Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Μποϊλέ Μαρία-Πούλια
 • Iδιότητα: Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση και Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων Συνδυασμένων Μεταφορών
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 507/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 210 4142514
 • E-mail: boile[at]unipi[dot]gr
 • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 • ΝΑ409 Διαχείριση Λειτουργιών Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων
 • ΝΑΑΓΓ48 Ports and Spatial Planning
 • ΝΑAΓΓ20 Ports and Intermodal Transport

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία

 • ΜΝ335 Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών Σταθμών
 • ΜΝ407 Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές

M.Sc. in Shipping Management

 • SM204 Port and Terminal Management

Ερευνητικά Προγράμματα

 1. Ερευνητική Εταίρος ‘Maritime Logistics Engineering and Management – MarLEM. EMFF, Budget: 812000 ευρώ. Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2022
 2. Επιστημονική Υπεύθυνη ‘Proposal for a Sectoral Study on the potential of Agro logistics in Greece’. Budget: 50.020 ευρώ Sectoral Study in the context of a Stavros Niarchos Foundation project.
 3. Επιστημονική Υπεύθυνη ‘Port IoT for environmental Leverage- PIXEL’ support to the Thessaloniki Port Authority SA. on a H2020 project. Budget: 38.700 ευρώ July 2019
 4. Ερευνητική Εταίρος ‘SAFEMODE’ H2020 Budget: 1.6M ευρώ January 2019-May 2022
 5. Ερευνητική Εταίρος ‘Cluster Act’. EMFF, Budget: 735.000 ευρώ January 2019-December 2021
 6. Ερευνητική Εταίρος ‘AWDRONES’ HBudget: 2.6M ευρώ January 2019-December 2021
 7. Ερευνητική Εταίρος “Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region – SUPAIR” ADRION INTERREG V-B TRANSNATIONAL. Budget: 1.2M euro January 2018 – December 2019
 8. Ερευνητική Εταίρος “Maritime Alliance for fostering the European Blue economy through a Marine Technology Skilling Strategy- MATES” EU Sector Skill Alliances ERASMUS+, Budget: euro 5M. January 2018 – December
 9. Ερευνητική Εταίρος “Μελέτη λειτουργίας της Πύλης 16 του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ» ΟΛΘ Α.Ε.. Budget: euro 15000. August 2018 – February 2019.
 10. Ερευνητική Εταίρος “Intentify future transport research needs – INTEND” EU H2020. Budget: euro 1M. August 2017 – September
 11. Ερευνητική Εταίρος «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και Ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ODYSSEAS» ΕΣΠΑ. Budget: euro9M. 2017 – 2020
 12. Ερευνητική Εταίρος “Δυναμική Δρομολόγηση Διασυνδεδεμένων Οχημάτων και Έξυπνων Φαναριών Κυκλοφορίας – DRIVE-IT” ΕΠΑΝΕΚ Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ. Budget: euro 535300. September 2018 – August 2020.
 13. Ερευνητική Εταίρος “Common framework for a European Life Cycle based Asset Management Approach for transport infrastructure networks – AM4INFRA” EC H2020. Budget: euro 1.4M. September 2016 – August 2018.
 14. Ερευνητική Εταίρος “Optimal fuel consumption with predictive power train control and calibration for intelligent truck – OptiTruck” EC H2020. Budget: euro4M. September 2016 – August 2019.
 15. Επιστημονική Υπεύθυνη “Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο Δήμο Δελφών για τεκμηρίωση προτάσεων βιώσιμων μεταφορών” Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Δήμος Δελφών. Προϋπολογισμός 20000 ευρώ. Μάρτιος 2016 – Δεκέμβριος 2017.
 16. Ερευνητική Εταίρος “Study on accident causation for traffic accidents involving powered two wheelers and bicycles in the European Union – SaferWheels” EC Tender, DG MOVE. Budget: euro 989300. January 2015 – December 2017.
 17. Ερευνητική Εταίρος “New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics – NOVELOG” EC H2020 Budget: euro 4.4M. June 2015 – May 2018.
 18. Επιστημονική Υπεύθυνη “Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό Περιβάλλον- TEMR” Προϋπολογισμός: 93,250. June 2014 – Sept 2015
