Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Θεοτοκάς Γιάννης
 • Iδιότητα: Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 508/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 210 4142521
 • A.M.: ΥΔΝ9102
 • Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • E-mail: gtheotokas[at]unipi[dot]gr

Ο Γιάννης Θεοτοκάς είναι Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.  Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης)  και έλαβε διδακτορικό τίτλο (PhD) στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ιδίου πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με τη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη ναυτιλία.

Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων (πέντε από τα οποία σε συνεργασία) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και 43 δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους και επιστημονικούς τόμους, σε θέματα σχετικά με τη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη ναυτιλία, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Καινοτομία, την Ανταγωνιστικότητα στη ναυτιλία κ.α. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή συλλογικών τόμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 60 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών  σχετικών με την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και τη στρατηγική στη ναυτιλία, τη ναυτική εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ίδρυμα Νιάρχου, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, την Ακαδημία Αθηνών και άλλους οργανισμούς (KNOWME, CAPTAINS, MELES, INNOSUTRA, RURAL eGOV, SLIM-VRT). Συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων και στην Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος.

Από το Σεπτέμβριο του 2015 έως το Φεβρουάριο του 2017 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  και από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο του 2015 διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2009 έως το 2015.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • ΝΑ4-512 Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • ΝΑ51 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία
 • ΝΑ52 Στρατηγική Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ Ναυτιλία

 • ΝΑS329 Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • NAS343 Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου

ΔΠΜΣ Διοίκηση Ναυτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 • Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Πρόσφατα Ερευνητικά Προγράμματα

Πρόγραμμα: FutureProof skills for the Maritime Transport Sector – Skillsea

 • Δράση: Erasmus+ Sector Skills Alliances
 • Φορέας Ανάθεσης: European Commission
 • Συντονιστής: STG
 • Θέση στο πρόγραμμα: Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Διάρκεια: 2019-2022

Πρόγραμμα: «Academic and Business Coach – MELES 2.0»

 • Δράση: Erasmus+
 • Φορέας Ανάθεσης: European Commission
 • Συντονιστής: Maritime University of Szczecin, Poland
 • Θέση στο πρόγραμμα: Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Διάρκεια: 2017-2020

Πρόγραμμα: «More Entrepreneurial Life at European Schools – MELES»

 • Δράση: Erasmus+
 • Φορέας Ανάθεσης: European Commission
 • Συντονιστής: Maritime University of Szczecin, Poland
 • Θέση στο πρόγραμμα:
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Διάρκεια: 2014-2017

Πρόγραμμα: «Taming the Sea of Fishers’ Knowledge, Skills and Competences – SeaοfSkills»

 • Δράση: Erasmus+
 • Φορέας Ανάθεσης: European Commission
 • Συντονιστής: Maritime University of Szczecin, Poland
 • Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής
 • Διάρκεια: 2014-2017

Πρόγραμμα: «Maritime Industry Knowledge Network – KNOWME»

 • Δράση: Seventh Framework Programme
 • Φορέας Ανάθεσης: European Commission
 • Συντονιστής: ΤΡΙ, Napier University
 • Θέση στο πρόγραμμα: Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Διάρκεια: 2011-2014

Πρόγραμμα: «Πολυνησιωτικότητα – Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου»

 • Δράση: Νησιωτικότητα
 • Φορέας Ανάθεσης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση – ΥΠΕΠΘ
 • Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής
 • Διάρκεια: 2012-2015

 


Πρόγραμμα: «Communication and Practical Training Applied in Nautical Studies – CAPTAINS»

 • Δράση: LEONARDO DA VINCI Programme
 • Φορέας Ανάθεσης: European Commission
 • Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Θέση στο πρόγραμμα: Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
 • Διάρκεια: 2010-2012

Πρόγραμμα: «Black Sea Port –cities, 1780s-1910s»

 • Δράση: Thalis
 • Φορέας Ανάθεσης: NSRF 2007-2013
 • Συντονιστής: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής
 • Διάρκεια: 2011-2015

