Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Χριστοδούλου Αναστασία
 • Iδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Βιώσιμη Διαχείριση Θαλάσσιας Οικονομίας
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 505/ΓΛ21
 • E-mail: a[dot]christodoulou[at]unipi[dot]gr

Η Δρ. Αναστασία Χριστοδούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά στο γνωστικό αντικείμενο της Βιώσιμης Διαχείρισης Θαλάσσιας Οικονομίας. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Department of Strategy & Innovation του Copenhagen Business School καθώς και στο School of Business, Econοmics & Law του Gothenburg University στον τομέα της βιωσιμότητας της ναυτιλίας και είναι πρώην Ερευνητική Συνεργάτης του World Maritime University με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης της ένεργειας στη ναυτιλία. Έχει διδάξει τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο με τις διαλέξεις της να επικεντρώνονται στις βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη ναυτιλία, πετρελαιοκηλίδων, έρματος, ανάπτυξης βιώσιμων πολυτροπικών αλυσίδων μεταφορών).

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις ναυτιλιακές σπουδές από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η διατριβή της επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση διαφόρων μέσων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία. Της απονεμήθηκε υποτροφία από το Σουηδικό Oργανισμό Lighthouse Swedish Maritime Competence Centre για μεταδιδακτορική έρευνα (2017-2020) καθώς και υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδος για διδακτορική έρευνα (2008-2011).

Έχει συμμετάσχει ως κύρια ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά, περιφερειακά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει ακαδημαϊκά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, όπως Transportation Research Part D: Transport & Environment, Maritime Economics & Logistics, Maritime Policy & Management, Transport Policy, Marine Pollution Bulletin. Είναι μέλος του World Conference of Transport Research Society και της International Association of Maritime Economists.

https://scholar.google.com/citations?user=KWcAFOQAAAAJ&hl=en&oi=ao

 • Ocean Governance and Maritime Industries (ΝΑΑΓΓ41)
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων (ΝΑ641)
 • Θαλάσσια Οικολογία (ΝΑ208)

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:

 • ‘CHEK’ (deCarbonising sHipping by Enabling Key technology symbiosis on real vessel concept designs) Horizon 2020 project, 2021-2023.
 • ‘CAHEMA’ (Concepts of Ammonia/Hydrogen Engines for Marine Application) project of the Nordic Energy Research Initiative in collaboration with Lund University, Norwegian University of Science and Technology, Aalto University, Danish Technical University, Wärtsilä, MAN Energy Solutions, Stolt Tankers, ForSea, 2021-2023.
 • IMO consultancy on ‘Support to the comprehensive impact assessment of the short-term carbon intensity reduction measure’, 2020-2021.
 • ‘Including maritime transport in the EU Emission Trading System – possible designs and impacts’ project in collaboration with the Swedish Environmental Research Institute (IVL) and Gothenburg University, 2020-2022.
 • ‘Inventory of the Canadian Port Authorities’ GHG Emission Reduction Measures’ (GEMINI) project of the Government of Canada related to the abatement of GHG emissions at Canadian ports, 2019-2020.
 • ‘South Baltic Oil spill response’ (SBOIL) project, co-funded by the European Union’s (EU) South Baltic Program, 2019.
 • ‘Search and Rescue in the High North Region’ project, co-funded by the European Union, related to the challenges associated to shipping and tourist operations in the Arctic region, 2020.
 • ‘Carrots and sticks’ project of the Swedish Maritime Administration (Sjofartsverket) related to the achievement of environmental goals in shipping, 2017-2019.
 • ‘MOSEL’ (Modal Shift for an Environmental Lift) project of the Swedish Transport Administration (Trafikverket) related to the achievement of a modal shift from road to rail and sea transport, 2017-2019.
 • ‘Extended shipping’s share: the potential of short sea and coastal shipping’ project of the Scania County of Sweden (Region Skåne), 2018-2019.
 • ‘Size, specialization and flexibility – the role of ports in a sustainable transport system’ project in collaboration with the Swedish Transport Research Institute (VTI), 2019-2020.
 • Τρίτη 11.00 – 14.00 στο γραφείο 505 (Γρηγορίου Λαμπράκη 21)