 19. Επιστημονική Υπεύθυνη “European PORTWorkers TRAIning Scheme – EUPORTRAITS” EC FP7, CSA-CA. Προϋπολογισμός: 1,4 M. 2013 – 2016
 20. Επιστημονική Υπεύθυνη “Cargo Ferry Operations Between Thessaloniki, Greece, and Novorossiysk, Russia. Προϋπολογισμός: 11,800. April 2014 – June 2014.
 21. Ερευνητική Εταίρος “Support the Uptake of Innovative Sustainable Urban Mobility SOLUTIONS – SOLUTIONS” EC FP7, CSA-SA. Προϋπολογισμός: 2M 2013-2016
 22. Ερευνητική Εταίρος “Ex-Post Evaluation of Transport Research and Innovation in the FP7 ‘Cooperation’ Programme – Tri-Value” EC FP7, CSA-SA. Προϋπολογισμός: 498,211. 2013- 2014
 23. Υπεύθυνη Ομάδας “Strategic Study on Transport for the Development of the National Strategic Reference Framework” Ministry of Development, Greece. Προϋπολογισμός: 15000. Dec. 2012 – March 2013.
 24. Επιστημονική Υπεύθυνη “Application of the Road Equivalent Tariff Concept” Ministry of Development, Greece. Προϋπολογισμός: 42250. Dec 2011 – April 2013
 25. Επιστημονική Υπεύθυνη “Estimation of RoadTransport Costs” Hellenic Syndicate of Land Goods Transport. Προϋπολογισμός: 15000. Dec. 2012-Feb. 2013.
 26. Ερευνητική Εταίρος “ERA NET Transport III – ENT III” EC-FP7, CSA-CA. Προϋπολογισμός: 2.3M. Nov. 2012-Nov. 2015.
 27. Επιστημονική Υπεύθυνη “Advanced Cargo Transport Information Services – ACTIS” National Programme SYNERGASIA” Προϋπολογισμός: 499075. September 2013 – May 2015.
 28. Επιστημονική Υπεύθυνη “Education and Training Requirements and Certification Procedures of the Logistics Sector in Greece”. (budget and project details, confidential) World Bank, Nov – Jan 2013.
 29. Επιστημονική Υπεύθυνη “Recommendations and Policies to Enhance Airport Environmental Co-Modality – AEC for Passenger and Freight Transport through Research Clusters and SMEs Participation – CARE” Contract through the Clean Aerospace Regions (CARE) Project, Aerospace Valley. Προϋπολογισμός: 25000. Feb. 2013 – April 2013.
 30. Ερευνητική Εταίρος “Interdisciplinary Research Collaboration in the field of Energy and Environment – Collaboration-CERTH” Ministry of Education, Programme KRIPIS. Προϋπολογισμός: 1.13M. Jan. 2013 – July 2015.
 31. Ερευνητική Εταίρος “Promotion of Port Communities SMEs role in Energy Efficiency and GREEN Technologies for Berthing Operations – GREENBERTH” STC Programme MED. Προϋπολογισμός: 1.616M. Nov. 2012 – May 2015
 32. Ερυενητική Εταίρος “Smart Green Innovative Urban Logistics for Energy Efficient Mediterranean Cities – SMILE” STC Programme MED. Προϋπολογισμός: 1.872M. Nov. 2012 – April 2015
 33. Επιστημονική Υπεύθυνη “Future Prospects on Transport Evolution and Innovation Challenges for the Competitiveness of Europe – FUTRE” EC-FP7. CSA-SA. Προϋπολογισμός: 877000. Nov 2012 – Oct 2014.
 34. Επιστημονική Υπεύθυνη “Network of European – Asian Rail Research Capacities – NEAR2” EC-FP7, CSA-CA. Προϋπολογισμός: 887000. Dec 2012 – Nov 2014
 35. Επιστημονική Υπεύθυνη “Development of an optimization-based simulation platform for modeling and analysis of freight transport operations through marine container terminals – COMPETE” National Program “Thalis”. Προϋπολογισμός: 415,000. October 2011 – October 2014.
 36. Υπεύθυνη Ομάδας “Carbon Footprint of Freight Transport – COFRET” EC FP7 Collaborative Project. Προϋπολογισμός: 1.98 Μ June 2011 – November 2013
 37. Επιστημονική Υπεύθυνη “Road Safety Campaign” National Project. Προϋπολογισμός: 22,000. September 2010 – December 2013
 38. Υπεύθυνη Ομάδας “European Transport Research Area International cooperation activities – EUTRAIN” (EC FP7 TPT.2011.3-1) Προϋπολογισμός: 314,500. October 2011- October 2013.
 39. Υπεύθυνη Ομάδας “Supporting the Transport Research Arena 2012 Conference – TRA2012” (EC FP7 SST.2011.6-1) Προϋπολογισμός: 672,500. June 2011 – April 2013.