 • Theotokas Ioannis (2018), Management of Shipping Enterprises, Routledge, London, 310 p.
 • Θεοτοκάς Γιάννης (2019), Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2η εμπλουτισμένη έκδοση, Αθήνα, 635 σελ.
 • Theotokas Ioannis. – Harlaftis Gelina (2009), Leadership in World Shipping, Palgrave Macmillan, 346 p.
 • Θεοτοκάς Γιάννης – Χαρλαύτη Τζελίνα (2010), Έλληνες Εφοπλιστές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις. Οργάνωση, Διοίκηση και Στρατηγική, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2η έκδοση, Αθήνα, 495 σελ. (1η έκδοση, 2007).
 • Χαρλαύτη Τζελίνα, Θανοπούλου Ελένη, Θεοτοκάς Ιωάννης, (2009), Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, Γραφείο Οικονομικών Μελετών, Μελέτες, Αρ. 10, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 246 σελ.
 • Θεοτοκάς Γιάννης, Λεκάκου Μαρία, Πάλλης Θάνος, Συριόπουλος Θεόδωρος, Τσαμουργκέλης Γιάννης (2008), Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα. Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 270 σελ.
 • Θεοτοκάς Γιάννης – Χαρλαύτη Τζελίνα (2004), Ευπόμπη. Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 1945-2000, Οργάνωση, Διοίκηση και Στρατηγικές, Εκδόσεις Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα,  447 σελ.

Στο γραφείο 503, κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21.