JOURNAL PUBLICATIONS  

 • Christodoulou, A., Gonzalez-Aregall, M., Linde, T., Vierth, I. and Cullinane, K. (2019) Targeting the reduction of shipping emissions to air: A global review and taxonomy of policies, incentives and measures. Maritime Business Review 4(1), pp. 16-30. https://doi.org/10.1108/MABR-08-2018-0030
 • Christodoulou, A. and Cullinane, K. (2023) The Prospects for, and implications of, Emissions Trading in Shipping. Maritime Economic & Logistics, pp. 1-17. https://doi.org/10.1057/s41278-023-00261-1
 • Christodoulou, A. and Cullinane, K. (2022) Potential alternative fuel pathways for compliance with the ‘FuelEU Maritime Directive’. Transportation Research Part D: Transport and Environment 112(2022), 103492. https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103492
 • Christodoulou, A., Raza, Z. and Woxenius, J. (2019) The integration of RoRo shipping in sustainable intermodal transport chains: the case of a North European RoRo service. Sustainability 11(8), 2422. https://doi.org/10.3390/su11082422
 • Christodoulou, A. and Cullinane, K. (2020) Potential of, and drivers for, private voluntary initiatives for the decarbonisation of short sea shipping: evidence from a Swedish ferry line. Maritime Economics & Logistics. https://doi.10.1057/s41278-020-00160-9
 • Christodoulou, A. and Cullinane, K. (2019) Identifying the Main Opportunities and Challenges from the Implementation of a Port Energy Management System: a SWOT/PESTLE Analysis. Sustainability 11(21), 6046. https://doi.org/10.3390/su11216046
 • Giziakis, C. and Christodoulou, A. (2012) Environmental awareness and practice concerning maritime air emissions: the case of the Greek shipping industry. Maritime Policy and Management 39(3), pp. 353-368. https://doi.org/10.1080/03088839.2012.671543
 • Konstantinus, A., Zuidgeest, M., Christodoulou, A., Raza, Z. and Woxenius, J. (2019) Barriers and Enablers for Short Sea Shipping in the Southern African Development Community. Sustainability 11(6), 1532. https://doi.org/10.3390/su11061532
 • Christodoulou, A. and Kappelin, H. (2020) Determinant factors for the development of maritime supply chains: the case of the Swedish forest industry. Case Studies on Transport Policy 8(3), pp. 711-720. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2020.07.008
 • Christodoulou, A., Dalaklis, D., Ölcer, A. and Ballini, F. (2021) Can market-based measures stimulate investments in green technologies? A review of proposed market-based measures. Transactions on Maritime Science 10(1). https://doi.org/ 10.7225/toms.v10.n01.017
 • Christodoulou, A. and Woxenius, J. (2019) Sustainable Short Sea Shipping (editorial). Sustainability 11(10), 2847. https://doi.org/10.3390/su11102847
 • Christodoulou, A., Dalaklis, D., Ölcer, A. and Masodzadeh, P.G. (2021) Inclusion of Shipping in the EU-ETS: Assessing the Direct Costs for the Maritime Sector Using the MRV Data. Energies 14(13), 3915. https://doi.org/10.3390/en14133915
 • Masodzadeh, P.G., Ölçer, A., Ballini, F. and Christodoulou, A. (2022) How to Bridge the Short-term Measures to the Market Based Measure? Proposal of a New Hybrid MBM Based on a New Standard in Ship Operation. Transport Policy 118 (2022), pp. 123-142. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.01.019
 • Christodoulou, A., Dalaklis, D., Raneri, P. and Sheehan, R. (2022) An Overview of the Legal Search and Rescue Framework and Infrastructure along the Northern Sea Route. Marine Policy 138 (2022), 104985. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.104985
 • Sheehan, R., Dalaklis, D., Christodoulou, A., Drewniak, K., Raneri, P. and Dalaklis, A. (2021) The Northwest Passage in the Arctic: A Brief Assessment of the Relevant Marine Transportation System and Current Availability of Search and Rescue Services. Logistics 5(23). https://doi.org/10.3390/logistics5020023
 • Masodzadeh, P.G., Ölçer, A., Ballini, F. and Christodoulou, A. (2022) A review on barriers to and solutions for shipping decarbonization based on a barrier template inspired by other industrial sectors. Marine Pollution Bulletin 184, 114008. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114008
 • Vakili, S., Ballini, F., Schönborn, A., Christodoulou, A., Dalaklis, D. and Ölçer, A. (2023) Assessment of the Potential Economic and Societal Impacts of Slow Steaming to Meet the IMO’s Initial Greenhouse Gas Strategy Goals. Journal of Shipping & Trade 8(2). https://doi.org/10.1186/s41072-023-00131-2
 • Dalaklis, D., Drewniak, M., Christodoulou, A., Sheehan, R. and Dalaklis, A. (2022) Future Arctic Regulatory Interventions: Discussing the Impact of Banning the Use of Heavy Fuel Oil. Polar Geography. https://doi.org/10.1080/1088937X.2023.2238794
 • Drewniak, M., Dalaklis, D., Christodoulou, A. and Sheehan, R. (2021) Ice-Breaking Fleets of the United States and Canada: Assessing the Current State of Affairs and Future Plans. Sustainability 13(2), 703. https://doi.org/10.3390/su13020703
 • Dalaklis, D., Christodoulou, A., Ölçer, A., Ballini, F., Dalaklis, A. and Lagdami, K. (2022) The Port of Gothenburg Under the Influence of the Fourth Stage of the Industrial Revolution: Implementing a Wide Portfolio of Digital Tools to Optimize the Conduct of Operations. Maritime Technology and Research 4(3), 253844. https://doi.org/10.33175/mtr.2022.253844
 • Ichimura, Y., Dalaklis, D., Kitada, M. and Christodoulou, A. (2022) Shipping in the era of digitalization: Mapping the future strategic plans of major maritime commercial actors. Digital Business 2(1), 100022. https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100022
 • Goulielmos, A., Giziakis, C. and Christodoulou, A. (2011) A future regulatory framework for CO2 emissions of shipping in the Mediterranean Area. International Journal of Euro–Mediterranean Studies 4(1), pp. 39-60.
 • Dalaklis, D., Christodoulou, A., Nilsson, H., Larsson, J. and Pazaver, A. (2020) Enhancing oil spill response capacities in the South Baltic Sea region via cross-border utilization of biodegradable oil binders. Maritime Technology and Research 2(3), 174-186. https://doi.org/10.33175/mtr.2020.238164