 40. Επιστημονική Υπεύθυνη “Maritime Policy Support-MARPOS” EC FP7 (FP7-SST-2007-RTD 1). Προϋπολογισμός: 479,820. January 2009-December 2010
 41. Υπεύθυνη Ομάδας “European e-Freight capabilities for Co-modal transport, e-Freight” EC FP7 (SST-2008-TREN-1, SST.2008.2.1.5). Προϋπολογισμός: 8,389,250 (HIT budget 132,525 Euro). September 2009-September 2012.
 42. Υπεύθυνη Πακέτου Εργασίας “Smart Container Management – SMART CM” EC FP7 Collaborative Project. Προϋπολογισμός: 10,235,084 total, Euro 6,499,942 EC contribution. August 2008 – August 2011.
 43. Επιστημονική Υπεύθυνη “Application of CRS&SI Technologies to Multimodal Short Sea Freight Shipping System (MMSFS)” US Department of Transportation, GMU subcontract Προϋπολογισμός: $70,000 January 2010 – January 2012
 44. Επιστημονική Υπεύθυνη “A Novel Methodological Framework for Modeling Flexible Transit Services” Federal Transit Administration. Προϋπολογισμός: $82,340 September 2009 – August 2011
 45. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη “Growth Forecasting for Public Transit System Planning in a Changing World” Federal Transit Administration. Προϋπολογισμός: $71,940. September 2009 – August 2011
 46. Επιστημονική Υπεύθυνη “A Cooperative Agreement to Evaluate and Compare Federal Formula Grant Programs” Προϋπολογισμός: $200,000. September 2009 – September 2010
 47. Επιστημονική Υπεύθυνη “Short Line Rail: Its Role in Intermodalism and Distribution” Center for Advanced Infrastructure and Transportation, US Department of Transportation. Προϋπολογισμός: $30,000 May 2008 – April 2009
 48. Επιστημονική Υπεύθυνη “Development of an Integrated Transit Asset Management Framework” Federal Transit Administration. Προϋπολογισμός: $30,000. May 2007-May 2008
 49. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη “Using Transit to Evacuate High-Density Clusters in Urban Areas- A Microsimulation Based Integrated Tool” Federal Transit Προϋπολογισμός: $30,000. May 2007-May 2008
 50. Επιστημονική Υπεύθυνη “Feasibility of Freight Villages in the NYMTC Region” NYSDOT/New York Metropolitan Transportation Council (NYMTC). Προϋπολογισμός: $424,382. Project duration: 5/07 – 12/09
 51. Επιστημονική Υπεύθυνη “Variability of Travel Times on New Jersey Highways” Sponsor: NJDOT. Προϋπολογισμός: $120,000. 2/07 – 8/08
 52. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη Co-Principal Investigator “The Global Logistics Chain: A 21st Century Change Agent” Sponsor: National Science Foundation – Human and Social Dynamics. Προϋπολογισμός: $649,931 12/06 – 12/08
 53. Επιστημονική Υπεύθυνη “Ferry Parking and Landside Access” Sponsor: NYSDOT/New York Metropolitan Transportation Council (NYMTC). Προϋπολογισμός: $66,282. Project duration: Eighteen months. 11/06 – 5/08
 54. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη Co-Principal Investigator “Strategic Distribution Business Promotion Plan – Phase I” Sponsor: Port Authority of New York and New Jersey. Προϋπολογισμός: $199,797. 5/06 – 11/06
 55. Επιστημονική Υπεύθυνη “Partnership to Maximize Port Industry Performance – Integration of (RU-NB) and Technical Port Information Systems, Processing and Control Equipment, and Microsimulation Tools” Sponsor: National Science Foundation – Partnerships for Innovation. Προϋπολογισμός: $599,436 4/06 – 3/09
 56. Επιστημονική Υπεύθυνη “Evaluation and Testing of Regional Models – Phase I” Sponsor: NYSDOT/NYMTC. Προϋπολογισμός: $197,297 5/06 – 4/08
 57. Επιστημονική Υπεύθυνη “Feasibility of Establishing a Virtual Container Yard in the New York – New Jersey Region” Sponsor: USDOT/UTRC. Προϋπολογισμός: $99,986 7/05 – 6/06
 58. Επιστημονική Υπεύθυνη “Feasibility Study to Establish a Freight Transportation Center of Excellence at Rutgers, The State University of New Jersey” Sponsor: Rutgers University Academic Excellence Fund. Προϋπολογισμός: $160,000. 5/06 – 12/06
