Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Πελαγίδης Θεόδωρος
 • Iδιότητα: Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 602/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 210 4142577
 • E-mail: pelagidi[at]unipi[dot]gr
 • Professor (Economic Analysis), University of Piraeus, Dpt. of Maritime Studies (2004-)
 • Deputy Governor, Bank of Greece (2020-2026)
 • NR Senior Fellow, The Brookings Institution, USA (2012-2020)

Academic Studies

 • 1995-1996: NATO Post-doctoral Fellow, Center for European Studies, Harvard University, USA.
 • 1993-1994: Post-doctoral Fellow, Center for European Studies, Harvard University, USA.
 • 1991-1993: Doctorat (Economics), Dpt. of Political Economy, University of Paris VIII/Lumieres, France.
 • 1987-1989: M.Phil. (Development Economics), Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, UK.
 • 1983-1987: Diploma/Ptychion (Economics), Aristotelian University of Thessaloniki, Greece.
 • Economics
 • Maritime Economics
 • Blue Growth Economics

Research Interests

 • Positive Political Economy

Selected Publications

 • “Globalization or Regionalism? States, Markets and the Structure of International Trade”, (with H. Papasotiriou), Review of International Studies28(3), 2002, 519-535.
 • “The Saving – Investment Correlation in Greece 1960-1997: Implications for Capital Mobility”, (with A. Mastroyiannis), Journal of Policy Modeling, 6/7, 2003.
 • «Trade Flows: A Facet of Regionalism or Globalization?, (with G. Chortareas), Cambridge Journal of Economics, 28(2), 253-272, 2004. Also, European Trade Study Group (ETSG) working paper 2001 (earlier version).
 • “Deficits, Growth and the Current Slowdown: What Role for Fiscal Policy?”, (with E. Desli), Journal of Post-Keynesian Economics 26(3), 2004, 461-470.
 • “Does Staffing Affect the Time to Dispose Cases in Greek Courts” (with M. Mitsopoulos), International Review of Law and Economics, 27(2), June, 2007. Also SSRN working paper No. 705366.
 • “Rent-Seeking and Ex-Post Acceptance of Reform in Higher Education” (with M. Mitsopoulos), Journal of Economic Policy Reform10(3), 2007. Also SSRN working paper No. 954412.
 •  “Capital Mobility in Greece before and after Financial Liberalization”, Journal of Policy Modeling30(6), November-December 2008.
 • “The Case for Abolishing the Higher Education State Monopoly System in Continental Europe”, (with M. Mitsopoulos), Journal of Economic Studies, 37(1), 2010, January. SSRN wp No. 703361.
 •  “Greek Appeal Courts’ Quality Analysis and Performance” (with M. Mitsopoulos), European Journal of Law and Economics. Vol. 30(1), August, 2010.
 • “Trade Flows: A Facet of Regionalism or Globalization? A Rejoinder” (with E. Desli, G. Chortareas and P. Arestis), Cambridge Journal of Economics, No.2, 2012.
 • “On the Greek Debt” (with E. Desli), International Papers in Political Economy, 2012, May.
 • “The Role of Organizational Culture in Greek Businesses” (with T. Kriemadis and J. Kartakoulis), EuroMed Journal of Business , 7(2), 2012.
 • -“GOVERNMENT REGULATIONS COME ALWAYS AFTER BIG CRISES. ARE BANKERS NEXT TO SPLIT FOLLOWING THE AUDITORS?” (with Y. Moutafidis) European Research Studies Journal, XV, 3, 2012.
 • -“How safe are the Greek Banks in the current uncertain eurozone environment?”,  World Policy Journal , ΧΧΧΙ, ΝοSummer 2014.
 • -“Why Internal Devaluations Failed to Kick-Start an Export-Led Recovery in Greece?” (with M. Mitsopoulos), Challenge. Magazine of Economic Affairs, Nov. Dec. 2014
 • -“Giving Greece a Chance to Succeed” (with M. Mitsopoulos), Intereconomics. Review of European Economic Policy , Spring 2015.
 • “Greece’s New Agreement with Europe: Is this time different?”, (with P. Kazarian), Intereconomics. Review of European Economic Policy, Sept.-Oct. 2015.
 • “Constitutional Design and Corruption” (with M. Mitsopoulos), European Journal of Law and Economics, vol. 44/1, Αugust 2017.
