A. 2010b. On the valuation of American exchange options: an analytical approximation. Applied Economics Letters 17, 1429-1435.
 • Andrikopoulos, A., Angelidis, T. 2010. Idiosyncratic risk, returns and liquidity in the London Stock Exchange: a spillover approach. International Review of Financial Analysis 19, 214-221.
 • Andrikopoulos, A. 2009a. Irreversible investment, managerial discretion and optimal capital structure. Journal of Banking and Finance 33, 709-718.
 • Andrikopoulos, A. 2009b. On the quadratic valuation of American call options: challenging the functional form. International Journal of Financial Markets and Derivatives 1, 41-48.
 • Andrikopoulos, A., Diakidis, N., Samitas, A. The cross section of online accounting disclosure: The case for Cyprus. International Journal of Electronic Finance 3, 297-310.
 • Andrikopoulos, A., Kaimenakis, N. 2009. Introducing FOrNeX: a composite index for the intangible resources of the football club. International Journal of Sport Management and Marketing 5, 251-266.
 • Andrikopoulos, A. 2008. Intellectual Capital and Real options: agency theory and the dynamics of R&D investments. International Journal of Learning and Intellectual Capital 5, 20-32.
 • Andrikopoulos, A. 2007. On the quadratic approximation to the value of American put options: a note. Applied Financial Economics Letters 3, 313-317.
 • Andrikopoulos, A., Koronis, E. 2007. Reputation performance: a portfolio selection approach. International Journal of Business Performance Management 9, 406-418.
 • Andrikopoulos, A. 2005a. The real options approach to intellectual capital analysis: a critique. Knowledge and Process Management 12, 217-224.
 • Andrikopoulos, A. 2005b. Using intellectual capital statements to determine value drivers and priorities for organizational change: a portfolio selection approach. Knowledge Management Research and Practice 3, 166-172.