 59. Επιστημονική Υπεύθυνη “Estimation of the Average Number of Trucks Visiting Non- Residential Sites in New Jersey” Sponsor: NJDEP. Προϋπολογισμός: $10,000. 11/05 – 3/06
 60. Επιστημονική Υπεύθυνη “Development of a Dynamic Laboratory for Freight Intermodal and Maritime Engineering Instruction and Research” Sponsor: Advisory Committee for Instructional Computing, Rutgers University. Προϋπολογισμός: $13,000. 8/05 – 7/06
 61. Επιστημονική Υπεύθυνη “Implementation of Construction Quality Assurance (CQA) Measures for Harbor Sediments and Processed Dredged Material (PDM) Placement” Sponsor: NJDOT/USEPA. Προϋπολογισμός: $40,700. 11/04 – 11/05.
 62. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη “Holland Tunnel Entrance and Exit Consolidation Study” Sponsor: NJDOT. Προϋπολογισμός: $35,000. 8/04 – 8/05
 63. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη “Solidification of Soft River Sediments Using Deep Soil Technology” Sponsor: NJDOT. Προϋπολογισμός: $418,000. 7/04 – 7/05
 64. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη “Transportation Safety Resource Center – Year 1” Sponsor: NJDOT/FHWA. Προϋπολογισμός: $500,000. 7/04 – 6/05
 65. Επιστημονική Υπεύθυνη “Empty Intermodal Container Management” Sponsor: NJDOT/FHWA. Προϋπολογισμός: $144,564. 4/04 – 3/06
 66. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη “Biohazard Detection and Security of Critical Transportation Infrastructure” Sponsor: NSF. Προϋπολογισμός: $58,236. 3/03 – 3/04
 67. Επιστημονική Υπεύθυνη “IT Assisted Intermodal Freight Network Modeling for Transportation Contingency Planning” Sponsor: AAAS/NSF, Women’s International Science Collaboration Program. Προϋπολογισμός: $4,000 travel grant. April 2002
 68. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη “Operational Improvements at Traffic Circles” Sponsor: NJDOT. Προϋπολογισμός: $422,524. 1/03 – 12/05
 69. Επιστημονική Υπεύθυνη “Develop a Training Programme to Improve Work Zone Safety – PREVENT” Sponsor: Leonardo DaVinci Programme, European Commission. (EL/03/B/F/PP- 148205). Προϋπολογισμός: Euro 90,500. 2003 – 2005
 70. Επιστημονική Υπεύθυνη “The Future of Transportation Modeling” Sponsor: NJDOT/NJ Transit. Προϋπολογισμός: $246,358. 1/02- 12/04
 71. Επιστημονική Υπεύθυνη “Estimation of Truck Volumes and Flows” Sponsor: NJDOT. Προϋπολογισμός: $400,000. 1/02 – 8/04
 72. Επιστημονική Υπεύθυνη “Technical Solutions to Overcrowded Park & Ride Facilities” Sponsor: USDOT/NJDOT. Προϋπολογισμός: $47,251. 1/02 –12/03
 73. Επιστημονική Υπεύθυνη “Infrastructure Costs Attributable to Commercial Vehicles” Sponsor: NJDOT. Προϋπολογισμός: $78,200. 1/01 – 3/02
 74. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη “Global Intermodal Freight Transport System – GIFTS” Sponsor: Information Societies Technology Programme, European Commission. Προϋπολογισμός: Euro 392,462. 2001-2004.
 75. Από κοινού Επιστημονική Υπεύθυνη “Evaluation of Adaptive Control Strategies for New Jersey Highways” Sponsor: NJDOT. Προϋπολογισμός: $250,000. 1/01 – 8/04
 76. Επιστημονική Υπεύθυνη “Development of a Transportation E-Teaching and Learning Facility” Sponsor: Advisory Committee for Instructional Computing, Rutgers Προϋπολογισμός: $36,985. 8/01 – 12/01
 77. Από κοινου Επιστημονική Υπεύθυνη Co-Principal Investigator “A Mobile Self-Sufficient Traffic Data Collection Unit” Sponsor: Engineering Information Technology/Equipment Leasing Fund, Rutgers University. Προϋπολογισμός: $30,000. 8/01 – 10/01
 78. Επιστημονική Υπεύθυνη “University-Based Research, Education and Technology Transfer Program” Sponsor: PennDOT. Προϋπολογισμός: $5,000. 1/98 – 12/98
 79. Επιστημονική Υπεύθυνη “Analysis and Evaluation of Intermodal Commuter Corridors in New Jersey” NCTIP/USDOT. Προϋπολογισμός: $15,000. 9/99 – 3/00
 80. Επιστημονική Υπεύθυνη “Supplemental Grant to Assist in the Multi-Modal Freight Transportation: Regional Data Development and Analysis” Sponsor: NCTIP/USDOT. Προϋπολογισμός: $10,000. 9/96 – 12/97

