Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: Αρτίκης Αλέξανδρος
  • Iδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
  • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 514/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο: +30 210 4142539
  • E-mail: a[dot]artikis[at]unipi[dot]gr

Ο Αλέξανδρος Αρτίκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Πληροφορική στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές”. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Imperial College London. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του Δρ. Αρτίκη είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά τεχνητής νοημοσύνης και κατανεμημένων συστημάτων, όπως τα Journal of Artificial Intelligence Research, Machine Learning, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Artificial Intelligence, ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, ACM Transactions on Computational Logic, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, και ACM Transactions on Internet Technology. Ο Δρ. Αρτίκης έχει διατελέσει μέλος διαφόρων επιτροπών προγράμματος, όπως τα International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS), International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), International Conference on Distributed Event-Based Systems (DEBS) και AAAI Conference on Artificial Intelligence.

Προπτυχιακά μαθήματα

  • Στατιστική
  • Πληροφοριακα συστήματα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
  • Intelligent Maritime Systems

Δημοσιεύσεις: προφίλ στο dblp.

Αναφορές στο έργο: προφίλ στο google scholar.

Artikis A. and Zissis D. (editors), Guide to Maritime Informatics, Springer, ISBN 978-3-030-61851-3, 2021.

Τετάρτη 10.00-12.00.

Δημοσιεύσεις: προφίλ στο dblp.