BOOK CHAPTERS

 • Christodoulou, A. and Echebarria Fernández, J. (2021) ‘Maritime Governance and International Maritime Organization (IMO) instruments focused on sustainability in the light of United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs)’. Sustainability in the Maritime Domain, edited by Carpenter, A., Johansson, T. and Skinner, J. Springer. ISBN 978-3-030-69325-1
 • Christodoulou, A. and Woxenius, J. (2020) ‘Short-distance maritime geographies – short-sea shipping, RoRo, feeder and inter-island transport’. Geographies of Maritime Transport, edited by Wilmsmeier, G. and Monios, J. Edward Elgar. ISBN: 978-1788976633
 • Christodoulou, A. and Woxenius, J. (2019) ‘Efficient integration of shipping into intra-regional supply chains’. Supply Chains in Action – A Case Study Collection in Supply Chain, Logistics, Procurement & Operations Management, edited by Richard Wilding. Kogan Page (1st edition). ISBN: 978-0749483708
 • Christodoulou, A., Pastra, A., Johansson, T. and Doelle, M. (2021) ‘Four Spheres of Influence: The Critical Role of Ports in Global Decarbonization Efforts’. Ocean Yearbook, edited by Chircop, A., Coffen-Smout, S. and McConnell. Brill Academic Publishers. ISSN: 0191-8575.