Βιβλία και Μονογραφίες

BM1. International Trade and Transportation Infrastructure Development – Infrastructure Development in North America and Europe. Co-authors: Juan Carlos Villa, Maria Boile, Sotiris Theofanis. Paperback ISBN: 9780128157411 Imprint: Elsevier, Date: April 2020 Page Count: 304

BM2. Consolidation of Technical, Safety and Human Resources in Eurasian Railway Transport Corridors. Co-authors: G. Bureika, M. Boile, Ch. Pyrgidis, A. Kortsari, N. Ivanova, T. Titova, S. Tsykhmistro. eISBN 978-609-457-978-3. Doi: 10.20334/2375-M. VGTU Press TECHNIKA book No 2375-M. 2016.

BM3. Delivering the Goods – Recommendations for Funding a Federal Freight Program. Freight Working Group, Eno Center for Transporation. May 2016 (Maria Boile, Member of the Freight Working Group)

BM4. Europe-Asia Railway Transport: Issues and Prospects. Project NEAR2. Co-authors: Maria Boile, Annie Kortsari. November 2014. Editing Services: Brands Communication. ISBN: 978-618-80673-3-2

 

Κεφάλαια σε Βιβλία

BC1. Anagnostopoulou, A., & Boile, M. (2019) Environmental aspects of urban freight movement in private sector, Nathanail, E., and Karakikes, I. (Eds.) in Data Analytics: Paving the Way to Sustainable Urban Mobility, Springer, vol. 879, pp 607-613. DOI: 10.1007/978-3-030-02305-8_73

BC2. Aggelakakis, A., Anagnostopoulou, A., Tromaras, A., & Boile, M. (2019) Influence of traffic emissions on urban air quality: a case study of a medium sized city, in Nathanail, E., and Karakikes, I. (Eds.) Data Analytics: Paving the Way to Sustainable Urban Mobility, Springer, vol. 879, pp 323-329. DOI: 10.1007/978-3-030-02305-8_39

BC3. Intelligent Transportation and Planning: Breakthroughs in Research and Practice. Chapter 11: Modeling Carrier Interactions in an International Freight Transport System. Pp 234 – 263. Co-authors: Hyangsook L., Boile M., Theofanis S. (2018) IGI Global ISBN13: 9781522552109 ISBN10: 1522552103|EISBN13: 9781522552116|DOI: 10.4018/97 8-1-5225-5210-9

BC4. Anagnostopoulou A., Sdoukopoulos E. and Boile M. (2017). Sustainable urban logistics for efficient and environmentally friendly port-cities in Soares, C. G., and Teixeira, A. P. (Eds) Developments in Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources (2-Volume set): IMAM 2017, CRC Press – Taylor & Francis Group, vol. 1, pp. 625 – 632.

BC5. Σδουκόπουλος Ε., Μποϊλέ Μ. (2016) “Το ερευνητικό έργο GREENBERTH: ανασκόπηση, στόχοι και ενδιάμεσα αποτελέσματα”, Θαλάσσια Χωρικά Ζητήματα: Θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής – Θαλάσσια Χωροταξία – Βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη, Εκδόσεις Κριτική, ISBN: 9789605861124.

BC6. Towards Green Marine Technology and Transport – Chapter 79. The New Wave of Port Congestion and the Impact of Ultra Large Container Vessels. Co-author: Theofanis S. Edited by Carlos Guedes Soares, Roko Dejhalla and Dusko Pavletic. ISBN: 978-1-138-02887-6 pp. 683-693. eBook ISBN: 978-1-315-64349-6. DOI: 10.1201/b18855-90. CRC Press 2015.

BC7. The Future of the Transport Industry. JRC Technical Report, EUR 27085 EN. Co-Authors: Α. Aggelakakis, J. Bernardino, M. Boile, P. Christidis, A. Condeco, M. Krail, A. Papanikolaou, M. Reichenbach, J. Schippl. ISBN: 978-92-79-45246-8 (PDF), ISSN: 1831- 9424 (online), DOI: 10.2791/904866. European Union, 2015.

BC8. Future Prospects on Transport Evolution and Innovation Challenges for the Competitiveness of Europe. Co-authors: A. Aggelakakis, J. Bernardino, M. Boile, P. Christidis, A. Condeco, M. Krail, A. Papanikolaou, M. Reichenbach, J. Schippl, J. Vieira. ISBN: 978-618-81668-0-6. Dynamic Brands Communication. September 2014. Available online at: http://issuu.com/dbcpressoffice/docs/futre.teliko 9

BC9. Port Infrastructure Finance – Chapter 8: Experiences with Bond Financing and Innovative Transport Project Financing in the United States – Some Evidence from Port and Port Related Projects. Co-author: Theofanis S. Book edited by: H. Meersman, E. Van de Voorde, T. Vanelslander. ISBN 978-0-415-72006-9. Informa Law from Routledge, June 2014.

BC10. Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources – Volume 2 Maritime Transportation: Assessing the impact of marine terminal gate operational and infrastructure improvements. Co-authors: Anagnostopoulou A., Sdoukopoulos E. Book edited by: G. Guedes Soares and F. Lopez Pena. ISBN: 978-1-138-00162-6. pp. 625, CRC Press Taylor & Francis Group. 2014. Access online at: http://www.crcpress.com/product/isbn/9781138001244#

BC11. Project Management Techniques and Innovations in Information Technology. Chapter 1: “A Multi-Objective Decision and Analysis Approach for the Berth Scheduling Problem” Co- Authors: Golias M., Boile M., Theofanis S., Taboada H. (2012) pp 1-20. Book edited by: John Wang. ISBN: 978-1-466-0930-3 Information Science Reference (an imprint of IGI Global)

BC12. Evolutionary computation – Chapter Title: Scheduling of Berthing Resources at a Marine Container Terminal via the use of Genetic Algorithms: Current and Future Research. Co- authors: Golias M. and Theofanis S. Book edited by: Wellington Pinheiro dos Santos, ISBN 978-953-307-008-7, pp. 572, October 2009, I-Tech, Vienna, Austria

BC13. Transport Science and Technology – Chapter Title: The Role of Liner Shipping within an Intermodal System – The Port Community Case and the Port Authority Investment Problem. Co-authors: S. Theofanis and L. Spasovic. Publisher: Elsevier. K. Goulias Editor. 2007.