Τρίτη,  14.00-16.00

Τετάρτη, 12.00-14.00

 • Chrysafis, K.A., Papadopoulou, G.C.,  Theotokas, I.N., (2024), “Measuring financial performance through operating business efficiency in the global cruise industry: A fuzzy benchmarking study on the “big three”, Tourism Management, vol. 100, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104830 .
 • Chrysafis, K.A., Theotokas, I.N., Lagoudis, I.N. (2022), ““Managing fuel price variability for ship operations through contracts using fuzzy TOPSIS”, Research in Transportation Business & Management, vol. 43, https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2021.100778.
 • Lagoudis, I., Madentzoglou, E.M., Theotokas, I.N., and Yip, T.L., (2019), “Maritime Cluster Attractiveness Index”, Maritime Business Review, vol. 4, no.2, 169-189.
 • Lagoudis, I.N., Theotokas, I.N. and Broumas, D. (2017), “A literature review of port competition research”, International Journal of Shipping and Transport Logistics vol. 9, no. 6, 724-762.
 • Theotokas, I. and Kapantais, N. (2017), “Human Resources Division Transformation in the Banking Sector: The Implementation of the Three-Legged Stool”, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, vol. 7, no 1-2, 88-104.
 • Pallis, A.A., Theotokas I. (2017), “Shipping and Ports at crossroads”, Spoudai Journal of Economics and Business, vol. 67, no. 1, 3-6.
 • Progoulaki, M. and Theotokas, I. (2016), “Managing culturally diverse maritime human resources as a shipping company’s core competence”, Maritime Policy and Management, vol. 43, no.7, 860-873.
 • Papachristou A., Stanchev D., Theotokas, I. (2015), «The role of communication to the retention of seafarers in the profession», WMU Journal of Maritime Affairs, vol.14, no.1, 159-176.
 • Theotokas, I., Lagoudis, I.N. and Kotsiopoulos, N. (2014), “Leadership profiling of ocean going ship Masters”, The Asian Journal of Shipping and Logistics, vol. 30, no. 3, 321-343.
 • Theotokas, I. and Bissias, I. (2014), “A touch of salt: the image of shipping in the newspapers of the UK”, WMU Journal of Maritime Affairs, vol. 13, no.2, 177-190.
 • Pallis, A.A. and Theotokas, I. (2014), “Shapes of modern shipping”, International Journal of Shipping and Transport Logistics (editorial), vol. 6, no. 5, 461-465.
 • Tenold, S. and Theotokas, I. (2013), “Shipping Innovation: The different paths of Greece and Norway”, International Journal of Decision Science, Risk and Management, vol. 5, no.2, 142-160.
 • Theotokas, I., Bissias, I., and Lekakou, M. (2013), “Shipping Crises in the Media”, Spoudai Journal of Economics and Business, vol. 63, no.4, 137-147.
 • Progoulaki, M., Katradi, K. and Theotokas, I. (2013), “Promoting and developing seafarers’ welfare under the Maritime Labour Convention: A Research Agenda”, Spoudai Journal of Economics and Business, vol. 63, no.4, 75-82
 • Chatzimouratidis, A.I., Theotokas, I. and Lagoudis, I. (2012), «Decision Support Systems for Human Resource Training and Development”, International Journal of Human Resource Management, vol.23, no.4, 662-693.
 • Theotokas, I., Lagoudis, I.N. and Syriopoulos T. (2011), «Editorial of Special Issue on Decision Making in the Maritime Sector”, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, vol. 3, no.3/4, 215-218.
 • Giannarakis, G. – Theotokas I. (2011), «The effect of financial crisis in Corporate Social Responsibility performance», International Journal of Marketing Studies, vol. 3, no. 1, 2-10.
 • Giannarakis, G., Litinas N. and Theotokas, I. (2011), «A Delphi study to identify Corporate Social Responsibility indicators: The case of Greek Telecommunication sector», Journal of Sustainable Development, vol. 4, no.2, 16-32.
 • Thanopoulou H., Theotokas I., Constantelou A., (2010), «Leading by following: innovation and post-was strategies of Greek shipowners», International Journal of Maritime History, XXII, no. 2, 199-255.
 • Koufopoulos, D.N., Lagoudis I.N., Syriopoulos T. and Theotokas I. (2010), «Corporate governance and Board practices by Greek shipping management companies» CORPORATE GOVERNANCE: The International Journal of Business in Society, vol 10, no 3, 261-278.
 • Progoulaki M. – Theotokas I. (2010), «Human Resource Management and competitive advantage: an application of Resource-Based View in the shipping industry», Marine Policy, vol.34, no.3, 575-582.
 • Theotokas I. – Progoulaki M. (2007), «Cultural diversity, manning strategies and management practices in Greek shipping», Maritime Policy and Management, vol.34, no. 4, 383-403.
 • Syriopoulos Th. – Theotokas I. (2007), «Value creation through corporate destruction? Corporate governance in shipping takeovers» Maritime Policy and Management, 34, no. 3, 225-242.
 • Theotokas I. (2007), «On top of world shipping: Greek shipping companies organization and management», Research in Transportation Economics, vol. 21, 63-93.
 • Lagoudis I.N, – Theotokas, I. (2007), «Competitive advantage in the Greek shipping industry: A supply chain management approach», Research in Transportation Economics, vol. 21, 95-120.
 • Fafaliou R., Lekakou M. and Theotokas, I. (2006), «Is the European shipping industry aware of corporate social responsibility? The case of Greek-owned short sea shipping companies», Marine Policy, vol. 30, no. 4, 412-419.
 • Harlaftis G. – Theotokas J. (2004), «European family firms in international business: British and Greek tramp shipping firms», Business History, vol. 46, no. 2, 219-255.
 • Nikitakos N. – Theotokas J. (2001), «Network centric organizations in shipping», Management Sciences & Regional Development (MSRD), Issue 3, July, 183-196.
 • Alexopoulos A.B. – Theotokas I.N. (1999), «Shipping Management in the post-ISM Code period. The case of dry bulk shipping companies», Studies in Regional and Urban Planning, Issue 7, July, 123-133.
 • Theotokas I.N. –  Alexopoulos A.B. (1998), «Safety and Quality in the Shipping Industry. A Legal Analysis of the ISM Code’s Principles and Applications», European Research Studies, Vol. 1, No. 3, 81-98.