 • “Efficiency in the Tax-Auditing. A Case Study of the Greek SDOE (Economic Crime Unit)”, (with A. Sarantis & M. Mitsopoulos), forthcoming, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, June 2017.
 • “How to Damage an Already Fragile Economy. The Rise and fall of Populism in Greece”, (with J. Palaiologos), Georgetown Journal of International Affairs, August 2017.
 • “The Uncovered Interest Parity Puzzle. Evidence from four Major Currencies” (with A. Petsas), Regional Science Inquiry, June 2017.
 • FINANCIAL INDICATORS AFFECTING STOCK PERFORMANCE. THE CASE OF CAPITAL PRODUCT PARTNERS(with Α. Pantazis), Regional Science Inquiry, Dec. 2017.
 • Efficiency Measurement of 6 Major Container Ports in the West Africa Region (with J. Konstantinidis), Regional Science Inquiry,X(2), June 2018.
 • “The South-East Energy Corridor Connecting Greece and Cyprus; How Feasible, how Viable?” (with A. Stratakis), Eastern Mediterranean Geopolitical Reviewvol. 3, Spring 2018.
 • “Free Trade, Protectionism, and the Global Economy”, World Economics, 19(2), April-June 2018.
 • “The Ten-Year Anniversary Crash”, World Economics, 19(3), July-Sept. 2018.
 • “The Lessons Quebec Offers to Greece and Europe”, Managerial and Decision Economics (with M.  Mitsopoulos), Dec. 2018.
 • “How Europe should Overcome the Coming Deadlock” (with G. Chortareas), Economists’ Voice, Vol.15, Dec.2018.
 • “An Economic Comparison of Greece and Italy”? World Economics, 19(4), Oct.-Dec. 2018.
 • “The Importance of Making Things. Manufacturing Matters” (with M. Mitsopoulos), Industrial Relations, 74/1, 2019.
 • “The Meaning of ‘More Europe”,European View (with M.  Mitsopoulos), Vol. 18, n.1. 2019.
 • “Davos 2019 in the Uncharted Waters of Digital Globalization” World Economics, Vol. 20(1), 2019.
 • “BDI’s Correlation with Leading Economic Indicators”, (with E. Tsahali), Regional Science Inquiry, XI(1), June 2019.
 • “BRI and China’s European Ambitions”, World Economics(with H. Haralambides), Vol. 20(3) 2019.
 • “Forward Freight Agreements and Market Transparency in the Capesize Sector” (with G. Panagiotopoulos), Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol.35 (3), 2019.
 • “The Viability of a Mediterranean Energy Hub and the Interests of European Union and Russia;Common or Conflicted” (with A. Stratakis), MGIMO Journal of Law and Administration. 2019; 15(4):69-91.
 • “Greek Economy: Between optimism and substandard growth”, World Economics, Vol. 21(1), 2020.
 • “What Shipping can Tell us about Europe’s Covid-19 Induced Japanification” (with H. Haralambides), World Economics Journal, Vol. 21(3), 2020.
 • “Statistical Data Collection Challenges amid COVID-19 Pandemic” (with E. Kostika), World Economics Journal,Vol. 21(4), 2020.
 • THE IMPORTANCE OF SOUTHEAST MEDITERRANEAN NATURAL GAS RESERVES TO EU’S ENERGY SECURITY; A GEOPOLITICAL AND ECONOMIC APPROACH, (with A. Stratakis) Regional Science Inquiry, XII(2), December 2020.
 • “Capesize market behavior: Explaining volatility and expectations” (with J. Karaoulanis), Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol.37 (1), 2021, Elsevier.
 • COVID-19 Pandemic and Energy Shifts in South-East Mediterranean. A Possible Correlation?, (with A. Stratakis) Regional Science Inquiry, XIII(1), June 2021.
 • The Taxation of Labour in the Developed Countries. Insights by the World Economic forum Executive Opinion Survey (with M. Mitsopoulos), CATO Journal, Vol.413), Sept. 2021.
 • “Panamax Markets Behaviour: Explaining Volatility and Expectations” (with J. Karaoulanis), Journal of Shipping and Trade, 6(15), 2021, Springer.
 • Labor Taxation and Investment. The Impact on Employment”, (with M. Mitsopoulos), Regional Science Inquiry, XIII(2), Dec. 2021.
 • “Digital Markets and crypto-currencies as Drivers to CBDC” (with E. Kostika), Journal ofIndustrial and Business Economics, Sept. 2022.
 • Tanker Short-Term Spot Rates Trend Forecast: The case of Yanbu – Rotterdam(with J. Karaoulanis & St. Lazou), International Journal of Transportation Economics, forthcoming 2022