BC14. Transport Science and Technology – Chapter Title: Infrastructure Development to Support the Floating Accommodation Program of the Athens 2004 Olympic Games – Prospects and Challenges. Co-author: S. Theofanis. Publisher: Elsevier. K. Goulias Editor. 2007.

 

Δευτέρα 14.00-16.00 (γρ. 507 ΓΛ)

Τρίτη 14.00-15.00 (γρ. 507 ΓΛ)

The listed publications have received 1747 citations in Google Scholar (Boile, public profile, accessed May 2020) h-index 23 and i10-index 44. SCOPUS citations: 697, h-index: 16 (accessed May 2020)

1)  Anagnostopoulou A., Tromaras A., Boile M., Mantzinou N. (2019) Influence of Traffic Emissions on Urban Air Quality: A Case Study of a Medium Sized City. In: Nathanail E., Karakikes I. (eds) Data Analytics: Paving the Way to Sustainable Urban Mobility. CSUM 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 879. Springer, Cham

2)  Boile M., Theofanis S. (2019) “Large-scale freight facility development to support port- related logistics activity in urban areas” under review for consideration for publication in Maritime Economics and Logistics (Impact factor: 1.661)

3)  Spyrou, E., Anagnostopoulou, A., Boile, M., & Mitrakos, D. (2019) Game Theoretic Algorithm for Vehicle Selection from Deployed Fleet, 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT). IEEE, 2019.

4)  Anagnostopoulou, A., Spyrou, E., Mitrakos, D. & Boile, M. (2019) An advanced solution for efficient logistics management at both company and network level, Transportation Planning and Technology, DOI: 10.1080/03081060.2019.1600240 (SJR factor: 0.442)

5)  Anagnostopoulou, A., Aggelakakis, A., Boile, M., Hijdra, A., Werland, S., Shrestha, S., Lah,O. (2018). Comprehensive framework on asset management of transportation networks and resilience planning, Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1484890

6)  Boile M., Theofanis S., Sdoukopoulos E., Plytas N. (2016) “Developing a Port Energy Management Plan: Issues, Challenges and Prospects” Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board No. 2549, pp. 19 – 28, DOI: 10.3141/2549-03.(Impact factor: 0.695).

7)  Margaritis D., Anagnostopoulou A., Tromaras A., Boile M. (2016) “Electric commercial vehicles: Practical perspectives and future research directions” Research in Transportation Business & Management. Vol. 18. pp 4-10.( Impact Factor: 1.238)

8)  Moreno-Gutierrez, J., Calderay F., Saborido N., Boile M., Valero R., Duran-Grados V., (2015) “Methodologies for estimating shipping emissions and energy consumption: A comparative analysis of current methods” Energy. Vol. 86, pp 603-616.(Impact factor: 2.737)

9)  Sdoukopoulos L., Boile M., Anagnostopoulou A., (2015) “Estimating truck operating costs for domestic trips – case studies from Greece” Logistics & Sustainable Transport. Vol. 6, No. 1, pp 41-49.(Impact factor: 1.175)

10) Bernardino, J., Aggelakakis A., Reichenbach M., Vieira J., Boile M., Schippl J., Christidis P., Papanikolaou A., Condeco A., Garcia H., Krail M. (2015) “Transport demand evolution in Europe – factors of change, scenarios and challenges” European Journal of Futures Research. Vol. 3, Issue 1, Article 13.(Impact factor: 0.47)

11) Boile, M., Sdoukopoulos E. (2014) “Supply Chain Visibility and Security – the SMART-CM project solution” International Journal of Shipping and Transport Logistics. Vol.6, No. 3. Pp 280-292 (Impact Factor 1.340)

12) Lee, H., Boile, M. and Theofanis, S. (2014) “Modeling Carrier Interactions in an International Freight Transportation System”, International Journal of Information Systems and Supply Chain Management, 7(1), pp. 15-39 (SJR Indicator 0.38)

13) Lee, H., Boile, M., Theofanis, S. and Choo, S. (2014) Game Theoretical Models of the Cooperative Carrier Behavior. KSCE Journal of Civil Engineering. Vol. 18, Issue 5, pp 1528- 1538 (Impact Factor 0.511)

14) Lee, H., Boile, M., Theofanis, S., Choo, S. and Lee, K. (2014) A freight network planning model in oligopolistic shipping markets. Cluster Computing, Vol. 17, Issue 3, pp. 835-847. (Impact Factor 0.78)

15) Lee, H., T. Zhang, M. Boile, S. Theofanis, S. Choo (2013) “Designing an Integrated Logisdesignitics Network in a Supply Chain System” KSCE Journal of Civil Engineering 17(4), pp. 806-814 (Impact Factor 0.511)

16) Peric, K., M. Boile (2013) “A Bilevel Model for Transit Vehicle Allocation” Gradevinar, Vol. 65, Issue 3, pp. 213-222. (Impact Factor 0.216)

17) Mittal N., Boile M., Baveja A., Theofanis S. (2013) “Incorporating Maritime Stakeholder Perspectives for Implementing an ‘Inland-Depots-for-Empty-Containers’ System Using an Analytic Hierarchy Process” International Journal of Information Systems and Supply Chain Management. Vol. 6, Issue 1, pp. 1-23. (SJR Indicator 0.38)

18) Mittal N., Boile M., Baveja A., Theofanis S. (2012) “Determining Optimal Inland-Empty- Container Depot Locations under Stochastic Demand” Research in Transport Economics Freight Transportation and Sustainability. Vol. 42, Issue 1, pp. 50-60. (SJR Indicator 1.412)

19) Moini, N., M. Boile, S. Theofanis, W. Laventhal (2012) “Estimating the Determinant Factors of Container Dwell Times at Seaports” Maritime Economics and Logistics, Vol. 14, Issue 2, pp. 162-177 (Impact Factor 1.045)

20) Golias M.M., Saharidis G.K.D., Boilé M., Theofanis S. (2012) Scheduling of inbound trucks at a cross-docking facility: Bi-objective vs bi-level modeling approaches. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management. 5(1):20-37. (SJR Indicator 0.38)

21) Saharidis G., Boile M., Theofanis S. (2011) “Initialization of the Benders Master Problem using Valid Inequalities Applied to Fixed-Charge Network Problems” Expert Systems with Applications 38 (2011) 6627-6636. (Impact Factor 1.965)

22) Golias M.M., Boile M., Theofanis S., Taboada A.H. (2010) “A multi-objective decision and analysis approach for the berth scheduling problem”. International Journal of Information Technology Project Management 1(1), 54-73 (Average Impact Factor 0.36)

23) Golias M., Boile M., Theofanis S. (2010) “The discrete berth scheduling problem: Towards a unified mathematical formulation” Journal of the Transportation Research Board 2168, 1- 8 (Impact Factor 0.556)

24) Golias M.M., Boilé M., Theofanis S., Efstathiou C. (2010) The berth scheduling problem: Maximizing berth productivity and minimizing fuel consumption and emissions production. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2166, 20-27. (Impact Factor 0.556)

25) Golias M.M., Boile M., Theofanis S. (2010) “A λ-opt based heuristic for the discrete berth scheduling problem”. Transportation Research Pt. C 18(5), 794-806. (Impact Factor 2.820)

26) Zhang T., Saharidis, G., Theofanis S. Boile M. (2010) “Scheduling of Inbound and Outbound Trucks at Cross-Docks – Modeling and Analysis” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board Vol. 2162, pp. 9-16. (Impact Factor 0.556)

27) Laventhal W., Theofanis S., Boile M (2010) “Trends in Global Port Operations and Their Influence on Port Labor: Challenges and Implications for US East Coast Longshoremen” Journal of the Transportation Research Record Vol. 2166 pp. 37-43. (Impact Factor 0.556)

28) Saharidis G.K.D., Golias M.M., Boile M., Theofanis S., Ierapetritou M. (2010). “The berth scheduling problem with customer differentiation: A new methodological approach based on hierarchical optimization”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 46, Numbers 1-4 pp. 377-393 (Impact Factor 1.779)

29) Golias M.M., Saharidis G.K.D., Boile M., Theofanis S., Ierapetritou M. (2009) “The berth scheduling problem: Optimizing vessel arrival times”. Journal of Maritime Economics and Logistics. Vol. 11, issue 4, pp 358-37 (Impact Factor 1.045)

30) Golias M., Boile M., Theofanis S. (2009) “Service Time Based Customer Differentiation Berth Scheduling”. Transportation Research Part E. Volume 45, Issue 6, pp 878-892. (Impact Factor 2.193)

31) Golias, M., Boile M., Theofanis S. (2009) “Adaptive Algorithm Based on Time Window Partitioning for Discrete and Dynamic Berth Scheduling Problem” Journal of the Transportation Research Board Volume 2091 pp 21-30 (Impact Factor 0.556)