Articles in International Volumes (refereed) selectively

 • EMU: Economic Policies to Overcome Demand Disturbances” (with P. Arestis and G. Chortareas), in P. Arestis and G. Zezza (eds) Advances in Monetary Policy Macroeconomics, Palgrave/MacMillan, 2007.
 • Organization Culture in Greek Science and Technology Parks”, to “ELECTRONIC GLOBALIZED BUSINESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH IT MANAGEMENT: STRATEGIES AND PERSPECTIVES”, by W.B. Lee, Patricia Ordonez de Pablos, & Waldemar  Karwowski (eds), IGI-GLOBAL Publishers 2011.
 • “After the Greek Crisis. What we learnt on Reform” (with M. Mitsopoulos), in S. Calyvas, G. Pagoulatos & H. Tsoukas, The Challenge of Reform in Greece, 1974-2009: Assessment and ProspectsHurst Press, 2012.
 • “Efficiency: Greece”, in R. Backhaus (ed), Ency of Law & Economics, Springer, 2013 (with M. Mitsopoulos).
 • “Taxing everything that moves! How heavy taxation and the lack of growth enhancing reforms led to deeper than expected recession in Greece”, in K. Dervis – J. Mistral, Europe’s Crisis, Europe’s Future, Brookings Institution Publ. March 2014 (with M. Mitsopoulos).
 • “How to complete a Union that is built to last “, Michael MITSOPOULOS, and Theodore PELAGIDIS, XXVIII Villa Mondragone International Economic Seminar, “Facing EU Challenges, Relaunching Sustainable Growth” FUET – Economics Foundation, University of Rome Tor Vergata,  Springer 2017.
 • THE ROLE OF MODERN PORTS AND MARINE PROTECTED AREAS IN EASTMED’S ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. THE CASE OF GREECE (with V. Tselentis & S. Manologlou), in The contribution of OR, new technologies and innovation in agriculture and tourismforthcoming volume 2019, Springer.
 • Why a revival of Greek manufacturing is a prerequisite to ensure a prosperous future for the country and how to achieve it. Michael MITSOPOULOS, and Theodore PELAGIDIS, Essays in Honor of Prof. S. Brissimis, Univ. Of Piraeus & Bank of Greece, forthcoming, 2019.
 • “Taxing everything that moves! How heavy taxation and the lack of growth enhancing reforms led to deeper than expected recession in Greece”, in K. Dervis – J. Mistral, Europe’s Crisis, Europe’s Future, Brookings Institution Publ. March 2014 (with M. Mitsopoulos).
 • “How to complete a Union that is built to last “, Michael MITSOPOULOS, and Theodore PELAGIDIS, XXVIII Villa Mondragone International Economic Seminar, “Facing EU Challenges, Relaunching Sustainable Growth” FUET – Economics Foundation, University of Rome Tor Vergata, Springer 2017.
 • THE ROLE OF MODERN PORTS AND MARINE PROTECTED AREAS IN EASTMED’S ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. THE CASE OF GREECE (with V. Tselentis & S. Manologlou), in The contribution of OR, new technologies and innovation in agriculture and tourismforthcoming volume 2019, Springer.
 • Why a revival of Greek manufacturing is a prerequisite to ensure a prosperous future for the country and how to achieve it. Michael MITSOPOULOS, and Theodore PELAGIDIS, Essays in Honor of Prof. S. Brissimis, Univ. Of Piraeus & Bank of Greece, forthcoming, 2019.

BOOKS

 • Understanding the Greek Crisis. From Boom to Bust, MacMillan/Palgrave, 2011 Winter, Monograph. 2nd  revised paperback edition with a new 12.000 words cpt. 6, March 2012 (with M. Mitsopoulos)
 • “Taxing everything that moves! How heavy taxation and the lack of growth enhancing reforms led to deeper than expected recession in Greece”, in K.Dervis-J.Mistral, Europe’s Crisis, Europe’s Future, Brookings Institution Publ. May 2014 (with M. Mitsopoulos)
 • Greece: From Exit to Recovery? The Brookings Institution Publ., June 2014,  (with M. Mitsopoulos).
 • Who’s to Blame for Greece? Austerity in Charge of Saving a Broken Economy, Palgrave MacMillan 2015, November.
 • Μέση Γη: Η Επιστροφή του Πολιτικού Κέντρου, 2017, Εκδ. Παπαζήση.
 • Who’s to Blame for Greece? How Austerity and Populism is Destorying a Country with High Potential, MacMillan/Palgrave January 2018.
 • Money, Trade and Finance: Recent trends and Methodological Issues, P.Pantelidis, I.Kokores, D. Yiannelis, T.Pelagidis (eds), MacMillan, forthcoming, 2021.
 • Who’s to Blame for Greece? Life after Bankruptcy. Between Recovery and Substandard Growth (with M. Mitsopoulos), 3nd revised edition with eight (8) more cpts. Spring 2021.

by appointment: pelagidi@unipi.gr

Βλ. “Έρευνα”

-Ναυλαγορές

-Περιβάλλον και Ασφάλεια στη Ναυτιλία. Οικονομική Προσέγγιση