32) Theofanis S., Boile M., Golias M. (2009) “Container Terminal Berth Planning: Research Approaches and Practical Challenges – A Critical Review”. Journal of the Transportation Research Board Volume 2100 pp 22-28 (Impact Factor 0.556)

33) Theofanis, S., Boile M. (2009) “Empty Marine Container Logistics: Facts, Issues and Management Strategies”. GeoJournal Vol. 74, no. 1, pp. 51-65 (SJR Indicator 0.59)

34) Boile, M., Theofanis, S., Baveja A. and Mittal N. (2008) “Regional Repositioning of Empty Containers: A Case for Inland Depots” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Volume 2066 / 2008, pp. 31-40 (Impact Factor 0.556)

35) Camay S., Derman B., Bohn E., Ramasubramanian L., Milczarski W., Albrecht J., Boile M., Theofanis S. (2008) “Ferry Parking and Landside Access Study – Implementing Public Outreach and Impact Assessment” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Volume 2077 / 2008, pp. 39-45. (Impact Factor 0.556)

36) Lei, L., Fan C. X., Boile M., Theofanis S. (2007) “Collaborative vs. Non-Collaborative Vessel Scheduling in Liner Shipping Operations – A Modeling Approach and Empirical Results” Transportation Research – Part E Vol. 44, Issue 33, pp. 504-520. (Impact Factor 2.193)

37) Boile, M. and Theofanis, S. (2006) “Developing a Maritime Transportation and Port Operations Education and Research Program in the US-Experiences and Challenges”, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Vol. 3, Issue 11, pp. 1010- 1015.

38) Boile, M. and Golias M. (2006) “Truck Volume Estimation via Linear Regression under Limited Data” Journal of the Transportation Research Forum Vol. 45, Number 1, pp. 41-59.

39) Boile, M., Theofanis S. and Mikiki F., (2005) “Oil Spills in Maritime Transport: Call for Actions” Journal of the Transportation Research Board, No. 1909, pp. 100-107. (Impact Factor 0.556)

40) Boile M. and Golias M. (2004) “A Dynamic GIS-based Tool for Truck Volume Estimation” ITE Journal, Vol. 74(12),pp. 42-47. (Impact Factor 0.147)

41) Boile M.P., Narayanan, P., and Ozbay K. (2003) “The Impact of Buses on Highway Infrastructure – A Case Study for the State of New Jersey” Transportation Research Record, No. 1841, pp. 32-40. (Impact Factor 0.556)

42) Boilé, M.P. and Gaspard J.G. (2002) “A Combined Passenger/Freight Intermodal Transportation System” Transportation Quarterly, Vol. 56, No. 2, Spring 2002.

43) Boile, M.P. (2001). “Evaluating the Efficiency of Transportation Services on Intermodal Commuter Networks” Transportation Quarterly. Vol. 56, No.1, Winter 2002.

44) Profillidis V.A. and Boile M.P. (2001). “Evolutions et Restructurations au Transport de Frêt en Europe” Transports, no. 405, Janvier-Février.

45) Boile, M.P. (2001). “Estimating Technical and Scale Inefficiencies of Public Transit Systems.” ASCE Journal of Transportation Engineering, Vol. 127, No. 3, May-June. (Impact Factor 0.877)

46) Boile, M.P., Benson S. and Rowinski J. (2000). “Freight Flow Forecasting – An Application to New Jersey Highways.” Journal of the Transportation Research Forum, Vol. 39, No. 2, pp. 159-170.

47) Boile, M.P. and Spasovic L.N. (2000). “An Implementation of the Mode Split -Traffic Assignment Method,” Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 15, pp. 293-307. (Impact Factor 5.625)

48) Boile M. P., Spasovic L. N. (1997) “A Combined Mode Choice and Traffic Assignment Model for Evaluating Commuter Travel Options.” Advances in Business and Management Forecasting, Vol. 2, pp. 17-37.

49) Boile M. P., Spasovic L. N., and Pignataro L. J. (1997) “Developing a Market Sensitive ITS Educational Program.” Transportation Research Record, No. 1588, pp. 120-129. (Impact Factor 0.556)

50) Spasovic L. N., and Boile M. P. (1996) “A Methodological Framework for Modeling Traffic Assignment on Intermodal Auto-Rail Commuter Networks.” Applications of Management Science: Engineering Applications, Vol. 9.

51) Boile M. P., Spasovic L. N., and Bladikas A. K (1995) “Modeling Intermodal Auto-Rail Commuter Networks.” Transportation Research Record, No. 1516, pp. 38-47. (Impact Factor 0.556)

52) Spasovic L. N., Boile M. P., and Bladikas A. K. (1995) “A Framework for Assessing the Benefits of Highway Traveler Information Services.” Transportation Research Record, No. 1485, pp. 27-34. (Impact Factor 0.556)